Mimořádná členská schůze 29.8.2014 v Havlově

Zápis z mimořádné členské schůze H-DC Moravia
29.8.2014 v Havlově

Program schůze : 1. Zahájení schůze prezidentem
2. Volba skrutátora a zapisovatele
3. Zpráva skrutátora o stavu přítomných členů
4. Představení kandidáta na členství v klubu H-DC Moravia
5. Hlasování o přijetí kandidáta za full membera
6. Složení a podepsání slibu novým členem
7. Ceremoniál k přijetí nového člena klubu
8. Ukončení MČS
Ad 1) prezident zahájil mimořádnou členskou schůzi a přivítal přítomné. Seznámil všechny s programem schůze, v němž jediným ale významným bodem bylo přijetí nového člena do klubu. Program byl aklamací schválen.
Ad 2) Za skrutátora byl prezidentem navržen Karlos Štarman a zapisovatelem Ivoš Bruža. Jmenovaní funkci přijali a byli aklamací potvrzeni.
Ad 3) Skrutátor Karlos konstatoval, že je přítomno 13 full membrů z celkem 16, tj. 81 % (více než 2/3) a mimořádná členská schůze je tudíž podle stanov usnášení schopná.

Přítomni jsou: Ivoš Bruža, Gery Fischer, Pavel Rocker Gabriel, Vlasťák Hrdina, Milan Hombré Novák, Jenda Goro Peřina, Staňa Stanley Richter, Zdeněk Diesel Rohlíček, Jirka Sejček Sejkora, Jarek Čert Šlosek, Zdenál Šoula, Karel karlos Štarman, Josef Pepino Vavřička

Nepřítomni: Radek Columbus Kryštof – v zahraničí, Miloš Miki Moskva, Ruda Randorf Tečka Záhora – přijel později, druhý den.
Ad4) Prezident představil kandidáta na členství Mira Dlouhého, zvaného Dlouhán, kterého všichni znají jako aktivního účastníka a podílníka na akcích a programu klubu. Kandidát byl 11.2.2012 přijat za frienda (garanti Hombré Novák a Pepino Vavřička) a od 7.12.2012 je kandidátem na člena (garanti Hombré Novák a Pepino Vavřička).
Ad 5) Kandidát si osobně předjednal podporu u všech členů a hlasováním byl výsledek 13 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Miroslav Dlouhán Dlouhý byl jednomyslně přijat za full membra H-DC Moravia dnem 29.8.2014.
Ad 6) Nový člen složil předepsaný slib a spolupodepsal k tomu vymezenou zdobenou listinu spolu s prezidentem klubu. Jeden stejnopis listiny převzal k důstojnému vystavení doma a druhou převzal sekretář k uložení do dokumentace klubu.
Ad 7) Prezident předal novému členu velké barvy, které mu byly od kamarádů následně hned provizorně instalovány na záda. V dalším novému členu Dlouhánovi všichni srdečně a upřímně blahopřáli a připíjeli si na získanou pozici. Nakonec provedli křest jeho nových barev i jeho hlavy.
Tím byl hlavní a jediný významný bod mimořádné členské schůze naplněn.
Ad 8) Prezident ukončil oficiální a formální část mimořádné schůze a vyzval membry k zapojení se do dalšího programu i s přítomnými partnerkami a dalšími candidáty a friendy v hlavním sále. Tam nás nový member Mira Dlouhán pozval na připravené početně dostatečné množství Jacků-Danielsů k zapití jeho úspěchu.

Zapsal: Ivoš Bruža, vicepresident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout