Schůze výboru H-DC Moravia 1. 11. 2012 v Brně

Zápis č.9/12 ze schůze výboru H-DC Moravia 1. 11. 2012 v Brně

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, treasurer&road&expedition manager Ivoš Bruža.
viceprezident&webmaster&secretary Viktor Šorf (omluven, účasten telefonicky)

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

12.06.03 návrhy na ceremoniál přijímání kandidátů a členů klubu – úkol pro všechny členy klubu, zatím nikdo nic nenavrhl.
Úkol trvá.
Výbor se shodl na tom, že kandidáti budou při přijímání za candidate/prospect „dekorováni“ horní částí zádových barev (textová část ve zvlněném proužku). Tuto nosí kandidáti na zádech. Tento postup bude uplatněn již u přijímacího ceremoniálu na Santa Claus Party 7.12.2012 pro kandidáty Pavla Gregora a Petra Hudlíka.
Prezident se pokusí zformulovat text slibu přijímaného kandidáta.

12.08.01 Jarní Rally H‑DCM Ukrajina 8.-12.5.2013 písemný materiál v potřebném rozsahu obdrželi 25.9.2012 e-mailem všichni členové a jezdící příznivci. Současně byly hotovostně nebo převody na účet zajištěny částky zálohového krytí noclehů. Předběžný počet účastníků je cca 20-22, motorek 18-20. V základním informačním materiálu jsou formulovány principy účasti na těchto akcích, tak jak byly schváleny a to: (citace)
– Těchto klubových akcí se může zúčastnit (a je vítán) každý člen (full member), čekatel (prospect) a příznivec (friend). Každy full member a prospect má právo přizvat k účasti na akci 1 osobu, za kterou ručí a je za ni plněn odpovědný.

12.08.02 Super Rally 2013 Wroclaw – pro členskou základnu byly rovněž v e-mailovém materiálu sděleny informace o ubytování včetně cen ve dvou cenových kategoriích. Rovněž byly vybrány zálohy na noclehy. Zaplacenou zálohu na nocleh na 2 noci (mimo jednoho případu na 4 noci) má 17 účastníků Super Rally na 12ti motorkách.
Mimo to opět skupina jezdců z klubu pojede o 3 dny dříve směrem na staré Prusko, s cílem po stopách Hitlera. Jedná se o 9 solojezdců, z toho 5 full mebers+prospect a 4 friends.

12.08.03. Evropská Rally HOG Řím-Ostia 13.-16.6.2013 – je dáváno v této souvislosti na vědomí, ale zatím nikdo z klubu se tím nikdo nezabývá. Zůstává jako informace.

B.Nové úkoly a body

12.09.01 Nákup barev – výbor rozhodl nechat udělat sadu 5 ks barev, aby byly k dispozici již k termínu Santa Claus Party 7.12.2012 k dekorování 2 nových čekatelů. Začátkem příštího roku přichází v úvahu přijetí dalších až 3 kandidátů.

12.09.02 Výroční členská schůze 19.1.2013 – výbor svolává výroční členskou schůzi na 19.1.2013 v 15 hod.do Litomyšle.
Tato schůze bude m.j.volební na funkci prezidenta.
Výbor dále rozhodl, že po jednání schůze (plánovány 3 hod.) bude společná zábava s partnerkami.
Přípravu VČS (výroční členské schůze) zajistí:
– Prostory, ubytování, stravování – Karlos Š.
– Zajištění účasti- Karlos
– Program VČS – Ivoš B.
– Zpráva o činnosti – prezident stávající
– Finanční, ekonomické a členské zprávy – Ivoš
– Organizace voleb prezidenta – Ivoš +Karlos
– Plán činnosti klubu na další období – nový prezident

12.09.02 Valentýnská Party Jilemnice Jablonné n./O. 16.2.2013 – zimní setkání, v tradičním termínu, na tradičním místě – předjednáno s Renatou Peštovou. Prezident zajistí informovanost na webu, technicko-organizačně zvládá Renata P.

Zapsal: Ivoš Bruža, treasurer
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout