Mimořádná členská schůze k 5. výročí založení klubu 25. 2. 2012

Zápis č. 2/12 ze schůze výboru H-D Club Moravia + mimořádné členské schůze k 5.výročí založení klubu 25.2.2012

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster&secretary, Viktor Šorf
Omluven Ivoš Bruža. (v zahraničí)

Dále byli přítomni členové klubu.

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
11.06.09 Super Rally 2012 Německo-Ballenstedt – akce z hlediska účasti našich členů je zajištěna, uybtování, vouchery i Rally packy. Před vlastním termínem zajistí Ivoš B. organizaci dodání voucherů účastníkům, organizaci cesty apod. Zůstává ve sledování.

11.08.01 akce „H‑DCM Rally za Čechy do Banátu” – oragnizačně je cesta zajištěna, konkrétní pokyny těsně před termínem budou ještě připomenuty. Odpovídá Ivoš B.
Byla schválena změna v organizaci doprovodného vozidla a to tak, že Ruda Záhora dodá vozidlo a zaplatí PHM, řidiče zajistí prezident – Ruda Z. Bude moci jet na motocyklu.

11.10.02 Velikonoční party H‑DCM v Poděbradech – vše zajištěno, odpovídá Romeo Ruda Š., zůstává ve sledování.

12.01.03 Příprava 1.míle 2012 –další informace podali organizátoři 1.míle Vlasťák H a Goro P., akce je zajištěna včetně vyjížďky, podrobnosti jsou obsahem letáčku na webu klubu.

12.01.07 Klubovna H‑DCM – prezident navrhl na předchozí schůzi klubu pořídit vlastní klubovnu, která by mohla být umístěna v Boskovicích u westernového městečka. K tomu byl přizván a aktivně se zúčastnil boss westernového městečka v Boskovicích Jerry. Proběhla široká diskuse nad výstavbou klubovny, která zaznamenala řadu různých názorů. Na jedné straně se zdůrazňoval význam vlastní klubovny pro život a činnost klubu, na straně druhé si členové uvědomují náročnoast celé akce, mj. i z důvodu územní roztříštěnosti členské základny.
Bylo dohodnuto, že tato záležitost bude dále komunikována a doplňovány budou dalšími podnětnými náměty a návrhy.

12.01.09 Faro 2012, Španělsko – zůstává jako možnost do dalších schůzí, z hlediska termínu je čas.

B.Nové úkoly a body

12.02.01 Nový friend H‑DCM – byl podán návrh na přijetí frienda Miroslava Hanče, výbor se seznámil s charakteristikou jmenovaného, podanou garanty žadatele Karlose Š. A Hombrého N. a schválil přijetí jmenovaného za příznivce.
Hlasování: 2/0/0.

Oslava 5. výročí založení H-D clubu Moravia – v dalším bodě programu bylo slavnostně připomenuto toto první klubové významné výročí. Prezident klubu Zdenál Š. zrekapituloval cestu klubu v průběhu těchto 5.let od jeho založení, přes získání potřebné členské základny a dosažení přijetí do evropské federace Harley klubů až po dnešní stav. V dalším průběhu si členové připomenuly zážitky, příběhy a momenty ze společného klubového života. Prezident předal všem přítomným upomínkové nálepky a plaketky k 5.výročí H-DC Moravia.

Zapsal: Ivoš Bruža, treasurer
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout