Rozšířená schůze výboru č.06/2020 dne 2.10.2020 v Chocni

Rozšířená schůze výboru 2.10.2020 v Chocni

Zápis č.6/2020

 

Přítomni:  Members: Dlouhán, Ivoš, Stanley, Sejček, Polda, Hombré, Goro

Prospect: Gajda, Marvan, Tazzy

Hangaround: Brčál

 

Info ze SV: president podal informace ze schůze výboru a jejich obsah je obsažen dále v tomto

zápisu

 

Příští schůze: měla by být 6.11.2020, místo a čas předjednány, president podle situace

s KOVI-19 sdělí sms

 

Mimořádná členská schůze: Výbor klubu svolává mimořádnou členskou schůzi s body

programu: – hlasování o přijetí kandidátů na pozici prospecta

-hlasování o přijetí kandidátů za člena klubu

Místo, čas a formu jednání MČS podle situace v souvislostí s KOVI-19 sdělí

president sms

 

Resignace Poldy: 13.9.2020 zaslal Polda členům výboru e-mail, že „s okamžitou platností

ukončuje svou funkci sekretáře v klubu H-DC Moravia“. Na dotaz výboru

 

sdělil, že členem výboru zůstává a to do VČS, pak se rozhodne, zda chce ve

výboru pokračovat. Výbor vzal na vědomí a dává na vědomí členům klubu.

Funkci nebude výbor v současnosti obsazovat, náplň práce sekretáře na dobu do

vyřešení situace  převezme a zajistí Ivoš.

Postup čekatelů: Výbor navrhuje na postup z hangarounda na prospecta 2 členy a z prospecta

na membera 3 členy. Se všemi navrhovanými byli přítomní members seznámeni

a musí si sami v sobě ujasnit, zda budou hlasovat pro jejich přijetí. Hlasování se

uskuteční na mimořádné členské schůzi.

Jejich slavnostní přijetí se uskuteční v termínu a v místě, o kterých rozhodne výbor

podle situace s KOVI-19.

 

Mušov-Pasohlávky 2020: Akce a zejména naše klubová účast na ní se vydařila a byla

z hlediska klubu úspěšná. President děkuje organizátorům, zejména „mladým“

čekatelům, za aktivní osobní účast na zajištění celé akce.

 

Akce z kalendáře r.2020: zbývající akce (H-DC Brno-Ostr.Nová Ves, H-DC Ostrava,

HOG Ostrava-Strážnice, Belchatow-Polsko) jsou pořadateli zrušeny nebo

nepotvrzeny, bylo tedy rozhodnuto, že s ohledem na situaci s KOVI-19 se klub

těchto akcí organizovaně nezúčastní.

 

Presidentský meeting Federace: uskuteční se formou videokonference 24.10.2020, klub

bude zastupovat a zúčastní se president Dlouhán

 

Santa Claus Party: v kalendáři plánováno na 12.-13.12.2020, organizačně zajištěno, garant

Goro. Rozhodnutí o uskutečnění bude včas učiněno podle situace s KOVI-19,

zůstává ve sledování.

 

 

Výroční členská schůze: předběžný termín 9.1.2021, rozhodnutí o místu a čase, a svolání

VČS s ohledem na situaci s KOVI-19 učiní výbor včas. Zůstává  ve sledování.

 

15 let H-DC Moravia: v této chvíli jsou 2 možnosti, bude snaha získat ještě další možnosti,

zůstává ve sledování.

 

PM 2024- naše pořádání: rozhodnutí o žádosti k Federaci o pořádání nutno závazně učinit

v první polovině roku 2021. Zásadní diskuzi směřující k rozhodnutí v tak závažné

záležitosti je třeba uskutečnit na VČS. Všichni members si připraví své závazné

stanovisko včetně osobního závazku k aktivní účasti a podílu na práci k zajištění

této akce.

 

Klubová trička pro členy a k prodeji na 15.výročí: s ohledem na KOVI-19 zpožděna

distribuce pro členy, řeší president, zůstává ve sledování.

 

Nový hangaround: Jan Čuro Novák: výbor schválil (4/0/0) do pozice Hangarounda Čura

k dnešnímu dni – 2.10.2020. Čuro je dlouholetým aktivním příznivcem klubu, již

několik let je friendem..

 

Nový friend: – Ivan Janošík: r.1961, Brdy u Prahy, moto Triumph, RIII, garant Sejček

                        -Jiří „Nedy“ Nedomel: r.1971, Šestajovice, moto BMW GS 1200,garant Goro

Výbor schválil oba (4/0/0) k 2.10.2020,

 

Zapsal: Ivoš

 

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout