Galerie

úvodní fotka

Výroční členská schůze H-D klub u Rockera

5. 1. 2019 - 6. 1. 2019
Kutná Hora
Česká republika
úvodní fotka

Ivoš 75

26. 1. 2019 - 26. 1. 2019
Havlov
Česká republika
úvodní fotka

Harley-Davidson ples Ostrava

15. 2. 2019 - 15. 2. 2019
Česká republika
úvodní fotka

Zabíjačka

9. 3. 2019 - 10. 3. 2019
Zálší u Chocně
Česká republika
úvodní fotka

Za Rudou do Poděbrad

13. 4. 2019 - 14. 4. 2019
Poděbrady
Česká republika
úvodní fotka

Dar dětskému hematoonkologickému oddělení FN

17. 5. 2019
Hradec Králové
Česká republika
úvodní fotka

Dětský den

30. 5. 2019
Hradec Králové
Česká republika