Schůze výboru H-DC Moravia 25. 8. 2012 Havlov

Zápis č.7/12 ze schůze výboru H-DC Moravia 25.8.2012 Havlov

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster&secretary Viktor Šorf, treasurer&road&expedition manager Ivoš Bruža.

Přítomni rovněž byli členové klubu: Hrdina, Moskva, Novák, Peřina, Richter, Šlosek, Štarman, Vavřička, Záhora

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

12.06.03 návrhy na ceremoniál přijímání kandidátů a členů klubu – úkol pro všechny členy klubu, zatím nikdo nic nenavrhl.
Úkol trvá.

12.06.04 Další schůze + narozeniny Rudy Záhory – další společné schůze výboru a členů H‑DCM se uskuteční v rámci hlavní letní klubové akce na Havlově 25.-8.2012 a v měsíci září 14.9.2012. Při této schůzi proběhne také oslava významných kulatých narozenin našeho Rudynka Záhoru (60). Ten všechny srdečně zve, a místo a další organizační náležitosti upřesní a dá včas vědět.
Bod trvá.

B.Nové úkoly a body

12.07.01 Vyloučení frienda Franty Burgera – vzhledem k tomu, že jmenovaný dosud nezaplatil členský příspěvek za rok 2012 a to ani přes několik opakovaných výzev od treasurera, výbor jmenovaného vylučuje ze členské základy klubu, tj. z pozice příznivce/frienda.
Hlasování: 3/0/0

12.07.02 Informace a posouzení cesty na „Sixty-six“ v r.2013 členové vyslechli cenné informace o cestě na „66“, které ze svých bohatých osobních zkušeností přednesl kamarád z z pražského H-D Milan Podkonický. Naše členy zajímaly zejména cenové relace jednotlivých částí této náročné akce.
Po značném množství dotazů a adresné diskuzi vykrystalizoval názor, že finanční náročnost cesty přesahuje stávající možnosti naprosté většiny členů, i když absolvovat tuto legendu jako snový cíl mají.

Zapsal: Ivoš Bruža, treasurer
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout