Schůze výboru rozšířená 2.7.2015 v Havlově

Zápis č.05/15 ze schůze výboru rozšířené H-DC Moravia 2.7.2015 na Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, secretary Miroslav Dlouhý, prospect secretary Jirka Sejček Sejkora ,Milan Hombré Novák,, treasuer Stanley Richter, procpest treasure Rocker Pavel Gabriel, sergant Vlasimil Vlasťák Hrdina, Karel Karlos Štarman, , Zdeněk Diesel Rohlíček, vicepresidenr Ivo Ivoš Brůža,, Josef Pepíno Vavřička

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

15.01.02 inventura J&D a Coca cola ve fondu H‑DCM klubu, průběžne kontroluje Pavel Rocker Gabriel. Stav k 5.2.2015:
– bude sledováno průběžne při pohybu na skladu, stav zásob sleduje Rocker a v případě potřeby doplní.
Zůstává ve sledování 4.4.2015
Zůstává ve sledování 7.5.2015
Zůstává ve sledování 4.6.2015
– zůstatek k 2.7.2015 2l Jack Daniels, 3l Gentleman (odsouhlaseno na Nikolčice, zůstatek na další schůzi bude 0 JD)
15.01.03 klubovna , president H‑DCM klube se vrátil k návrhu klubovny od full membra Jana Gora Peřiny. Omluvil se za nepřiměřenou reakci, která vznikla nedáním možnosti se presidentovi H-DCm klubu k nadnesenému tématu vyjádřit a zároveň apeloval na nepřipravenost presentace o klubovně. Návrh na klubovnu s představením finanční analýzy bude klubu představen do schůze konané 2.4.2015.
-> členové prpojevili vůli získat (mít) vlastní klubovnu
Hlasování: 9 x Ano/ 2 x Ne / 1 x zdržel se hlasování
-> při sledování možných prostor musí být vždy zajištěno představení prostor (kde, místo, investice, stav budovi atd.)
-> vytvořena komise pro získání klubovny s minimálním počtem tří členů a jejich zástupu. Komise má za úkol vždy posoudit, případně navštívit nanrhovaný prostor a podat informaci členům klubu. Komise jmenována ve složení:
Zdenál / zástup libovolný
Rocker / zástup libovolný
Dlouhán / zástup Sejček
Hlasování pro složení komise: 12 x Ano (5.3.2015)
-> na výborové schůzi 7.5.2015 ve Velké Býtešce, se bude opět hlasovat zda klubovnu ANO/NE (4.4.2015)
-> výbor zpracuje osnovu, představu o klubovně se záměrem Kde? Za kolik? Zpracování příchozích a odchozích členů atd.
-> zůstává ve sledování (2.7.2015)
15.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – byla jmenována revizní komise pro rok 2014 ve složení: Pavel Rocker Gabriel a Miroslav Dlouhán Dlouhý. Termín revizní zprávy je stanoven do 31.12.2015
-> zůstává ve sledování (5.3.2015)
-> zůstává ve sledování (4.4.2015)
-. Zůstává ve sledování (7.5.2015)
– Zůstává ve sledování 4.6.2015
-> zůstává ve sledování 2.7.2015
15.02.02 – aktualizace webových stránek, konkrétně složení výboru – zodpovídá viceprezident Ivoš
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015
Webmaster zůstává beze změn 2.7.2015
15.02.04 – 10 let výročí založení klubu, každý member si připraví návrh do 7.5.2015
-> prezident podal návrh pozvat i členy FHDCE
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
– projížďka na Brněnském okruhu jako součást oslav 10 let založení klubu (prověří Zdenál a Ivo)
– návrh místa konání Havlov v termínu 10.-12.6.2016
– návrh místa konání Obora u Brněnské přehrady v termínu 24.-26.6.2016 (podmínky zjistí Zdenál a Ivo)
15.02.06 – navržen bod k zamyšlení na založení chapter na Slovensku
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zatím zrušeno
15.02.07 – stav příspěvku od friendu, 18 zaplatilo / 11 nezaplatilo
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Friend Fudas odmítl zaplatit příspěvky – bude vyloučen ze statusu Frienda 2.7.2015
15.04.01 – přijat nový friend Petr Kaplan (Doktor), zápisné předal
15.04.03 – na výroční schůzi si každý člen připraví vizi jaký klub by jsme chtěli mít !!!
15.05.01 – president navrhl udělat v době presidenstkého meeting v Brně 2016 akci pro presidenty ostatních klubů
15.05.02 – příprava (aktualizace stanov o nové statusy)
– status ambasador (člen v zahraničí)
– status prospect secretary
– status prospect treasure
– status pass member
– status strážce barev
Zůstává ve sledování 2.7.2015
15.05.03 – president navrhl pro manželky cvičení s dětmi od 8. – 13.8.2015
-nebyl projeven žádný zájem ze strany členů klubu 2.7.2015
15.06.01 Odevzdat barvy P.Hudlíka hospodáři Pepínovi , zajistí sekretář Dlouhán
– provedeno 2.7.2015
15.06.02 – Druhé barvy bývalého člena Čerta, vrácení zajistí sekretář Dlouhán. První barvy si bere Hombré, dá hospodáři Pepínovi 500,- Kč.
– druhé barvy odevzdá Čert ve středu 15.7.2015 Hombrému
15.06.03 – Webmaster – kdo by mohl dělat webmaster
– zůstává beze změn (vicepresident bude nadále webmaster)
15.06.04 – další schůze 2.7.2015 na Havlově v 18.00
– odsouhlasen 1l JD z fondu a lahvové pivo bude zaplaceno z narozeninového fondu
15.07.01 – další schůze 6.8.2015 na Havlově v 18.00
15.07.02 – Dlouhán zaplatil prezidentovi 1000,- za pohonné hmoty za Euro Bike Fest Mušov

B. Klubové akce (červené)

2015.04.28.-05/05.Po stopách Mistra Jana – 600.výročí upálení – garantem akce Ivo, záloha zatím není vybírána. O účast projevili zájem čtyři motorky Ostarvského klubu (garanti, Zdenál, Hombré?,Dlouhán, Sejček). Ivo oslovil Švýcarský klub Patrioti o návrh projížďky Alpami za jejich doprovodu. Patrioti zašlou doporučení k ubytování a návrh trasy po Alpách. Podle doporučení vypracuje Ivo itirenář trasy a představí finanční stránku (cenu za ubytování atd..)
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
->Ivoš představil nove verze ubytování levnější ve vícelůžkových pokojích cca 4800,- nebo standartní pokoje za 5500,-. Všichni členové, kteří se chtějí zúčastnit se přihlásili pro dražší variantu.
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
 Navržen nový termín 15. – 20.7.2015, ostatní podrobnosti akce zůstávají nezměněné.
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015

2014.06.05.-07.Semmering – garantem akce Ivo, zálohy vybírány do 11.1.2015. Informace o akci dodány.
..Sraz 5.6.2015 v Brně, přesné místo v Brně a čas bude upřesněn
Zůstáva ve sledování (5.2.2015)
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
 Sraz na Hartech na benzinové pumpě OMV vw 12.00
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
– hodnocení akce bylo pozitivní ve všech směrech, počínaje precizní přípravou až po super počasí, které nás doprovázelo po celou dobu akce. Jedinou skvrnou na této akci byly nevhodné výlevy frienda Fugase na náš klub. Z důvodu tohoto nevhodného chování v kombinaci s nezaplacenými příspěvk bylo navrženo jeho vyloučení.
2.7.2015

2015.08.21.-23. Hlavní sraz, garantem akce Zdenál,místo konání Havlov, odsouhlaseny kapely Varani a Kredens, (ceny za kapely ????)
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
-> cena za kapelu Varani odsouhlasena 10.000,- a za Kredens 5000,-
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
 Z důvodu odstoupení kapely Varani bude v pátek 21.8.2015 hrát Kredens a v sobotu DJ
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015

2015.09.18.-20.Moravia Rally – místo konání pevnost Hanička, garantem Goro .Dvě místa srazu Žamberk a Choceň . Cena za ubytování v Jablonném za 500 kč včetně snídaně – potvrdit. Cenu az JD s coca colou za 50,-
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
->Goro prověří cenu ubytování u Renči na hotelu za 500 kč/osoba/noc včetně snídaně
-.> Dlouhán zajistí elektronickou podobu presentace od Gora
-> jedná se o otevřený sraz
-> prohlídka pevnosti Hanička, maximální počet osob 80, cena 50 kč/osoba
-> upřesni časy (sraz, odjezd, obět atd..) (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015

2015.10.03.-04 – Podzimní míle – místo konání Dalešice, garantem Sejček. Presentace akce včetně nákladů posunuta na následující schůzi 5.3.2015.
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
 Sejček informoval, že z důvodu malé kapacity ubytování nemůže být Podzimní mile v Dalešicích
 Sejček představil náhradní variantu, jedná se o střelnici v Lukové u Lanškrouna
 Sejček na další schůzi představí finanční stránku
Sejšek předložil novou variantu:
Sraz 3.10.2015 v 11.00 v motorestu Formanka U Hrdličků v obci Horní Libchavy 217, okres Ústí nad Orlicí, GPS 50.0181753N, 16.3752239E
V 12.00 – 12.15 odjezd na střelnici do Lukové u Lanškrouna
Od 13.00 – 17.00 zamluvená celá střelnice pro H‑DCM
Mezi 17.00 – 18.00 přejezd cca 26 km k ubytování a ubytování (49°56´16.926“N, 16°22´19.491“E)Kapela L-Camino od 20.00 do01.00. Cena za kapelu 5000,-
Jack s Colou za 50,-
Ceny ubytování 500,-/osoba/noc (včetně snídaně)
 Odsouhlasena náhradní verze se střelnicí
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledováni 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015

2015.12.05.-06.Santa Claus Party – místo konání restaurace Panský Dům Choceň, garantem Sejček,kapela Modrý Mauricius, odsouhlasená cena za kapelu 5000,-
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2015.05.07 Eleven Bike Wroclaw
na akci se přihlásil Stanley, Dlouhán a Randolf
2015.07.-09.08.2015 – prostřední míle Ostrava
-> Sekretary Dlouhán prověří možnost stanování 2.7.2015
-> možnost jet v pátek přímo z Havlova po schůzi

2015.07.31.-08.02. Motonálet Nikolčice – garantem Dlouhán – je třeba organizačně, personálně a finančně projednat zabezpečení.
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
-> pohonné hmoty zaplatí Pepíno – bylo zaplaceno na schůzi 1000,- presidentovi 2.7.2015
-> zajistit členy pro stavění stanů – Dlouhán
Zůstává ve sledování,. (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
– pohonné hmoty byly zaplaceny na schůzi 1000,- presidentovi 2.7.2015
Odhůlasocáno bylo občerstvení: 2l JD, 3l Gentleman, 12l Coca Cola (musí se koupit), 12l Cola Zero (musí se koupit), 4 sudy piva (1 sud 30l), 3 sudy limonády (1 sud 30l). Stan s bud stavět ve čtvrtek 30.7.2015.
Čas a členy pro stavění stanu si domluví Dlouhán.
2.7.2015

2015.09.09.-13. European Week – Faaker See – padl návrh připojit se K Ostravskému HOG, garant není stanoven
-> garantem Ivoš
-> zapluven plac pro cca 10 stanů (stejné místo jako loňský rok, naproti Brněnskému klubu
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Zůstává ve sledování 2.7.2015

2015.11.13.-15. Prezidenstský meeting FH-DCE 2015Vianen – NL
Zůstává k dalšímu jednání a ve sledování.
 Podán návrh na účast celého 6ti členého výboru, prověří Dlouhán u sekretáře FEHDC
 Sekretář FHDCE prověří možnost rozšířené účasti
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
 Zaregistrovat počty osob nejpozději do 1.8.2015
 Po vygenerování platebních podmínek se musí zaplatit nejpozději do 15.8.2015
 Cena za sobotní večeři se vstupným je 50€
 Cena za tričko je 17,50€
Zůstává ve sledování (7.5.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
Secretary Dlouhán zajistí ubytování pro členy meetingu společně se vstupem na presidentský meeting do 31.7.2015
2.7.2015

D. Ostatní akce (černé)
2015.06.19.-21. –Fotbalový turnaj Zářecká Lhota – doplnit termín na stránky
-> předložit prezidentovy návrh na dresy
-> rozšíření debaty v návznosti na dresy, udělat si tryčka. Blíže nespecifikováno
-> Goro dodatečně informoval o novém termínu 27. – 28.6.2015. Musí být projednáno na příští schůzi 7.5.2015
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Zůstává ve sledování 4.6.2015
2015.07.06.-12. – Zlaté písky (Slovensko) – garantem Hombré
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
-> předložena cena za ubytování 350,-/osoba/noc
-> Hombré zajistí počty účastníků a zarezervuje uytování
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
Na akci se přihlásil Pepíno, Hombré, Sejček, Karlos s manželkama a Germán

2015.09.25.-27. – Slovensko – Liptov
Zůstává ve sledování 2.7.2015

Zapsal: Dlouhán,&secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout