Schůze výboru H-DC Moravia 7. 12. 2012 v Boskovicích

Zápis č.10/12 ze schůze výboru H-DC Moravia 7. 12. 2012 v Boskovicích

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, treasurer&road&expedition manager Ivoš Bruža.
viceprezident&webmaster&secretary Viktor Šorf (omluven, účasten telefonicky)

Přítomni rovněž byli členové klubu: Fischer, Hrdina, Moskva, Novák, Peřina, Richter, Šlosek, Štarman, Vavřička, Záhora

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

12.06.03 návrhy na ceremoniál přijímání kandidátů a členů klubu – Prezident zformuloval text slibu přijímaného kandidáta, který dva dnešní přijímaní kandidáti z jediného originálního lístku odříkali, a pak se text ztratil, protože nebyla ani jedna kopie.
Úkol trvá, prezident musí text vytvořit znovu, nejpozději do VČS 19.1.2013.

12.08.01 Jarní Rally H‑DCM Ukrajina 8.-12.5.2013 – bod trvá, zůstává ve sledování.
V souvislosti s dotazem zda může jet s námi někdo cizí na moto BMW se zdůrazňuje ještě jedno omezení k minulé formulaci a to, že jet s námi na tyto akce může jen moto H-D nebo Indián.

12.08.02 Super Rally 2013 Wroclaw – SR trvá 16.-20.5.2013, nicméně naše většinová účast bude 17.-19.5.2013.

12.08.03. Evropská Rally HOG Řím-Ostia 13.-16.6.2013 – je dáváno v této souvislosti na vědomí, ale zatím nikdo z klubu se tím nikdo nezabývá. Zůstává jako informace.

12.09.02 Výroční členská schůze 19.1.2013, 15 hod. , Litomyšl – Karlos zajistil několik možností ubytování – viz plakátek na webu. Je třeba se přihlásit z důvodu řešení stravy. Je třeba, aby k. všechny obvolal, Ivoš mu k tomu pošle aktuální stav klubové základy s telefony.
Prezident vyzval členy, aby si na VČS připravili návrhy činnosti na r.2013. K řešení a rozhodnutí je program a akce další části roku, od II.čtvrtletí. Výbor operativně naplánoval akce a program na I.čtvrtletí, je umístěno na web stránkách klubu .

12.09.02 Valentýnská Party Jablonné n./O. 16.2.2013 – prezident informoval o zimním setkání, v tradičním termínu, na tradičním místě. Ubytování je třeba si zajistit přímo v hotelu v Jablonném n/O. (Renata Peštová.)

B.Nové úkoly a body

12.10.01 Rezignace viceprezidenta Viktora Šorfa – prezident Zdenál informoval přítomné o rezignaci viceprezidenta Viktor Šorfa, který poslal dopis, podle kterého rezignuje na funkci viceprezidenta, sekretáře a webmastera klubu.
Záležitostí se musí zabývat členská schůze, prezident vyzval členy k aktivní účasti na činnosti klubu, včetně přihlášení se k převzetí odpovědnosti za některou část práce ve výboru, přip. v aktivu výboru

12.10.02 Přijetí frienda Josefa Anděla Gregora – jmenovaný se chce znovu stát příznivcem
H‑DCM, doporučení má od garantů Čerta Jarka Šloseka a od Ivoše Bruži. Výbor přejetí za příznivce schválil.
Hlasování: 2/0/0

12.10.02 Žádost Pavla Maziho Mazače o přijetí za frienda – Mazi prostřednictvím více osob z našeho klubu žádal zejména během pohřbu Leony F.o znovupřijetí za příznivce. Výbor se rozhodl, že záležitost předloží k rozhodnutí celé základně členů-full members. Protože všichni záležitost bezprostředně a dobře znají, přistoupilo se v podstatě hned ke hlasování.
Prezident podal návrh, aby Mazi nebyl za příznivce přijat. Pro tento návrh hlasovalo z 11ti přítomných členů 9 členů, proti byli 2 členové.
Mazi nebude za příznivce H‑DCM přijat.

12.10.03 Informace o Prezidentském meetingu – prezident Zdenál podal informaci o letošním PM, který se konal v Andwerpách v Belgii.

12.10.04 Žádosti o přijetí za čekatele/kandidáty na členství v H‑DCM –

Jiří Sýkora – Sejček, za frienda přijat 1.12.2011, garanty dělají Vlastimil Hrdina-Vlasťák
Výbor rozhodl o přijetí kladně, vlastní ceremonie přijetí se uskuteční na výroční členské schůzi v Litomyšli 19.1.2013

Miroslav Dlouhý – Dlouhán, za frienda přijat 11.2.2012, garanty dělají a přijetí doporučují Milan Novák-Hombre a Josef Vavřička

Miroslav Hanč, za frienda přijat 25.2.2012, garanty jsou a přijetí doporučují Milan Novák-Hombré a Karel Štarman-Carlos.

Výbor oba posledně uvedené posoudil kladně k přijetí, vlastní akt přijetí výbor orientuje na dobu jara, (1.míle, Rally „Za Rudou“ apod.), kdy oba budou mít alespoň 1 rok od přijetí za příznivce.

12.10.05 Pavel Gabriel a Petr Hudník jun.-hydrophonic jsou čekatelem/candidate/prospect a byli slavnostně přijati, pronesli předepsaný slib a převzali textovou část barev.
Ke svému slibu dali „do placu“ patřičný počet Jacků.

12.10.06 Friend Jarmila Moskvová sdělila výboru ústně svoje rozhodnutí z osobních důvodů nebyt již v dalším roce 2013 friendem a tuto pozici v klubu ukončuje k 31.12.2012. Výbor toto vzal na vědomí.

Zapsal: Ivoš Bruža, treasurer
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout