Schůze výboru 7.8.2014 v Brně

Zápis č.08/14 ze schůze výboru H-DC Moravia 7.8.2014
v Brně

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža,
treasurer&photographer&historian Stanley Richter

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

Kontrola úkolů
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – provedou určení Pavel Rocker a Mira Dlouhán po dohodě s viceprezidentem – zůstává ve sledování.
14.02.06 „60” Karlose – zůstává při příležitosti hlavního srazu v termínu 29.-31.8.2014 v Havlově, organizačně řeší záležitost Karlos s prezidentem.

14.02.04 nohejbal v Zářecké Lhotě – stanoven termín 23.8.2014, garant Goro, fandové jsou zváni.
14.03.01 výběr členských příspěvků – Stanley – stav nezměněn (Čuro Novák a Olda Sova), konečný termín : hlavní sraz.
14.06.02 Miky – přislíbil osobní účast na pozdější schůzi.
Nové body a úkoly
14.08.01 nový friend – Eva Bružová jr., garanti: prezident Zdenál a viceprezident Ivoš, příspěvek za rok 2014 zaplatila.
Hlasování: 3/0/0

14.08.02 mimořádná členská schůze – výbor svolává mimořádnou členskou schůzi na
pátek 29.srpna 2014 v 18,00 hod. v Havlově
Jediným bodem programu je projednání návrhu výboru klubu na přijetí prospekta Dlouhána za full membera.

B.Klubové akce (červené)

2014.08.29.-31. Hlavní klubový sraz – Havlov. Kapela bude jen v pátek, v sobodu jen repro – obojí má na starosti Peťa Hudlík. Zajistil kapelu The Doors na pátek za 9.000,,- Kč. Na pátek zajistí Peťa po skončení kapely repro. V sobotu bude (v závislosti na počasí) vyjížďka, road captain Karlos Štarman, cíl vyjížďky jeho Horní Sloupenice – když odpadl výjezd k němu na srpnovou schůzi. Ubytování , stravování a občerstvení organizuje prezident, cena za ubytování a jídlo 500,- Kč/osoba/noc. Na baru bude mj. Jack+Cola za 50,00 Kč a pivo 12° za 29,00 Kč + další standartní sortiment.
Membři, kandidáti a platící friendi mají vstup volný, ostatní platí 200,- Kč (příspěvek na kapelu). U vstupu bude Dana prezidentová + Dlouhán s aktuálním seznamem členské základny (dodá Ivoš). Prezident nově zřídí VIP salonek, kde bude pití ze zdrojů narozeninových, za přijetí do klubu a z narozeninového fondu, do salonku bude vstup jen pro membry a prospekty, současně se předpokládá, že pití nebude vynášeno ven. Narozeninové víno od Geriho bude mít samostatný režim. Na začátku akce prezident pojetí tohoto systému vysvětlí.
2014.09.-26.-28. H-DC Moravia Western Rally – byla připomenuta podmínka závazně objednat nocleh do 31.srpna za sníženou cenu 500,- Kč/osoba /noc vč.snídaně s tím, že poté budou ceny podle ceníku Westernového městečka a každý si bude ubytování zajišťovat sám. Bylo by žádoucí, aby Dlouhán vyzval členy k závaznému zaplacení na hlavním srazu v Havlově . Zůstává ve sledování vč. organizace vyjížďky (viceprezident).
2014.10.4.-5. Podzimní míle – rozhodnuto datum, místo: Jaroměř a okolí, garant: Sejček. Vloženo na klubový web. Zůstává ve sledování.
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – stanoven termín a místo v Houštce. Dlouhán projedná do příští schůze podmínky jako loni, tj. ubytování 100,- Kč/noc, kapela 4.000,- Kč a nechá si potvrdit e-mailem. Akce bude přístupná pro motorkáře, ne pro veřejnost. Po potvrzení Ivoš uvede na naše stránky a opraví plakátek.

2014.07.31.-08.03. Motonálet Nikolčice – akce proběhla úspěšně, dík stavěčům stanu (Dlouhán, Milan Vinař Hodoňák + Toncek z Havlova, zůčastnilo se z naší strany celkem 20 lidí, z toho 10 membrů, 2 prospekti, 2 friendi + 6 hostů. Ze schváleného limitu bylo za pití utraceno 5.460,- Kč,( 3 sudy piva, 2 limo, 2Jacky, 2 Coly, pokladník proplatil.

2014.09.03.-07. European Week – Faaker See – garanti Hombré, Karlos a Gery.
PHM pro doprovodné vozidlo jako sponzoring zaplatí Karlos a Hombré.
Doprovodné vozidlo s vybavením + Toncek, Karlos, Randorf pojedou ve středu 3.9. tak, aby byli na Faakeru do 16 hod. Gery zajistí vyjímky pro vjezd auta.
Ostatní sraz v Ternbergu u Steyeru (hotel Mandl, Kirchenplatz 9) ve středu v 18 hod., dílčí Trefpunkt v 15 hod. ve Znojmě na hradě.
Výbor musí urychleně a operativně stanovit limity na spotřebu z klubových peněz případně z kumulovaných peněz z narozenin, přijímání apod.
Zůstává ve sledování.

2014.11.07.-09. Prezidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – účast členové výboru, zůstává ve sledování.
2014.08.15.-18. BOHEMIA 500 miles – zatím letos nikdo zájem neprojevil
D. Ostatní akce (černé)
Z aktuálních ostatních (černých) akcí v dalších měsících 2014:
2014.08.08.-10. Prostřední míle všech HOG ČR – Lednice (u Břeclavi) – zatím nezájem

2014.09.18.-20. Mandelinky Grimma – pokud bude vhodný čas, přiměřené počasí a vůle, mohlo by se zajet, je to zajímavá akce v tradičním klubu bývalého NDR – 50 let trvání klubu!!! U Lipska cca 230 km z Prahy, hodně navštěvováno pražskými ridery.
2014.09.20.-21 Poslední míle HOG Ostrava –zatím kamarádi z Ostravy utajují bližší informace
2014.10.17.-19 Poslední míle H-DC Brno – V Karlovice, hotel Galík
Akce budou upřesňovány a účast na nich aktualizována průběžně s ohledem na zájem členů.

Příští schůze: čtvrtek 4.září 2014 v 18,00 hod. (předpoklad, po dojezdu hlavní skupiny klubu), na Faker See, Anderwald kemp, stan H-DC MORAVIA

Zapsal: Ivoš, viceprezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout