Schůze výboru rozšířená 1.10.2015 v Havlově

Schůze výboru rozšířená 1.10.2015 na Havlově
Zápis č.09/15 ze schůze výboru rozšířené H-DC Moravia 1.10.2015 na Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš, secretary Dlouhán, treasure Stanley, prospect secretary Sejček, prospect treusure Rocker, Diesel, Goro, Pepino, Randolf, Hombré, Vlasťák, Karlos

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

15.01.02 inventura J&D a Coca cola ve fondu H‑DCM klubu, průběžne kontroluje Pavel Rocker Gabriel. Stav k 5.2.2015:
– bude sledováno průběžne při pohybu na skladu, stav zásob sleduje Rocker a v případě potřeby doplní.
Stav k 1.10.2015 0l JD, 0l Gentleman, Coca Cola 0l a Cola Zero 0l
Zůstává ve sledování průběžně (1.10.2015)
15.01.03 klubovna
– zůstáva ve sledování, podrobnější informace v předchozím zápise (1.10.2015)
15.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – byla jmenována revizní komise pro rok 2014 ve složení: Pavel Rocker Gabriel a Miroslav Dlouhán Dlouhý. Termín revizní zprávy je stanoven do 31.12.2015
Navržený termín na 5.11.2015 v Kutné Hoře
-> zůstává ve sledování (1.10.2015)
15.02.04 – 10 let výročí založení klubu 26.-28.8.2016
-> prezident podal návrh pozvat i členy FHDCE
Zůstává ve sledování (1.10.2015)
– návrh místa konání Havlov v termínu 10.-12.6.2016 – změna termínu na 26.-28.8.2016
– Dlouhá a Ivoš připraví seznam všech členů (friendů) od založení klubu do 30.10.2015
– 10 let výročí bude spojeno s Hlavním srazem klubu v termínu 26.-28.8.2016 (termín odsouhlasen jednoznačně v počtu 8 hlasů)
– prezident Zdenál nabídl zorganizovat 10 let výročí za příspěvku klubu 20.000,-Kč (návrh musí projít hlasováním)
– prezident Zdenál připraví rozpočet na tuto akci pořádanou na Havlově do 5.11.2015
– pozván Izzi aby Doga zahrála na oslavě 10ti let založení klubu, účast byla přislíbena bez honoráře. Není stanoveno zda budou hrá v sobotu nebo pátek, Izzi upřesní dle celkového itineráře.
– Izzi připraví itinerář kapel s rozpočtem do 5.11.2015
– Dlohán pošle na Izziho základní informace o oslavě
– balíček s propagačními přdměty se skládá z: tužky, odznaku, leporela a samolepky
– sáček na balíček propagačního materiálu zajistí Ivo v počtu 500 ks
– připravit stránky na oslavu 10 let založení klubu podle vzoru na Supper Rally 2016, zajišťuje Dlouhán
– za akci 10 let založení klubu zodpovídá Dlouhán

15.02.07 – stav příspěvku od friendu,
Zůstává ve sledování (1.10.2015)
15.04.03 – na výroční schůzi si každý člen připraví vizi jaký klub by jsme chtěli mít !!!
15.05.01 – president navrhl udělat v době presidenstkého meeting v Brně 2016 akci pro presidenty ostatních klubů, den před PM (tedy ve čtvrtek)
– otázka zda dopravit prezidenty z Brna autobusem nebo aby dojeli po vlastní ose?
Zůstává ve sledování (1.10.2015)
15.05.02 – příprava (aktualizace stanov o nové statusy)
– status ambasador (člen v zahraničí), status prospect secretary, prospect treasure, status pass member, status strážce barev
– aktualizovat staus čestného člena
– Odstoupení garanta od garance – pokud se garant rozhodne odstoupit od garance, může to být dostačující důvod k odstoupení frienda
– aktualizace stanov o změny dané ze zákone, připraví Ivo
– ostatní návrhy na aktualizaci stanov budou doplněny dle hlasování na VČS
– podklady připraví Dlouhán
Zůstává ve sledování ( 1.10..2015)
15.08.04. Podpora Švýcarského klubu Patriots do vstupu k FH-DCE
– Zjistit precensi o vstupu klubu do FH-DCE – Dlouhán do 5.11.2015
15.08.05 – Příprava kalendáře na rok 2016
-> při přípravě kalendáře na rok 2016 se současně vypracuje návrh na rozpočet
– každý člen připraví návrh akcí na rok 2016, který představí na schůzi 1.10.2015
Zůstává ve sledování (1.10.2015)
15.08.07 – Stávající neplatící Friendi (Fugas, Tony Lačňák a Hudlikovi)
-> sekretář Dlouhán pošle email a zaplacení příspěvků k dnešnímu datumu, pokud chtějí ukončit status Frienda tak řádně písemnou formou
– Dlouhán obeslal neplatící Friendy a dal termín do 10.9.2015 pro odstoupení nebo zaplacení příspěvků
15.08.10 – Vyloučení Frienda Germána
-> zajistí garant Sejšek
– Sejček pozve Germána na nějakou akci, pokud friend neukáže patřičné chování bude vyloučen
15.09.02 – Sbírka odznaků prezidenta
– Vlasťák připraví odznaky prezidenta a vyhotoví tablo s těmito odznaky
– ostatní člení mohou přispět do sbírky svými odznaky nebo si nějaké vyměnit
Zůstává ve sledování (1.10.2015)
15.09.03 – Barvy od Langusty
– Vlasťák zajistí barvy od Langusty
Zůstává ve sledování (1.10.2015)
15.09.05 – Návrh na navýšení členského příspěvku (jednorázové) o 1.000,-Kč pro sezonu 2016
– navýšení bude použito na 10 let založení klubu
– musí se odsouhlasit na co budou peníze použity (dle rozpočtu Zdenála na oslavu 10 let založení klubu)
– návrh na navýšení odsouhlasen v počtu 7 členů pro a 1 člen se zdržel hlasování
– o navýšení bude hlasováno na výroční členské schůzi
15.09.06 – Finanční rozbor pro rok 2016
– Treasurer Stanley připrav rozbor nákladů na sezonu 2016
15.09.07 – Narozeninový fond
– bude použit pouze pro placení JD a to následovně:
1) JD bude použit na předem odsouhlasené akce
2) 1l JD bude použit (placen) na schůzi
3) dle odsouhlaseného far plánu na následující schůzi 1.10.2015
Treasuer Stanley předložil návrh nákladů z narozeninového fondu pro rok 2016, viz příloha zápisu.
15.10.01 – Termín rozšířené schůze je 5.11.2015 v Kutné Hoře od 18.00
– listopadová rozšířená schůze výboru bude zaměřena na PM
– prosincová rozšířená schůze výboru bude zaměřena na výroční schůzi
15.10.02 – Výroční schůze 2016
Termín je stanoven na 9.1.2016 v hotelu Bermuda ve Znojmě

B. Klubové akce (červené)

2015.09.19.-20.Moravia Rally – místo konání pevnost Hanička, garantem Goro
Akce hodnocena jako velmi povedená. Děkujeme Gorovi za organizaci.
2015.10.03.-04 – Podzimní míle – místo konání změněno z Dalešic na Luková u Lanškrouna, garantem Sejček.
 – hodnocení akce na následné rozšířené schůzi výboru 5.11.2015

2015.12.05.-06.Santa Claus Party – místo konání restaurace Panský Dům Choceň, garantem Sejček,kapela Modrý Mauricius, odsouhlasená cena za kapelu 5000,-
Zůstává ve sledování (1.10.2015)

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)

2015.11.13.-15. Prezidenstský meeting FH-DCE 2015Vianen – NL
 Podán návrh na účast celého 6ti členého výboru, prověří Dlouhán u sekretáře FEHDC – hotovo
 Sekretář FHDCE prověří možnost rozšířené účasti – hotovo (potvrzeno FH-DCE
 Zaregistrovat počty osob nejpozději do 1.8.2015 -hotovo
 Po vygenerování platebních podmínek se musí zaplatit nejpozději do 15.8.2015 – hotovo
 Cena za sobotní večeři se vstupným je 50€ – hotovo
 Cena za tričko je 17,50€ – hotovo
Secretary Dlouhán zajistí ubytování pro členy meetingu společně se vstupem na presidentský meeting do 31.7.2015 – hotovo
 na PM se připraví leporelo s upoutávkou na HS a oslavu 10 let založení H‑DCM
 připraví se jednoduché samolepky se znakem klubu
 odznaky klubu se použijí pro presentaci na PM
 z uvedeným propagačních materiálu se připraví baliček pro účastníky PM a dále se tento balíček bude rozesílat na kluby jako pozvánka HS a oslavu 10 let založení klubu
 Návrhy na leporelo:
Zdenál: společná fotka klubu s klubovou motorkou, kalendář
Ivo: připravit balíček s leporelem, odznakem a samolepkou

Z důvodu kurzu Eura musí na účet klubu Dlouhán a Sejček doplatit rozdíly ve výši: Dlouhán 139,18 Kč a Sejček 269,44 Kč – zaplaceno
Rocker musí zaplatit celý PM a to ve výši ….,.. Kč – zaplaceno
Zůstává ve sledování (1.10.2015)

D. Ostatní akce (černé)

Zapsal: Dlouhán,&secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout