Rozšířená schůze výboru č.08/18 z 7.9.2018 v Havlově

Zápis č..9/18 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia

Přítomni: Dlouhán, Ivoš, Polda, Sejček, Hombré, Zdenál, Diesel,Goro, Vinař, prospekti-Mrož, Dědek.
Zahájení schůze. Přítomni členové dle stanov hlasovali, aby prospekt Dědek byl zván na rozšířené schůze výboru a účastnil se jich s hlasem poradním s výsledkem většina pro.
1/ Všeobecné záležitosti – kontrola, nové body a úkoly:
2/ Termín schůze: 5.10. 2018 v 18,00 hod. Havlov
3/ 6.1. 2018 Kalendář 2018
Dar k výročí založení HD klubu v Německu:Dlouhán se s Ivošem domluví na termínu návštěvy. Na cestu se nezávazně se přihlásili, Dlouhán, Ivoš, Diesel, (Polda podle data cesty). V jednání
Chvalovice: obsazeno 17 pokojů, majiteli se uvolní 5 pokojů, 5pokojů stále neobsazeno pokud se do 14.9. neobsadí budou uvolněny majiteli.
Hlavní sraz 24 -26.8.2018 H‑DCM: na srazu byli slavnostně předávány půlbarvy. Což bylo odsouhlaseno výborem dle stanov na předešlém jednání výboru.
v pátek 24.8.2018 Dědkovi (garanti Ivoš, Vinař) Dědek 7.9.2018 složil na klubovně slavnostní přísahu
v sobotu 25.8.2018 Tazzy (garanti Polda,Dlouhán) v čekání na složení přísahy
v sobotu 25.8.2018 Marvan (garanti Polda, Hombré) v čekání na složení přísahy
4/ 17.13.10. Diskuze:
Řešení klubové schůzovny:
– Zdenál sdělil, že do jara je možnost používání stávající schůzovny na Havlově
– hlasování o konání příští schůze na Havlově: 5x pro, 1x proti, 3x zdrželi
Stav písma na nášivkách: schválena varianta ,,C“ v řešení Vinař
Hymna pro H‑DCM: pracuje se na tom řeší: Dlouhán s Izzym
17.07.04. Doména,jednání! dne 23.9.2018 ve Chvalovicích řeší Dlouhán, Zdenál,Vinař
Stanovy, doplnění a úpravy:
1. na výroční schůzi je potřeba připravit definici pozice hangaround
2. projednat používání jmenovek na vestách
3. do následné schůze membři připraví návrhy a náměty na úpravu stanov.
Klubový stan: president bude aktualizovat poptávku. Do příští schůze dodají návrhy na klubový stan s technickými parametry: Vinař, Dědek, Dlouhán, Diesel, Zdenál v řešení
První návrhy na kalendář 2019:
Semmering: byl odsouhasen návrh na prodloužení této akce o jeden den a to od čtvrtka do neděle. Předběný návrh termínu 27. červen nebo třetí týden v květnu, bude ještě upřesněno.
Mušov: 24-25. května 2019
Super rally Finsko návrh pro tuto akci spojit to s expedicí
Zdenál,návrh expedice do Livonska k debatě o cestě přiložen leták
1. míle Morava (Mrož, míle v kempu u Břeclavi, bude upřesněno).
Ostrava ples 15.2.2019 na příští schůzi všichni nahlásí účast (počet).
Stůl a počet míst k sezení zajišťuje Dlouhán
U Rockera v novém kempu hlavní sraz . Nelze realizovat.
Různé:
z akce na Semmeringu, zbyl sud piva. Dořešeno
Byla otevřena debata na téma Jack Daniels novým návrhem o snížení počtu za půlbarvy a plné barvy
Nový návrh za půlky: tři litry a šest litrů za plné barvy
Proti návrh: šest litrů a dvanáct litrů (stávající stav) ODLOŽENO
5/ Závěr: schůzi ukončil Dlouhán
Zapsal: secretary Polda

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout