06.04. schůze členů (RSV) č.01/2021 Havlov

Schůze členů (RSV) č.01/2021 dne 4.6.2021 v Havlově

Přítomni: Zdenál Šoula president, Ivoš Bruža vicepresident, Stanley Richter treasurer,

Polda Vlk sergeant, Mrož Bajaja webmaster, Izzi Izaiáš, Hombré Novák,

Dědek Novosád, Karlos Štarman, Tazzy Teisler, Marvan Vandas

 

 1. Schůzi zahájil president Zdenál.

 

 1. Základní informace o aktuálním stavu a vývoji členské základny podal Ivoš:

K dnešnímu dni, tj. 4.6.2021 je 13 Members, 2 Prospects, 2 Hangarounds, 29 Friends.

Od výroční schůze ubylo: 8 Members, z toho:

7 vystoupili (Dlouhý, Gabriel, Gajdoš, Peřina,

Rohlíček, Sejkora, Záhora)

1 byl vyloučen (Kryštof)

2 Hangarounds   vystoupili (Novák Jan, Schlinger)

Přibylo: 0

 

 1. Příspěvky odešlých:

President Zdenál navrhl, aby po těch, kteří z klubu odešli (vystoupili) bylo požadováno a vymáháno zaplacení alespoň alikvótní části členského příspěvku. V následné diskuzi a hlasování tento návrh nezískal podporu.

Neschváleno 1/9/1

 

 1. Účast odešlých (vystoupivších) bývalých členů na našich klubových akcích:

President Zdenál navrhl, aby těmto bývalým členům nebylo dovoleno účastnit se našich klubových akcí (např. nadcházejícího hlavního srazu a 15tiletého výročí klubu).

V diskuzi se členové vyjadřovali většinově proti tomuto návrhu včetně argumentu, že všichni ve svém vyjádření uvedli, že odchází dobrovolně, z vlastní vůle případně v dobrém. O návrhu se nehlasovalo.

 

 1. Nový H-D klub East Way:

Tento klub požádal o vstup do Federace a jeho secretary Saake požádal o vyjádření klubů a při nesouhlasu klubu požaduje Saake podrobné zdůvodnění. Ivoš projednal záležitost s H-DC Praha a s H-DC Brno, oba kluby mají nesouhlasné stanovisko k přijetí. Zdenál uvedl, že záležitost projednal s presidentem H-DC Ostrava, rovněž s negativním stanoviskem k přijetí.

Klub se k tomu vyjádřil jednomyslně a přijetí klubu EW do Federace nedoporučuje,

Hlasováno: 11/0/0

Vicepresident Ivoš podle tohoto rozhodnutí odešle stanovisko klubu Federaci.

 

 1. President Zdenál podal informaci o vhodné lokalitě pro uspořádání PM 2024. Dále navrhl, aby garantem této akce byl ustanoven Martin Marvan, a vrcholově kontrolní pozici nad tím měli president a vicepresident (jako funkce, bez ohledu na to, jaké v konkrétní době to budou osoby). Klub musí do 30.6.2021 podat k Federaci přihlášku – zajistí Marvan ve spolupráci s presidentem. Rozhodnutí o podání přihlášky k Federaci na pořádání PM našim klubem už bylo dříve schváleno, hlasuje se o garantovi a kontrolní pozici funkcí presidenta a vicepresidenta.

Schváleno: 11/0/0.

 1. President Zdenál prohlásil, že na příští výroční členské schůzi dá svoji funkci presidenta k dispozici. Současně požádal, aby toto jeho prohlášení bylo zapsáno v zápise z dnešní schůze členů.

 

 1. – Informace, projednání a potřebná rozhodnutí k 15tému výročí klubu –

neprojednáno, diskuze byla v názorech na logo

 • informace o web stránkách klubu . odloženo na příště
 • projednání a rozhodnutí o Facebooku klubu – odloženo na příště
 • projednání kalendáře klubu na zbytek roku 2021 včetně návrhu na guláš v létě a včetně poslední míle – odloženo na příště
 • projednání účasti klubu a membrů na nejbližších akcích – neprojednáno

 

 1. Kvůli pozdní hodině a přítomnosti partnerek na této schůzi a zároveň na klubovém dnu byla schůze ukončena.

 

 

 

 

V Havlově 4.6.2021

 

Zapsal Ivoš, vicepresident

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout