Schůze výboru rozšířená 15.2.2014 v Havlově

Zápis č.02/14 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 15.2.2014
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident+sekretář Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: hospodář Josef Pepino Vavřička, security Vlastimil Vlasťák Hrdina, Gernot Gery Fischer, Pavel Rocker Gabriel, Miki Miloš Moskva, Milan Hombré Novák, Jan Goro Peřina, Zdeněk Diesel Rohlíček, Jirka Sejček Sejkora, Karel Karlos Štarman, Ruda Randorf Záhora
candidates: Mira Dlouhán Dlouhý, Hydrophonic Petr Hudlík

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:
Kontrola úkolů
13.06.03 11.-12.01.2014 Výroční členská schůze Znojmo – prezident zhodnotil jako úspěšnou a pracovní, VČS splnila všechny náležitosti podle stanov a schváleného programu. Treasurer Stanley podal informaci o nákladech na VČS, které činily 17.595,- Kč. Program, jeho projednání a výsledky včetně přijatých usnesení jsou obsaženy v zápisu z VČS. Členové na VČS vzali na vědomí, že k 31.12.2013 ukončil na základě písemného vyjádření své členství v klubu Viktor Šorf.

14.01.01 fota do galerie na H‑DCM webu – sekretář opravil stav galerie zejména akce PM Barcelona. V ostatním zústávají v platnosti závěry a principy obsahu klubové webové stránky tak, jak byly přijaty na poslední výborové schůzi.
14.01.03 kalendář akcí federace H-DCE – zaslat akce PIT STOP Pasohlávky a Western Rally sekretáři H-DC Federaci – Ivoš provedl.

14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – výbor považuje za potřebné provést kontrolu hospodaření a uzávěrky klubu. Bylo rozhodnuto provést svépomocí vlastními členy. Byli navrženi a schváleni: Pavel Rocker a Mira Dlouhán. Organizačně se domluví s viceprezidentem následně v odvislosti od jeho mobility.
Nové body a úkoly
14.02.01 „Párty manager” – zřízena pozice klubového Párty managera, k jejímu vykonávání se přihlásil prospekt Peťa Hydrophonic Hudlík, odsouhlaseno.
K tomu jako potřebné je třeba zhotovit několik rezervačních tabulek pro klub, toho se ujal Milan Jeřábek a slíbil je zajistit.

14.02.02 klubovou dovolená v Chorvatsku – návrh Polabanů, zatím ve stádiu úvah, přiště předloží případnou představu

14.02.03 turnaj ve fotbale 14.6. v Chocni-Zářecké Zhoři – účast naší polabanské sekce, klub je zván k žádoucímu fandění a podpoře, je možno zajistit i skromné přespání. Zůstane ve sledování

14.02.04 turnaj v nohejbalu tamtéž – zatím není stanoven termín, zůstává ve sledování

14.02.05 nohejbalový turnaj H-D komunity – prezident navrhl oslovit H-D kluby a HOGy s námětem uspořádat turnaj v nohejbale s možností vytvořit tradici. K tomu prezident Zdenál a Goro připraví vstupní podklady vč.možného termínu s následným oslovením potenciálních účastníků.

14.02.06 „60” Karlose – Karlos informuje o svých narozeninách ( nar.26.3.1954) s tím, že bližší informace k tomu podá na příští schůzi. Pokud k tomu bude třeba samostatný termín, je shoda Karlose a členů klubu na termínu sobota 24.5.2014. Poté bude událost jako akce dána do H-D kalendáře.

14.02.07 nový friend – výbor projednal a souhlasil s přijetím za frienda Jiřího Roda, garanti Pepino Vavřička a Ivoš Bruža.

B. Klubové akce (červené)

2014.01.11-12. Výroční členská schůze – proběhla – viz zápis, účast 14 (+1) full membrů a 3 (-1) prospektů
2014.01.25.-26. „70” Ivoše – proběhla, účast 16 membrů+prospectů, 14 friendů a 17 pozvaných hostů.
2014.02.15.-16. Narozky prezidenta – oslava narozenin „59” na Havlově – právě bude probíhat
2014.02.22.-23. Valentýnská párty H‑DCM 2014 Jablonné/n.Orlicí – organizačně plně zajišťuje hotel (Renata Rodová Peštová) – předběžná účast 8 membrů + prospektů.
Pepino poukázal na to, že akce je deklarována jako klubová – červená, a účast na ní není předpokládaná ani poloviční. V diskuzi se argumentovalo tím, že v téže době proběhly další akce (dvoje narozky, VČS) s žádoucí plnou účastí M+P. Závěr vyústil k tomu, že při sestavování kalendáře na další rok je nutno tyto aspekty vzít v úvahu, případně tyto akce časově rozprostřit – např. do března třeba jako „MDŽ”.
2014.04.05.-06. Za Rudou do Poděbrad – garant Diesel (věnec, ubytování, program aj.), za oběd pro membry Randorf – zůstává. Náhradní kapelu zajistil Rocker, cenu zatím nezná, jde o známé s předpokladem, že půjde o cenu „rozumnou” – příště upřesní.
Podle počasí a v případě, že nepojedeme na motorkách, je žádoucí, aby cesta hřbitov – Dobré Pole – Velký Osek byla absolvována mikrobusem – bude mít zajisťěno Randorf, podlle počasí se operatině rozhodne.

2014.05.07.-11. Sedm kulí jako v Sarajevu – klubové Rally do Sarajeva a na Balkán. Ivoš podal další informace a rozdal itinery map se dvěma variantami závěrečné části expedice k seznámení a uzavření na příští schůzi. Současně bude vybrána záloha na ubytování (2.700,- Kč). Ivoš ještě rozešle membrům a potenciálním účastníkům doplňující informace. Po hlavní trase pojede doprovodné vozidlo, které dá s řidičem k dispozici jako sponzoring preident Zdenál, další příspěvek dá Ivoš, který zaplatí PHM.
V diskuzi byly připomenuty incidenty v BiH v poslední době s tím, že pokud by se situace v dalším znovu stala problematickou, bude operativně řešena alternativa – termín v každém případě zůstává rezervovaný.

014.05.17.-18. Za vínem do Hodonína – garant Milan Jeřábek, podal další informace. Po diskuzi a vyslovených názorech byl přijat závěr: Milan zpracuje konkrétní informace do písemného podkladu a pošle ve variantách (hlavně ubytování) do 2.3.2014 členům výboru (k tomu mu pošle sekretář kontakty), s ostatními membry a prospekty výbor probere na schůzi 6.3.2014. Sekretář po uzavření a potvrzení konečných údajů této akce ji doplní na webu klubu. Dlouhán v předstihu 1 měsíce ověří účast na akci s variantami ubytování a pošle Milanovi – připomíná se, že jde o otevřenou akci s potřebou oslovit nejen M+P.
2014.06.02.-03. Pit stop k Super Rally Tallinn 2014 v Pasohlávkách – garant prezident, očekávaná účast členů a příznivců, kteří neodjedou na SR 2014 dříve, zůstává ve sledování.
2014.06.21.-22. Svatba člena klubu Sejčka – Havlov, pro zvané, indivuduální oraganizační garance – zůstává ve sledování.
2014.08.29.-31. Hlavní klubový sraz – stanoven termín, další bude projednáno a schváleno v následujících schůzích
2014.09.-27.-28. H-DC Moravia Western Rally – organizačně zajišťuje Westernové městečko, ubytování jako garant zajistí ve spolupráci s westernovou ubytovatelkou Dloudán viz loňský rok – do 31.8.2014. Prezident projedná s Jerrym vyčlenění přízemí pro klub na sobotní pozdější odpoledne a večer. Zajištění tohoto bude mít na starost „Párty manager” Peťa Hydfhonic.
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – stanoven pevně termín, místo bude následně řešeno podle vznesených návrhů – jsou od členů očekávány, zůstává ve sledování.
Jarní míle H‑DCM – dosud časově a místopisně neurčeno – návrhy jsou očekávány od členské základny – zůstává ve sledování.

Podzimní míle – zůstává k řešení, včetně otázky určení pevného nebo volného termínu (např. podle počasí), a samozřejmě místa a programu – zůstává ve sledování.

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2014.05.29.-06.01 Euro BikeFest Pasohlávky – Garantem je prezident Zdenál, dá k dispozici stanovou základnu. Ostatní organizační, technické a finanční záležitosti budou následně řešeny a schvalovány. Zůstává ve sledování.
2014.06.05.-09. Super Rally 2014 Tallinn Estonsko – nutno projednat a řešit v souvislosti s PIT STOPem Pasohlávky a dalšími okolnostmi. Zůstává k dalšímu řízení Ivošovi, zůstává ve sledování.
V platnosti zůstává nabídka prezidenta, že dá k dispozici doprovodné vozidlo s řidičem a vyzývá ke sponzoringu na PHM.

2014.07.31.-08.03. Motonálet Nikolčice – zatím neprojednáváno, zůstává ve sledování,.
2014.09.03.-07. European Week – Faaker See –Gerry předložil potvrzení od provozovatele kempu Anderwald k umístění našich 20 stanů + 2 velkých stanů + auta.
Garantem akce je Milan Hombré, který dá k dispozici svoji dodávku a spolu s Karlosem a s Gerrym, budou zajišťovat akci včetně stavby naší základny od počátku, tj. od středy 3.9.2014. Do řad členů je vyslána výzva ke sponzoringu PHM, třeba sdruženému.

2014.11.07.-09. Prezidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – jsou očekávány další informace z Federace, zůstává ve sledování.

D. Ostatní akce (černé)
Z aktuálních ostatních akcí v únoru a v březnu 2014:
– 6.-9.3. Motocykl 2014 Praha – nezúčastní se nikdo
– 6.-9.3. Motosalon 2014 BVV Brno – je návrh zajet do Brna z Havlova, kde bude ve čtvrtek 6.3. schůze. Dlouhán ověří zájemce o přespání na Havlově po schůzi – do pondělí 3.3.2014
– 22.-23.3. Ples H-DCO Landek – zúčastní se Zdenál a Miki
– 29.3. Odemykání Moravy a Slovenska (H-DCB + H-DNo1.sk) – zatím brzo, záleží na počasí, zůstává ve sledování

Příští schůze ve čtvrtek 6.3.2014 v 18 hod. B Havlově

Zapsal: Ivoš, viceprezident&secretary

.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout