Rozšířená schůze výboru č.03/18, 31.3.2018 Velký Osek

Přítomni: president Dlouhán, Ivoš, Polda, Sejček, Stanley. Rocker, Goro, Randolf, Hombré, Zdenál, Karlos, Diesel, prospekt-Mrož.
1/ Všeobecné záležitosti – kontrola, nové body a úkoly:
2/ Termín schůze: 27.4. 2018 v 18,00 hod. Havlov
3/ 6.1. 2018 Kalendář 2018
Dary pro HD kluby k výročí jejich založení:Břidlice= stále nedořešeno, řešitel Vinař
Santa Claus párty: U Čerta v Libchavách. Pokud nebude navržen jiný protinávrh garant Goro
Podzimní míle Boskovice 15.-16.09. 2018 Kontakt: tammin@seznam.cz
Karlos, dostal nový tel. kontakt na dojednání akce garant Karlos
4/ 17.13.10. Diskuze:
Co se týče typu písma je nadále v řešení s tím jsou spojeny i saport nášivky a návrhy klubových
triček pro friendy. Pokud nebudou zpracovány do následující schůze návrhy kl. tryček president
zadá zpracování jiné firmě. V řešení Vinař, Dlouhán
Hymna pro H‑DCM: bylo dohodnuto, že v pokud by to bude možné, aby text obsahoval:
Morávia, Bráchové v klubu, Jack Daniels, Harley Davidson-mororky, route 66.
řeší: Dlouhán s Izzym
President Dlouhán představil několik návrhů klubhausu: u varianty kulturních domů
Opatov nebo Ostrov je v řešení prohlídka. ve sledování Dlouhán
Dokoupení pivní hlavice ve sledování Dlouhán
17.07.04. Doména: předpokládaný termín řešení květen 2018 ve sledování – Zdenál, Dlouhán
Akce za Rudou do Poděbrad se zúčastnila početná skupina friendů a čekatelů:
Tazzi, Marvan, Čůro, Oli, Dědek, Lenka, Ivča, Radka, Léňa, Ila.
5/ Závěr: Schůzi ukončil president Dlouhán
Zapsal: secretary Polda

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout