Rozšířená schůze výboru č.09/18 z 5.10.2018 v Havlově

Zápis č.09/18 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia

Přítomni: Dlouhán, Ivoš, Polda, Sejček, Hombré, Zdenál, Diesel, Goro, Karlos, Stenley.
1/ Všeobecné záležitosti – kontrola, nové body a úkoly:
2/ Termín schůze: 2.11. 2018 v 18,00 hod. Havlov
3/ 6.1. 2018 Kalendář 2018
Dar k výročí založení HD klubu v Německu:návštěva odložena na únor bude ještě upřesněno.
Santa Claus párty: byl podán návrh na nekuřáckou akci. Hlasování : pro-6, proti-3, zdržel-1
u vstupného bude každý informován o tom, že tato akce je nekuřácká.
Ubytování membři do 15.10.2018 potom bude ubytování uvolněno pro hosty. Na této akci domluvena kapela za 6000kč hlasování: pro-10, proti-0, zdržel-0
5/ Členské příspěvky a aktualizace: friend Helča termín domluven se Stenlym o zaplacení. Friend Hanč z důvodu nezaplacení člen. příspěvku a ne komunikace vyloučen. Membři, Vinař a Gery nemají zaplacené člen. příspěvky. Ivoš, pošle info na oba členy. Pro prospekty platí stejná částka člen. příspěvků, jako pro membry a to 3000kč za rok. Ivoš, bude informovat Mrože a Dědka o doplatcích. Dlouhán bude informovat Marvana a Tazzyho. Prospekti, platí i narozeninový fond od nového roku. Stenley, pošle aktualizaci frendské základny.
6/ 17.13.10. Diskuze:
17.07.04. Doména: odloženo dále bude řešit pouze výbor
Stanovy, doplnění a úpravy: Goro předložil písemný šestibodový návrh na úpravu stanov. Dlouhán také předložil návrh písemně upravených stanov. Sejček, připomínkoval bod, přidružený člen. Ivoš, rozporoval název RSV. Členové dostanou písemné návrhy s úpravou stanov, aby se mohli dojednat na výroční členské schůzi. Členové, kteří mají návrhy na úpravu stanov pošlou písemně presidentovi do 31.10.2018
Projednat používání jmenovek na vestách: bod odložen k projednání na výroční schůzi
Klubovna: písemné návrhy předložil Dlouhán v řešení
První návrhy na kalendář 2019:
výroční členská schůze se bude konat u Rockera v Kutné Hoře 5.- 6.1. 2019 od 14.00hod. hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel – 0,
Ples v Ostravě: účast Polda-2x, Stenley-2x, Sejček-2x, Dlouhán-2x, Ivoš-2x, Zdenál-2x, Vinař-2x, Dědek-2x, Redl-2x, Mrož-3x. Ubytování u Redla doma Ivoš-2x, dvě místa ještě volná. U redla na chatě: jeden dvoulůžkový pokoj, jeden třílůžkový pokoj, jeden čtyřlůžkový pokoj.
První míle navržená Mrožem a spol: odloženo do příští schůze.
Super rally: Ivoš, připravil předběžný návrh cesty na nejrychlejší trasu cca 3 800km za cenu cca 17 000kč. Další návrhy budou následně projednány.
Členové obdrželi v písemné podobě předběžný návrh kalendáře pro rok 2019
7/ Různé:
Jack Daniels: platí stávají stav 6L za prospekta + 12L za membra, nové řešení bude projednáváno na výroční schůzi.
Klubový stan: konečné rozhodnutí bude stanoveno na výroční členské schůzi.
Garanti: Dlouhán, Polda, Homré, zopakují pravidla klubu Marvanovi a Tazzymu
8/ Závěr: schůzi ukončil Dlouhán
Zapsal: secretary Polda

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout