První míle H-DC Praha

První míle H-DC Praha

25. 4. 2008 - 27. 4. 2008|Zbraslavice, Česká republika
www.hdcpraha.cz

Historie
Ačkoli se o tom příliš neví, má česká motoscéna jednu raritu. Tou je nejstarší H-D klub na světě – Harley-Davidson Club Praha. Impulsem k jeho založení byla v roce 1927 svatba slavného motocyklového závodníka B. Turka. Ten byl současně ředitelem firmy Tesárek, která v té době do Československa dovážela motocykly H-D. K oltáři ho přijelo doprovodit 60 jezdců na Harleyích a při svatební hostině padla myšlenka, že by se H-D jezdci mohli setkávat častěji. Myšlenka se ujala a za podpory fy Tesárek byl založen Motorklub Harley-Davidson.

Členové se začali pravidelně scházet a jezdit na společné výlety. Ministerstvo vnitra však klubu koncem roku 1927 oznámilo, že pro nedostatky ve stanovách nelze Motorklub H-D zaregistrovat. V té době si již také klub začínal uvědomovat, že je svou činností příliš svázán s generálním dovozem, který ho v podstatě využívá jen v zájmu svých komerčních aktivit. I v tomto smyslu tedy byly přepracovány stanovy, které již ministerstvo vnitra zaregistrovalo, a na valné hromadě 25. února 1928 byl založen Harley Club Praha (HCP). Klub se zaměřil na sportovní motocyklovou činnost, pořádal výlety, školení v technice jízdy, přednášky o konstrukci motocyklu H-D, společenské večery, vydával klubový magazín, spolupracoval s jinými českými motokluby a zahraničními H-D kluby, se kterými pak podnikal společné výlety a sportovní akce. Specialitou se staly mototurnaje doplněné ukázkami motocyklové akrobacie. Pravidlem se stala čtvrtletní společná setkání – a tato tradice vydržela až dodneška. HCP začal jako první motocyklový klub v Československu pořádat tzv. Zahájení motocyklové sezóny, jejichž tradice byla obnovena v roce 1998. v r. 1929 HCP inicioval vytvoření Federace evropských Harley klubů. Tento záměr se však tehdy nepodařilo uskutečnit a k založení této instituce došlo až o šedesát let později.

Po prvním roce měl HCP 150 členů. Již tenkrát byly motocykly H-D poměrně drahým zbožím – za cenu jednoho motocyklu bylo možné pořídit menší domek. Tomu odpovídalo i složení klubu – většina členů byla z dobře situovaných podnikatelských kruhů. HCP byl od svého založení až do vypuknutí druhé světové války největším, nejaktivnějším a nejznámějším motoklubem na území Československa. V tomto období klub v naší zemi výrazně přispěl k popularizaci značky H-D i motocyklů vůbec. Stroje H-D začala používat česká armáda, policie, finanční stráž a dokonce i taxislužba.

Po vyhlášení protektorátu v roce 1939 byla klubu zakázána činnost a ustal i dovoz motocyklů. Během války byl benzin jen na povolení a byl přidělován pouze armádě, policii, lékařům – pro civilisty byl nedostupný. Členové se však nadále tajně scházeli v restauracích a pořádali tuzemské výlety. V té době okupační úřady zabavovaly auta i motocykly pro armádu, a proto členové HCP své motocykly rozebírali, znepojízdňovali nebo schovávali. Přesto však bylo mnoho motocyklů H-D zrekvírováno. To bylo i jedním z důvodů, proč po skončení 2. světové války a znovulegalizaci činnosti zbylo v klubu pouze 10 % předválečných členů.

Po roce 1945 v HCP došlo k organizačním změnám a byl přejmenován na Harley UNRRA Club. Důvodem změny byl fakt, že většina členů po válce získala své motocykly ze skladů organizace UNRRA (Organizace pro pomoc válkou postiženým zemím) v Plzni. Přes tuto instituci bylo prodáno v Československu přes 600 motocyklů H-D, většinou modelů WLA a WLC. Šlo převážně o stroje použité na frontě a pouze malé procento z nich byly nové motocykly. Klub postupně obnovoval své předválečné aktivity. Pořádaly se i společné dovolené na motocyklech. Srazy, jak je známe z dneška, neexistovaly. Jezdilo se na tehdy populární jednodenní výlety, kterých se zúčastňovalo kolem stovky motocyklů.

To však trvalo pouze do komunistického převratu v roce 1948. Klub musel z politických důvodů změnit název na dnešní Harley-Davidson Club Praha, protože zkratka UNRRA v jeho poválečném názvu příliš připomínala štědrou americkou pomoc naší zemí a to se bolševikům vůbec nehodilo. Obavy z tajné komunistické policie vedly klub k utlumení činnosti. V těchto těžkých dobách se členové klubu opět scházeli tajně v restauracích a na turistických výletech. Výletů na motocyklech bylo minimálně a jezdilo se po malých skupinkách, aby to zbytečně nebudilo pozornost. Aby nedošlo ke zrušení klubu, byl HDC Praha v padesátých letech donucen začlenit se do militantní organizace Svazarm. Byl tak zařazen do jednotné ideologické šedi tzv. Národní fronty mezi chovatele holubů, filatelisty a zahrádkáře, kde byl jako pro režim politicky nebezpečná skupina lidí lépe pod kontrolou úřadů.

Atmosféra v zemi se začala uvolňovat až počátkem 60. let. V roce 1964 se v Seči u Chrudimi podařilo HDC Praha zorganizovat první národní rally po vzoru klubů z USA a Západní Evropy. První mezinárodní sraz byl komunistickými úřady povolen až v roce 1967. Uskutečnil se v Anníně na Šumavě a navštívilo ho také mnoho jezdců ze Západní Evropy. Členové HDC Praha tak měli poprvé možnost na vlastní oči spatřit poválečné modely H-D včetně legendární Electra Glide. Akci v Anníně dokonce navštívil, byť omylem, tehdejší prezident republiky A. Novotný.

V roce 1968, tentokrát po vpádu ruských okupačních vojsk, byla opět činnost klubu minimalizována. Členové byli sledováni tajnou policií a na klubových srazech pak pod nátlakem Svazarmu docházelo k absurdním aktivitám, jako např. házení gumovým granátem, střílení na terč apod. – výsledky se musely Svazarmu hlásit. Tak si tenkrát „soudruzi“ představovali ideální činnost motoklubu. V celé této éře poznamenané nedostatkem náhradních dílů, zákazy, rozehnanými srazy a jinými nepříjemnostmi se přesto podařilo udržet klub při životě.

Po listopadovém převratu takřka okamžitě v roce 1990 HDC Praha ze Svazarmu vystoupil. Odolal pokušení sdružovat se nadále pod ochrannými křídly jiných zastřešujících organizací a vydal se vlastní, zcela samostatnou cestou. Duchu nové doby přizpůsobil stanovy, vytvořil nové logo a začal budovat svoji novodobou image. Zároveň začal navazovat užší kontakty s ostatními evropskými H-D kluby, což dříve nebylo možné.

V dnešní době pořádá tři velké motosrazy ročně – na jaře První míli, v létě Czech Rally a na podzim Poslední míli – dále pak řadu menších akcí. Zároveň se podílí na realizaci dubnového Zahájení motosezóny jízdou Praha – Poděbrady a květnové Bikerské mše. Klub však má i jiné aktivity – v roce 2003 například spolupracoval s Národním technickým muzeem na přípravě výstavy 100 let H-D. V současnosti má HDC Praha přibližně 250 členů a při srovnání s ostatními evropskými H-D kluby se řadí mezi středně velké. Strojový park členů HDC Praha má dnes široké spektrum – od nejnovějších modelů po vyloženě historické kousky. HDC Praha nesdružuje jen jezdce z metropole, ale má členy ze všech koutů republiky. Kromě nich má i zahraniční členy, například z Německa, Rakouska a Švýcarska, ale třeba i z USA. V klubu vládne pohodová, takřka rodinná atmosféra, protože více než dvě třetiny členů už spolu jezdí 20 – 30 let. Oficiálně se členové scházejí každý první čtvrtek v měsíci.

V roce 1993 se HDC Praha stal členem prestižní Federace evropských HDC. Členství v této federaci umožnilo klubu uskutečnit v roce 2003 dosud největší motosraz v jeho historii – Super Rally, největší celoevropský megasraz H-D, pořádaný jednou za rok v zemi pořadatelského klubu. HDC Praha byl zvolen z mnoha zájemců a jako vůbec první H-D klub ze zemí bývalého východního bloku. Super Rally v roce 2003 byla mimořádně významnou událostí, protože se konala v roce oslav 100. výročí založení továrny Harley-Davidson a 75. výročí existence HDC Praha. Příprava trvala téměř tři roky a nebyla jednoduchá. S tak gigantickou akcí neměl dosud HDC Praha žádné zkušenosti a ani podmínky v české ekonomice a službách nedosahovaly standardů a možností obvyklých ve vyspělých západních zemích. Sraz trval šest dní a pořadatelsky ho zajišťovalo několik set lidí – především členové klubu, jejich rodinní příslušníci, přátelé a členové ostatních klubů včetně MC. Na Super Rally do Českých Budějovic přijelo z celé Evropy i jiných kontinentů 9 000 návštěvníků na 7 000 strojích. Takové množství motocyklů H-D zažila naše země vůbec poprvé…

A tak se HDC Praha ve zdraví dožil dnešních dnů. Přes snahu o likvidaci klubu v totalitních dobách se nikdy nepodařilo činnost HDC Praha zcela zadusit. Díky tomu je nyní HDC Praha nejstarším existujícím H-D klubem na světě. Jde skutečně o světovou raritu, protože starší H-D klub nemají ani v USA – kolébce legendárních motocyklů. Nejstarším H-D klubem se pražský klub stal v roce 1978 po zániku doté doby nejstaršího HDC ze San Franciska.

Reportáž z akce

O jednom „tak trochu prochcaném výročí“ a o jedné první a poslední majli… Tak je tady konečně jaro!!!!! Tenhle fakt nás kopici „jásajících a nadržených bikerů“ rve ze židlí a gaučů, kde jsme během zimy mizeli pod nánosy prachu, obrůstali mechem, vousem a chlupem (ještě pavučinky jsem zapomněla…)…prostě nás volá jaro venčit sebe i své dvoukolé miláčky (případně s dvousitsaři související starší či zánovní dvounohé sličné „batůžky“), vzájemně si jedny nebo druhé, případně oboje mezi sebou předvádět (…nebo měnit-to platí spíš u „batůžků“…nebo prodávat-to platííí….?!..dle odvahy, drzosti a vkusu defakto pro obě zmiňované skupiny) a přitom se všemožně družit až do chvíle než nás mráááz(..nejlepší děda) sestřelí zpátky na gauč pod prach, mech, chlup a vous… ..no a o jednom z prvních oficielních letošních druženíček bude i tenhle můj memoárek…  Osmdesátka to už je kapitální věk, lidskému oslavenci bych nejspíš popřála pevné zdravíčko i nervy s nezdárnými pravnuky, ale v tomto případě spíš popřeju ještě spousty roadů bez nehod a pohodovejch prezidentů, výborů, členů i příznivců nadšenejch pro značku Harley-Davidson ..ano ano, budu přát nejstaršímu Harley-Davidson klubu na světě,kterým se věřte nevěřte může pochlubit právě naše malá country, přesněji řečeno matička stověžatá Praha.. Pro oslavu si vybrali kemp Zbraslavice a to nejhorší možné počasí…kam se hrabou Vasilovy hovna s hákama!! „Chčije a chčije“..tak tahle známá věta se mi vybavovala v pátek zhruba tak 2,5x za vteřinu po celou cestu nach Zbraslavice…  ..“chcalo a chcalo“ až se hory a skoro i naše přilby zazelenaly, mrzlo, občas nás probrala zbloudilá kroupa, slabší Niagara za límec, pár desítek metrů waterplaningu a docela jsem čekala i onen pověstný trakař…vzduchem lítalo vážně všecko včetně sice nicneřešících ale přesto poměrně dokonale zadostučiňujících výhružek všem svatým, rosničkám, meteorologickému ústavu a všem hlasatelům počasí včetně.. Na místo jsme dojeli sice v dost neutěšeném fyzickém stavu, ale ozbrojeni všezničující žízní na oblíbený destilátek…s tím jsme si naštěstí potykali hned ze startu na pokoji, kde jsme si vytvořili přijatelný základ pro konstruktivně vyhlížející večer..ještě jsme se na něho doběhli posilnit guláškem, pak „dalidary“ oslavencům a huráááá do báru lejt..Tam nás ovšem čekalo nemilé překvapení.. …NEMĚLI JACKA!!!!….a navíc se nesmělo kouřit, což v kombinaci s první smutnou skutečností bylo fakt blbýýýý… Abychom nepropadli cimrmanovské trudomyslnosti vyrazili jsme napříč pokoji hledat naše budějovické freundy..a tam se teprve děly věci!!! Kouřilo a chlastalo se tam snad úplně všechno..pěly se sprostonárodní od podlahy a na přetřesu byla ornitologie – velikostní kategorie našeho ptactva na kdo má jakého…tak jsme křičeli že chováme papoušky a že jsou velký asi tááááááááááááákhle … Pražský čekatel Nóža nám téměř předvedl „minutové peklo s třícentimetrovým hovadem“ a „jak dělá mončičák“..náš nový příznivec Jarda zas prošel docela drsným „verbungem“, kdy vlastně docela nevinně a nechtíc vyžral na žížu 2 decka vodky v domění, že mu nalili Dobrou z Novohradskejch hor..to ho slušně vystřelilo do sousední, ale docela vzdálené galaxie, takže se stal pro další zábavu takřka nepoužitelným, což my ostatní už byli dávno, tak jsme se odbelhali do betlíků dát si GOOD NIGHT… Ráno nás probudilo nesnesitelné vedro, nesnesitelně a netradičně akční viceprezident a pronikavý smrad něčích usychajících ponožek…Jarda celý rozlámaný si neupřel kritiku zdejší Dobré vody a matrací..aby ne, když objevil ve své posteli celou sbírečku angličáků, Jardo ty z těch kol neslezeš ani v noci, všecka čest, tož už jsi náš! Po vydatné snídani a neúspěšném sondování, copak že má grupa německých klubařů pod sukněmi a uzavření všech mezinárodních freundschaftů jsme se vyhoupli na oře a dali tomu nažrat směrem na Litomyšl…na naši letošní PRVNÍ MAJLI!!!Tu si vzal tentokrát pod svá tvořivá křídla ROAD CAPITAN Karel Štarman a Litomyšlští(to zní hrozně)…Litomyšláci, místo jejího konání mělo název více než poetický: „KEMP NA POSLEDNÍ MÍLI“… Srazili jsme se na náměstí, oskar se mohl přetrhnout, aby si u nás vyžehlil ten včerejšek, tak do nás bušil veškerou nezdravou UV sluneční silou až z toho náš koženej mundůr lapal po dechu a chytal raka kůže.. Po chutném žvanci jsme se odpromenovali „majli“ k nejbližšímu motokárovému „kolbišti“,kde jsme si to ROZDALI….ZE VŠECH SIL…CHLAPY SE ŽENSKÝMA… a stálo to za to, Tony nám to sice trošku brzdil tím, jak vytrvale chcípal, taky to tak trošku vypadalo že zbytek první majle bude trávit zapasovaný do motokáry a v ní trávit a čekat až z ní prostě vyhubne, jinak se moc nezdálo, že by se kdy dostal ven, ale nakonec jako zázrakem VYKLOUZL…, každopádně závodík pěkný, ladysclub se ukázal jako super řidičky a ostravští taxikáři jako výborní řidiči…v ostravě už pro jistotu taxíkem nejedu. Po závodíku jsme podstatně klidnějším tempem nalezli na stroje a odbrumlali směr 40 km vzdálené POSLEDNÍ MÍLE. Už u vjezdu do kempu nás vítal lázeňský švihák Leošek, obchod stavící generální sponzoři HADRSON Dvůr Králové a starý cowboy s mladým ořem, připraven naklepat prdelky všem zájemcům o divočejší jízdu než je „obejvák rajtung“(jízda na Elektře –volně přeloženo)..já jsem sice měla ambice bojovat o veškeré střípky majlového dění, ale to víte, slabší kus, musela jsem na pár hodin položit tělo, abych to večerní majlení ve zdrví a plné pohotovosti ustála.. .. …mezitím co jsem slintala do polštáře silnější kusy zalepili únavu hrubou záplatou několika rychlých flašek, takže nálada byla vrcholová už od samého začátku..dost ojedinělý byl i fullový danceplac už od prvního béknutí vodňanských muzikantů…a věřte nevěřte, až do rána bílého to všecko fousaté, vlasaté, prsaté více či méně i oblečené více či méně (občas taky téměř neoblečené…viď Pepo?!) tam křepčilo, skákalo a lilo do sebe všecko tekuté taky skoro až do rána..mimo menšího meziklubového ranního „baci baci“, při kterém muzikanti popadli fidlátka a upalovali k Vodňanům, že prej se zabít nenechaj se akce vyvedla na jedničku s hvězdičkou… Kájo a bando naše Litomyšlová, děkujemééééé….a kdy že zas něco chystáte???? A to je konéééééééééééc….Vaše Kačkač

archivní fotografie naleznete na externím webu

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout