Mimořádná členská schůze 4.11.2016 v Havlově

Zápis z mimořádné členské schůze H-DC Moravia
4.11.2016 v Havlově

Program schůze : 1. Zahájení schůze viceprezidentem a schválení programu MČS
2. Volba skrutátora
3. Zpráva skrutátora o stavu přítomných členů
4. Představení kandidátů na prezidenta klubu H-DC Moravia
5. Volba prezidenta klubu
6. Ukončení MČS .
Ad 1) viceprezident Ivoš Bruža zahájil mimořádnou členskou schůzi a přivítal přítomné. Konstatoval, že mimořádná členská schůze byla řádně svolána podle čl.VIII., bod 1. Stanov klubu výborem klubu na rozšířené schůzi výboru dne 4.11.2016 pod bodem č. 16.10.04. Důvodem svolání MČS byla skutečnost, že dosavadní prezident klubu Zdenál Šoula svým osobním prohlášením na rozšířené schůzi výboru dne 4.11.2016, (bod 16.10.03) rezignoval na svoji funkci prezidenta 3 měsíce před ukončením svého mandátu, který mu končil na výroční členské schůzi dne 7.1.2017. Dnešní volba prezidenta je tedy volbou jen do konce volebního období dosavadního prezidenta a na VČS se uskuteční nová volba prezidenta na řádné 4leté funkční období. Program byl aklamací přijat.
Ad 2) Za skrutátora byl viceprezidentem navržen Karlos Štarman, který funkci přijal a byl aklamací potvrzen.
Ad 3) Skrutátor Karlos konstatoval, že je přítomno 12 členů z celkem 14, tj. 81 % (více než 2/3) a mimořádná členská schůze je tudíž podle stanov usnášení schopná.
Přítomni jsou: Ivoš Bruža, Miroslav Dlouhý Dlouhán, Pavel Rocker Gabriel, Milan VinařJeřábek, Milan Hombré Novák, Jenda Goro Peřina, Staňa Stanley Richter, Zdeněk Diesel Rohlíček, Jirka Sejček Sejkora, Zdenál Šoula, Karel Karlos Štarman, Ruda Randorf Záhora
Přítomen se souhlasem výboru s hlasem poradním: Leopold Polda Vlk – prospect Nepřítomni: Gery Fischer, Radek Columbus Kryštof – v zahraničí,
Ad4) Viceprezident seznámil členy s návrhem výboru klubu na funkci prezidenta na dobu do dokončení funkčního prezidentského období do 7.1.2017 a to Miroslava Dlouhána Dlouhého, dosavadního velmi aktivního a osvědčeného sekretáře klubu. Vyzval členy, zda jsou jiné návrhy na kandidáta na prezidenta – nebyl žádný.
Ad5) Volba prezidenta, kde jediným kandidátem byl Dlouhán, proběhla tajným hlasováním pod kontrolou skrutátora do volební urny hlasovacími lístky ANO x NE. Po sčítání volebních lístků a hlasů vyhlásil skrutátor výsledek voleb: 12x ANO, 0xNE.
Ad6) Viceprezident gratuloval jménem klube nově zvolenému prezidentovi k jednomyslné volbě, k čemuž se přidali všichni členové jednotlivě i s přípitkem a viceprezident MČS ukončil.
Zapsal: Ivoš Bruža, viceprezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout