Schůze výboru-rozšířená 14.11.2013 v Havlově

Zápis č.10/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 14.11.2013
v Havlově
Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: Miki Moskva, Hombré Novák, Diesel Rohlíček, Pepa Vavřička, Míra Dlouhán, Sejček

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
13.05.02 červené světlo posledního jezdce v koloně – Hombré koupil (a klubu daruje) červené intenzivní letkové světlo, předvedl jeho funkci. K tomu Diesel namyslí a vyrobí vhodný držák. Klub děkuje Hombrému za věnovaný dárek (světlo cca 800,- Kč), kutilovi Dieselovi poděkuje až předvede své dílo ve funkci.
13.05.07 samolepky H‑DCM – prezident rozdal samolepky všem členům včetně nepřítomným (posláno přes přítomné). Doplatek zhotovitel nepožaduje, klub děkuje.
13.05.08 polepy na doprovodné vozidlo – pro doprovodné vozidlo zhotoveny, rovněž bez doplatku, rovněž znovu poděkování zhotovitelovi a prezidentovi.
13.06.01 akce na 2.pololetí 2013:
(v tomto bodě ponechány pouze podbody se vztahem k r.2013, ostatní zahrnuty v oddíle B.Nové úkoly a body, bod 13.10.01).

H/ 08.-10.11 Prezidentský meeting 2013 Barcelona – zprávu podal prezident, ve vztahu k nám je zřetelehodné – prezidentský meeting byl oficiálně našim prezidentrem informován o organizování Pit
Stopu k Super Rally 2014 v Tallinnu na Mušově – viz bod 13.10.01
– Prezidentský meeting 2016 se bude konat v Brně, pořádání získal H-DC Brno, Až bude
záležitost aktuální, projednáme možnosti využít přítomnost delegátů H-D klubů z celé
Evropy v Brně.
Další informace a dokumenty z prezidentského meetingu pošle sekretář Evropské federace H-D klubů v prosinci, bude-li mít někdo zájem o zaslání, obraťte se na sekretáře (bude to v angličtině).

I/ 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice – nastala komplikace s kapelou, Diesel musí zajistit jinou. Je to též otázka ceny. Konečnou zprávu o zajištění podá Diesel na příští schůzi.
13.06.03 11.-12.01.2014 Výroční členská schůze Znojmo – v hotelu Bermuda Znojmo, Mariánské nám.10 ve 14,00 hod.
13.06.05 První míle H‑DCM 2014 – zůstává ve sledování, návrhy jsou očekávány i nadále. Osloven nový friend Milan Jeřábek, aby předložil návrh akce k našemu posouzení.
13.06.06 5.-9.6.2014 Super Rally 2014 Tallinn Nově informace o Pit stop v Suwalki 4.6.2014 a na Mušově 2.6.2014. Bod trvá a zůstává ve sledování.
13.08.06 morální delikty Ivoše Kadlece – klub vzal na vědomí projev vůle Ivoše Kadlece vystoupit z H-DC Moravia, který učinil na klubovém webu v září t.r., a konstatuje, že Ivoš Kadlec již není členem našeho klubu.

B. Nové úkoly a body
13.10.01 Akce r.2014
– 05.04. klubová akce „Za Rudou do Poděbrad“ (dosud bod 13.06.04) – sraz u vchodu na hřbitov ve 13 hod. Diesel zajistí věnec. Komplikace s kapelou, Diesel musí zajistit jinou, v ostatním program zůstává v platnosti. Zůstává ve sledování.
– 22.02. Valentinská párty (dosud bod 13.09.02) – sekretář projednal s Renatou Peštovou, platí termín a podmínky jako loni. Dlouhán v předstihu ověří účast u membrů a informuje Renatu.
– 05.-09.06. Super Rally 2014 Tallinn (dosud bod 13.06.06) – sekretář podal nové informace o Pit Stop Suwalki. Bod zůstává ve sledování, předpokládá se širší diskuze na výroční členské schůzi, kde sekretář předloží varianty itinerářú a související organizace. Zůstává ve sledování.
– První míle H‑DCM 2014 (dosud bod 13.06.05) – ponechává se prozatím jako akce ad hoc, návrhy jsou od všech očekávány.
– 03.-07.09. Faaker See (dosud bod 13.06.01/F) – Gery zajistil místo pro příští rok, písemné potvrzení od provozovatele kempu obdrží písemně následující týden (informaci podal prezident). Potrvzení předá Hombrému, který se ujal odpovědnosti za organizaci naší účasti jako garant.
– 17.05. „Za vínem do Hodonína” – akci navrhuje a je připraven organizačně zajistit jako garant friend Milan Jeřábek. Dostává za úkol dodat na jednání příští schůzi další informace.
– prezidentem byly formulovány následující akce
– 02.-03.06. Pit Stop k Super Rally na Mušově
– 15.-17.08. 500 mil BOHEMIA
– 29.-31.08. Main club meeeting – hlavní klubový sraz
– 19.-21.09. „Mandelinkový” sraz Grimma
– 27.-28.09. Poslední míle H‑DCM– Western Rally
– 06.-07.12. Santa Claus Party H‑DCM
jejich konkretizace bude diskutována a řešena následně a zahrnuta do kalendáře pro rok 2014 spolu s dalšími pro klub relevantními akcemi. Dále je třeba rozhodnout a sdělit Federaci H-DC významné akce našeho klubu do evropského kalendáře H-D akcí. Členové připtaví pro příští schůzi své návrhy na upřesnění akcí výše uvedených a na další akce pro rok 2014.
13.10.02 barvy H‑DCM do klubovny na Havlově – bylo rozhodnuto, že barvy klubu, vrácené Honzou Kratochvílem po jeho vystoupení z klubu budou použity k umístění v klubovně na Havlově
13.10.03 Co s termínem 02.01 ? – buď rozšířená schůze výboru, ale v lednu (11.) je členská schůze
– nebo opožděný klubový Silvestr „s babama”
– nebo nic
Rozhodne se na příští schůzi – zvažujte varianty.
13.10.04 15.02. zabíjačkové hody – Zdenál nás zve („s babama”) na své soukromé zabíjačkové hody v souvislosti se svými narozeninami.
Příští schůze ve čtvrtek 5.12.2013 v Havlově.

Zapsal: Ivoš, secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout