Schůze výboru č.01/18 – per rollam

Zápis č.9/18 mimořádné schůze výboru H-DC Moravia č.01/18 per rollam

Účast: Dlouhán,president, Ivoš,vicepresident, Polda,secretary, Rocker,historian, . Sejček,webmaster. Celkem 5 členů výboru, usnášení schopné . Neúčasten: Stanley,treasurer

Projednány byly 3 žádosti o přijetí za čekatele/prospect na členství v klubu a rozhodnuto v souladu se stanovami, zejména čl.III, bod 2.1, klubu:

č.1. Milan Dědek Novosád, friend klubu od 6.4.2017, garanti: Ivoš a Vinař
Schváleno. Hlasování: 4 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti

č.2. Martin Marvan Vandas, friend klubu od 26.8.2017, garanti: Polda a Hombré
Schváleno. Hlasování: 4 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti

č.3. Radek Tazzy Teisler, friend klubu od 26.8.2017, garanti: Polda a Dlouhán
Schváleno. Hlasování: 4 pro/ 1 zdržel se/ 0 proti

Projednání a rozhodnutí této mimořádné schůze se uskutečnilo per rollam telefonicky presidentem Dlouhánem v době 6.-10.8.2018 .

Zapsal: Polda, secretary, 10.8.2018 .Ověřil a schválil: Dlouhán, president

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout