06.04 schůze výboru č.06/2021 na Havlově

Schůze výboru H-DC MORAVIA č.06/2021

4.6.2021 v Havlově

 

 

Účastni: Zdeněk Zdenál Šoula, president, Ivo Ivoš Bruža, vicepresident,

Stanislav Stanley Richter, treasurer, Leopold Polda Vlk, člen výboru,

od bodu 3. též Milan Mrož Bajaja, webmaster.

 

 1. Schůzi výboru zahájil president klubu Zdenál.

 

 1. Kooptace člena výboru za odešlého Sejčka, webmastera:

president navrhl do výboru jako webmastera kooptovat Milana Mrože Bajaju.

Výbor schválil 4/0/0.

 

 1. President navrhl udělit členu výboru Poldovi funkci sergeant. Výbor s tímto vyslovil souhlas a povolává Poldu do funkce

Výbor schválil 4/0/1.

 

 1. Výbor svolává mimořádnou členskou schůzi na dnešní den po skončení jednání výboru na stejném místě s hlavními body pořadu:
 • stav členské základny, její změny a vývoj
 • zpráva skrutátora ve vztahu k aktuálnímu stavu členů
 • schválení zkrácené lhůty pro svolání MČS
 • projednání dalších kandidátů na členství na pozici membra, hlasování o nich
 • doplnění neprojednaných bodů z VČS
 • nutná operativní úprava Stanov klubu
 • různé
 • oznámení přijetí kandidátům, jejich přísahy a slavnostní gratulace

Výbor schválil 5/0/0.

 

 1. President klubu Zdenál schůzi výboru ukončil.

 

 

 

 

V Havlově 4.6.2021

 

Zapsal: Ivoš, vicepresident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout