Rozšířená schůze výboru 6.11.2020 č.07- videokonference

 

Zápis č.7/2020

 

Účastni:     Members: Dlouhán, Ivoš, Sejček, Polda, Zdenál, Goro, Columbus

 

Info ze SV: president podal informace ze schůze výboru a jejich obsah je obsažen dále v tomto

zápisu

 

Příští schůze: měla by být 4.12.2020, v odvislosti od aktuálního stavu opatření ke KOVI-19

president rozhodne především o formě a způsobu jednání a dá v předstihu vědět.

 

Mimořádná členská schůze: platí rozhodnutí minulé schůze výboru.

                                       (Výbor klubu svolává mimořádnou členskou schůzi s body

                                         programu: – hlasování o přijetí kandidátů na pozici prospecta

                                                            -hlasování o přijetí kandidátů za člena klubu

                                        Místo, čas a formu jednání MČS podle situace v souvislostí s KOVI-

                                        19 sdělí členům president)  

Zůstává ve sledování.

 

Postup čekatelů: platí rozhodnutí minulé schůze výboru.

(Výbor navrhuje na postup z hangarounda na prospecta 2 členy a

                                       z prospecta na membera 3 členy. Se všemi navrhovanými byli přítomní

                                      members seznámeni a musí si sami v sobě ujasnit, zda budou hlasovat

                                      pro jejich přijetí. Hlasování se uskuteční na mimořádné členské schůzi.

                                      Jejich slavnostní přijetí se uskuteční v termínu a v místě, o kterých

                                      rozhodne výbor podle situace s KOVI-19).

                               Zůstává ve sledování.

 

Presidentský meeting Federace: uskutečnil se formou videokonference 24.10.2020, za klub

se zúčastnil president, který k tomu podal základní informaci.

K zaznamenání jsou informace o následujících:

 

Super Rally:

  • 2021: Řecko, Igoumenitsa, termín: 20.-24.5.2021
  • 2022: Švédsko, Öland, termín-předpoklad: 1.-5.6.2022
  • 2023: Francie, Autun (90 km JZ od Dijon), termín-předpoklad:

24.-28.5.2023

 

                               President Meeting:

  • 2021: H-DC Catalunya, Španělsko, Kanárské ostrovy, 23.10.2021
  • 2022: H-DC Riders of Poland, Krakow
  • 2023: H-DC Maltese Islands, Malta

 

 

Santa Claus Party: v kalendáři plánováno na 12.-13.12.2020, organizačně zajištěno, garant

Goro. Rozhodnutí o uskutečnění bude včas učiněno podle situace s KOVI-19,

zůstává ve sledování. Ivoš bude kontaktovat všechny členy, prospekty a

hangaroundy na potvrzení účasti na Santa Claus Party.

 

 

Výroční členská schůze: zatímní termín 9.1.2021,konečné  rozhodnutí o místu a čase, a

svolání VČS s ohledem na situaci s KOVI-19 učiní výbor včas. Zůstává  ve

sledování.

 

15 let H-DC Moravia: v této chvíli jsou 2 možnosti, bude snaha získat ještě další možnosti,

zůstává ve sledování. Dlouhán zpracuje itinerář na organizaci hlavního srazu.

Ivoš po osobní obhlídce kempu u Mohelnice zajistí potřebné informační materiály

od správy kempu a rozešle výboru. V dalším připraví ekonomickou část.

 

PM 2024 – naše pořádání: platí závěry minulé schůze.

(rozhodnutí o žádosti k Federaci o pořádání nutno závazně učinit v první

                            polovině roku 2021. Zásadní diskuzi směřující k rozhodnutí v tak závažné

                            záležitosti je třeba uskutečnit na VČS. Všichni members si připraví své

                            závazné  stanovisko včetně osobního závazku k aktivní účasti a podílu na

                            práci k zajištění této akce).

Zůstává ve sledování.                        

 

Klubová trička pro členy: s ohledem na KOVI-19 zpožděna distribuce pro členy, řeší

president, zůstává ve sledování.

 

Nový Hangaround Jan Čuro Novák: výbor revokuje-pozastavuje svoje rozhodnutí z

předchozí schůze s tím, že pro schválení Čura  do pozice Hangarounda chybí

potřebné náležitosti. Ivoš prověří stávající dokumentaci a jména garantů; pokud

nebudou uvedení garanti již v klubu, musí se vystavit nová přihláška.

 

Nový Hangaround Richard Richie Malušek: Ivoš na základě požadavku Dědka a Mrože

přednesl návrh na schválení Ritchyho z Frienda na Hangarounda.

Richie r.1978, bydliště Žádovice u Kyjova, moto H-D Ultra Glide.

Garanti: Dědek a Mrož. Schváleno 4/0/0 ke dni 6.11.2020.

 

 

 

Zapsal: Ivoš

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout