Rozšířená schůze výboru č.02/19 8.3.2019 v Chocni

Zápis č..2/19 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia

Přítomni: Dlouhán, Ivoš, Polda, Sejček, Hombré, Goro, Diesel, Rocker, Stenley, Karlos, Mrož, prosúekt: Tazzy, Marvan, Dědek. Passmember: Miky

1/ Všeobecné záležitosti – kontrola, nové body a úkoly:

2/ Termín schůze: RSV 05.04.2019 v 18,00 hod. Choceň v hotelu Peliny

3/ Prospekt Marvan byl vyzván ke složení přísahy H‑DCM. Po složení přísahy tiskopis prezident podepsal a tiskopis předal prospektovi Marvanovi

4/ Kalendář: řešení bodů činností a akcí rok 2019
Poděbrady: sraz 13.04.2019 v 15.00hod. na parkovišti před hřbitovem.
V Oseku se bude vybírat vstupné 100kč pro členy klubu, ostatní 150kč
Jarní míle: cena ubytování 520kč na osobu a den s polopenzí. Záloha 500kč na osobu a den, která se pošle na účet klubu. Ubytování objednávat u Dědka, který bude předávat instrukce. Zálohu zaplatit do 30.3.2019 Kapela hraje v pátek. Hraní v sobotu bude ještě upřesněno.
Hlasování: Pro 11, zdržel 0, proti 0
Mušov: garantem akce bude Gajda, všichni prospekti dostali seznam věcí k zabezpečení této akce, dále v jednání.
Super rally Finsko: Navrženy dvě varianty cesty cca 3200km, náklady na akci a věci s tím související dle propozic, které připravil Ivoš a účastníkům je rozešle v písemné podobě. Na tuto akci budou vybírány zálohy.

5/ 01.02.2019 Diskuze:
Sbírka na odkaz Ulfa Jensena: darovací šek Vinař vyhotovil a bude předán příslušnému předem domluvenému institutu. Zajišťuje prezident Dlouhán
Hymna: pracuje se prvním návrhu na refrén.
Hodiny: navržený návrh byl jednohlasně schválen
Klubový stan: předložené návrhy schváleno pro 11, proti 0, zdržel 0, grafické zpracování pošle Marvan, Mira výrobci. Předběžná cena 50 000kč s příslušenstvím.
Klubové trička: Dlouhán a Marvan s výrobcem sjednají vzor trika v domluvené barvě, ceny dle přiloženého letáku.
Přijetí jiného člena klubu do H‑DCM : v jednání za jakých podmínek by se v takové situaci mohl přijmout člen jiného klubu, který je full member. Návrhy, jako member, prospect, hagaround, do příští schůze si promyslet řešení.
Připomínky, návrhy: členové klubu byli informováni o tvorbě nových klubových www. stránek a ceně za zhotovení.
Vyúčtování z akce, zabijačka na Kocandě, připraví Sejček
Jakým způsobem se bude financovat, klubový stan, klubové www. stránky a klubové trička projedná výbor.

6/ Závěr: schůzi ukončil Dlouhán

Zapsal: secretary Polda

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout