Rozšířená schůze výboru č.03/2020 dne 3.7.2020 na Havlově

            Schůze rozšířeného výboru Choceň 03. 07. 2020

Zápis č..3/20 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia

Přítomni:  Dlouhán, Ivoš, Polda, Stenley, Sejčrk, Mrož, Dědek, Zdenál, Hombré, Gery, Randolf, Diesel, prospekt: Gajda,Tazzy, Marvan, hadegraund: Poník, J=ňa, David.

1/  Všeobecné záležitosti – kontrola, nové body a úkoly:

2/  Termín schůze: RSV 07. 08. 2020 od 18,00 hod. na Havlově + SV od 17,00 hod.

3/ info ze SV: po hlavním srazu, mohou garanti navrhnou své svěřence  slpňující podmínky na povýšení.

a/ pozice prospekta a jeho povýšení na membra. Pokud budou splněny podmínky pro přijetí bude povinnost garanta(ů) předložit výboru tento návrh. Následně výbor předloží návh membrům k rozhodnutí.

b/ pozice hadegraunda a jeho povýšení na prospekta.Po splnění podmínek bude povinnost garanta(ů) předložit návrh na povýšení výboru. Následně výbor rozhodne o výsledku.

4/ Klubové trika: prezident informoval členy o vybraných variantách které dal k nahlédnutí.Cena bude dle počtu objednaného počtu kusů.

varianta č1. (černé klubové triko) pouze pro membery

varianta č4. (šedé klubové triko) pouze pro membery

varianta č3. (support trika)

Zdenál, podal prezidentovi ještě jeden návrh od jiného dodavatele.

5/  Kalendář: řešení bodů činností a akcí rok 2020

PM Grand Canária: zrušeno.

PM v ČR 2024 prezident vyzval členy, aby se podívali po možných destinacích cca pro 300 lidí, kde by se takovýto míting mohl konat. V řešení Dlouhán + členové klubu

  1. leté výročí založení klubu: je potřeba vybrat destinaci cca pro 200lidí každý člen podá návrh místa konání. V řešení

Vrbice:  řeší Poník

40.let H-DC No.1 RS Tesaře: navrhnout dar k tomuto výročí. V řešení

Hlavní sraz Soběšín: uvolnili se chatky info Garant: Gajda, Poník

 Na této akci nelze platit platební kartou, ale pouze hotovostí.

Vyjížďku povede Jéňa, membři vezmou klubovou reflexní vestu (žlutou) pro bezpečné zajištění křižovatek.

Mušov: veškeré dotazy směrovat na Gajdu. Dlouhán, pošle Gajdovi seznam, který obsahuje potřbné náležitosti k zajištění akce. V řešení

Poslední míle Praha: pro info

Poslední míle HOG Ostrava: pro info

Santa Claus: 12.12.2020 Libchavi Hrají Modrý Maurícius

6/ Diskuze: dne 7.8.2020 Zdenálova Lenka pozvala všechny platící členy klubu a jejich protějšky na oslavu svých narozenin, která se bude konat pro členy až po skončení schůze.

5/ Závěr: schůzi ukončil Dlouhán

Zapsal: secretary Polda

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout