Schůze výboru č.02/18 dne 22.11.2018 ve Svitavách

Zápis č.02/18 schůze výboru H-DC Moravia

Přítomni: Dlouhán – president, Ivo – vicepresident, Polda , Sejček, Stanley

1/ Výbor reagoval na přání Ulfa (viz e-mail z federace), který zemřel a proto výbor následně rozhodl, že daruje na vybranou onkologickou nadaci částku 1000EURO a to 20 000kč vloží H-DC Morávia a každý člen 500kč. Výběr nadace a předání v řešení.
2/ Přijetí prospecta Mrože do plných barev. Výbor jednohlasně schválil, že Mrož by mohl být přijat za membra na 1.míly, kterou bude pořádat v roce 2019. Rozhodnuto bude dle stanov s tím, že jednání bude na VČS.
3/ Stanovy a úprava: a/ rozšíření a doplnění o název člena Hangaround
b/ zrušit označení názv přidružený člen
c/ zachovat názvy členů bez přívlastků
4/ Vytvořit nový jeden formulář, který bude obsahovat: přihlášku, žádost, GDPR
u nových přihlášek k přijetí Frienda bude postačovat jeden podpis od garanta
u ostatních přijímajících podpis dvou garantů.
5/ Vytvoření nového formuláře president Dlouhán
6/ Pro stávající členy vytvořit tabulku k podepsání GDPR
7/ Clubová adresa: sídlo clubu bude shodné s adresou presidenta. V současné době:
Miroslav Dlouhý Zářecká Lhota 71 (565 01 Choceň)
8/ GDPR: přístup neveřejný, evidence a odpovědná osoba secretary
9/ Statutární orgán: president a vícepresident
10/ Volební období managementu clubu: sjednotit na jedenkrát za 4 roky
11/ Stanley: přidělena funkce historian (kronikář)
12/ Rozdělení pojmu funkce a činnost:
funkce: president, vícepresident, secretary, treasurer, sergeant
činnost: routekapitán, hospodář, webmastr fotograf, kronikář.
13/ Mimořádnou členskou schůzi musí svolat výbor, když o to požádá alespoň 1/3 členů
14/ Garanti: v současném období může members, garantovat pouze dvěma lidem
15/ Vlastnictví motocyklu Harley Davidson: Hangaround nemusí vlastnit H-D
16/ Zamítnutí = nepřijetí prospecta za membra: members, který tak učiní bude povinen členům schůze, takové rozhodnutí zdůvodnit.
17/ Návrh na přijetí nového membra bude předkládat výbor na základě žádosti garantů
18/ Změna počtu členů výboru na 3-5 osob
President ukončil schůzi výboru.
Zapsal secretry Polda

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout