11.06 Schůze členů (RSV) č. 06/2021 Havlov

Zápis ze schůze členů H‑DCM č.06/2021

6.11.2021 v Havlově

 Přítomni: Zdenál-president, Ivoš-vicepresident, Stanley-treasurer, Mrož-webmaster,

                   Brčál,  Dědek, Hombre, Izzi, Jéňa, Karlos, Poník, Tazzy

 1.Příští schůze: pátek 3.12.2021 v 18:00 hod. v Havlově

2.Závěry z minulé schůze:

 • President Zdenál podal informaci o uskutečněném virtuálním presidentském meetingu, v něm mj. naše žádost o pořádání PM 2024 v hlasování nezvítězila. PM byl přidělen H-DC Catalunya, Canarias, protože jim byl PM již 2x kvůli KOV-19 zrušen
 • Brčál předal Stanleymu vyúčtování „Eurobike“ a „Podzimní míle“
 • Stav účtu „Jack“ : 71. Informaci podal Hombre.
 • 12.2021 při naší návštěvě HA Ostrava k jejich 15.výročí založení klub předá jako dar břidlicovou plaketu – výrobu zajistí Stanley a Vinař, k tomu ještě Jack. Z klubu se zúčastní: Zdenál, Ivoš, Mrož, Hombre, Tazzy, Izzi, Poník, Jeník, Barvajs
 • 12.2021 Santa Claus Party –Poník podle zjištěné účasti našich členů + doprovodu osloví další z členské základny do možné kapacity ubytování – garant akce: Poník
 • -20.2.2022 Valentýnská party, účast a zájem zatím nevyjasněn, rozhodnutí přeloženo do příští schůze–potvrdit naši rezervaci Renatě P. za měsíc. – P
 • Termín „Zahájení sezony v Poděbradech“ – dosud nepotvrzeno, zůstává do příště – P
 • Faaker See – zatím neuzavřeno, kdo by jel, na jak dlouho, kde spaní. Garanti Izzi a Gery. Nově dohodnuto, že pojede doprovodné vozidlo (Barvajs) a vezme se stan aj.

Znovu k projednání a k vyjádření se příště, závazné uzavření na VČS.  – P

 • Hlavní klubové akce r.2022 (Jarní míle, Hlavní sraz, Podzimní míle) – zatím mimo vyslovené náměty žádný konkrétní a zpracovaný návrh. Do příští schůze předložit podle možnosti i více návrhů, konečné rozhodnutí bude na VČS. – P
 • Nákup klubového ohniště – Izzi zjistí a na další schůzi předloží konkrétní technickou a cenovou nabídku – P.
 • Dražba „starých“ barev –uskuteční se na VČS, zajistit jejich dovezení, garant Brčál – P
 • Využití klubového Facebooku – k projednání na VČS – P.

 

 1. Program akcí klubu na rok 2022: Ivoš předložil 1.verzi kalendáře akcí. Doplní ho o klubové

dny. Bude dále doplňován a zpřesňován. Po projednání na VČS bude zveřejněn na

klubovém webu a vydán jako malý skládací (kapesní) kalendářík – projednáno

s Vinařem, přislíbil vyrobit.

 

 1. Výroční členská schůze se uskuteční v pátek 14.1.2022 ve 14:00 hod. v Havlově.

Obsahovou stránku VČS připraví a zajistí president Zdenál, Ivoš, Stanley, Poník, Brčál za

své  okruhy působnosti.

Garant za technicko – organizační zabezpečení je Jéňa.

 

 1. Členské záležitosti:

5.1  Najman Josef „Judas“ , r.1968, Jestřebí, Electra Glide – přihláška za frienda, garant Izzi

Schváleno jednomyslně

 

5.2  Krejčí Zbyněk „Zbynďa“,r.1974, Unhošť, Road Glide – přihláška za frienda, garant Izzi

                                                                                                                            Schváleno jednomyslně

5.3 Bývalý člen Novák Jan napsal výboru dopis, ve kterém žádá vrácení části členského

příspěvku za rok 2021 za dobu, kdy po jeho vystoupení z klubu přestal být členem. Po

diskuzi byl jeho požadavek zamítnut. Ivoš mu v tomto smyslu odpoví.

5.4. Bývalý friend Nedomlel Jiří poslal 5.11.2021 klubu sdělení, že vystupuje z klubu. Bylo

vzato na vědomí.

 

 

Zapsal: Ivoš

 

 

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout