Schůze výboru-rozšířená 16.3.2013 na Havlově

Zápis č.02/13 ze schůze výboru H-DC Moravia 16.2.2013
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, secretary Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter

Přítomni rovněž byli: hospodář Pepa Vavřička, road captain Carlos Štarman, Velkey Ivoš Kadlec,
Hombré Novák, Goro Peřina, Diesel Rohlíček, Randorf Záhora,
Dlouhám Dlouhy, Rocker Pavel Gabriel, Hydrophonic Hudlík, Sejček Sejkora

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

12.06.03 návrhy na ceremoniál přijímání kandidátů a členů klubu
b) slib kandidáta při přijetí za člena – úkol zůstává, návrhy budou členy předloženy na příští schůzi
Sekretář rozešle všem text slibu čekatele jako inspiraci a k odlišení slibu prospekta od slibu membra.
c) návrh na přijímací ceremoniál – zůstává do příští schůze

12.08.01 Jarní Rally H‑DCM Ukrajina 8.-12.5.2013 – bod trvá, zůstává ve sledování.
Počátkem dubna podá Ivoš Bruža potřebné upřesňující informace

12.08.02 Super Rally 2013 Wroclaw 16.-20.5.2013 (naše většinová účast 17.-19.5) – bod trvá, sekretář podá v předstihu potřebné informace.

12.08.03. Evropská Rally HOG Řím-Ostia 13.-16.6.2013 – zůstává jako informace, secretary doplní informace o možnosti ubytování

12.10.04 Žádosti o přijetí za čekatele/kandidáty na členství v H‑DCM –
– Miroslav Hanč, za frienda přijat 25.2.2012, garanty jsou a přijetí doporučují Milan Novák-Hombré a Karel Štarman-Carlos. Slavnostní akt přijetí se uskuteční při nejbližší vhodné příležitosti – zůstává ve sledování.

13.01.01 předání pokladny novému treasurerovi – novému pokladníkovi bude v Poděbradech předána provozní finanční hotovost zúčtovatelná k 31.12.2013 – rozsah předání, dalšího zúčtování a nakládání s hotovostí a peněžními prostředky dořeší oba samostatně.
Nový pokladník dostane od stávajícího jmenovitý přehled zaplacení členských příspěvků na rok 2013 u fullmembrů, kandidátů a friendů a v dalším bude samostatně realizovat výběr dosud neuhrazených příspěvků.
Bude třeba, aby výbor stanovil časový limit pro zaplacení příspěvků na rok 2013.

13.01.02 „Za Rudou do Poděbrad“ 6.4.2013 – Diesel informoval o rozsahu a ceně za jídlo a ubytování v Motelu u Jezera a o hudebním programu. Zajistí místnost na schůzi klubu.

13.01.03 Program akcí klubu na rok 2013 – zůstává ve sledování a bude průběžně aktualizováno, nerozhodnuto zůstává místo pro akci Santa Claus Party. Na příští schůzi si připraví návrhy na organizaci Santa Claus party zvláště ti členové, kteří hlasovali na výroční členské schůzi v Litoměřicích pro jiné místo než bylo v předchozím roce.

13.01.05 Narozeninový fond – zůstává jako bod k průběžnému informování o stavu fondu od pokladníka.

B. Nové úkoly a body

13.02.01 Akce H-D do léta 2013 – proběhla diskuze o možné účasti členů klubu na různých akcích
H-D, pořádaných jinými organizátory, a u některých byl zájem o zjištění podmínek případně možnosti a cen ubytování. Sekretář zašle členům dostupné informace, aby se mohli rozmyslet a na schůzi závazně rozhodnout a případně podle situace zaplatit za rezervaci ubytování. Jednalo se a diskuze byla vedena o :
26.-28.4. Slovensko-česká 1.míle
23.-26.5. Euro Bike Fest Mušov
10.-16.6. HOG Rally Řím-Ostia
21.-23.6. Hamburg Harley Days
28.-30.6. Jubilejní sraz H-DC Brno k „50“.výročí u Kroměříže
29.-30.6. Harley Party HOG Ostrava ve Strážnici
05.-07.7. Karpacz Rally

13.02.02 Příspěvek na pobyt na Havlově – díky prezidentově nabídce, může klub dělat tyto své pravidelné měsíční schůze výboru za účasti všech fullmembrů a prospektů na Havlově, pokud nebude v termínu proponované schůze jiná akce, které se budou členové většinově účastnit.
Výbor schválil na úhradu minimálních režijních nákladů (na ložní prádlo, úklid, obsluhu aj.) a dále na snídani a na večeři jednotný příspěvek ve výši 200,- Kč, který hradí každý jednotlivě.
Schváleno: 3/0/0

13.02.03 Příští schůze výboru rozšířená o full membry a prospekty – proběhne na akci „Za Rudou do Poděbrad“ 6.4.2013 v Motelu u Jezera. Čas stanoví operativně prezident podle aktuální časové situace.

Zapsal: Ivoš Bruža – secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout