Schůze výboru-rozšířená 2.8.2013 v Nikolčicích

Zápis č.07/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 2.8.2013
v Nikolčicích

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: hospodář Pepino Vavřička, security Vlasťák Hrdina, Hombré Milan Novák, Diesel Zdeněk Rohlíček, Velkey Ivoš Kadlec, Goro Peřina, Randorf Ruda Záhora candidates: Dlouhán Mira Dlouhý, Rocker Pavel Gabriel, Sejček Jirka Sejkora, Petr Hydrophonic Hudlík

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
12.06.03 návrh na ceremoniál přijímání členů klubu – prezident předložil znění dokumentu o přijetí full membera do klubu a v něm obsaženého slibu přijatého člena. Text slibu při slavnostním ceremoniálu pronese přijímaný zpaměti. Nový člen se prezentuje dvěma kartony Jacka. Dokument o členství v klubu následně bude vystaven všem full memberům. K tomu sekretář dohledá a připraví údaje o datech přijetí jednotlivých členů.
13.02.01 Akce do léta 2013 – Karpacz Rally 5.-7.7.2013, z klubu se zúčastnili Diesel+1, Randorf a Rocker, zhodnotili jako tradičně dobré
13.05.02 červené světlo posledního jezdce v koloně – zjištění potřebných technických a finančních informací – úkol trvá, Hombré.
13.05.04 dodržování pravidel klubu při jízdě v koloně Fugasem – vicepresident vysvětlí Fugasovi dodržování našich pravidel včetně pořadí – možnost potkat se bude až na hlavním srazu – úkol trvá
13.05.06 lehká letní vesta nebo tričko s barvami klubu – byla vedena další obšírná diskuze, z ní mj. Vyplynulo, že byrvy klubu se musí nosit na vestě a nenahrazují je vyšité barvy na triku či košili.Vesta může být lehká, třeba jeansová. Každý si tuto záležitost bude řešit sám.
13.05.07 samolepky H‑DCM – prezident informoval, že záležitost řeší. Úkol trvá.
13.05.08 polepy na doprovodné vozidlo – platí to samé jako u bodu 13.05.07, úkol trvá.
13.06.01 akce na 2.pololetí 2013
A/ 12.-14.07 Užgorod – Musik Bike Ukraine 2013 – plánovaná účast našich full memberů se neuskutečnila
B/ 02.-04.08 Nikolčice – akce právě probíhá, zhodnocení průběhu a finanční informace budou podány příště
C/ 17.-18.08 500 mil BOHEMIA 2013 – akci z klubu pojedou: Ivoš, Hombré, Randorf, Sejček, Dlouhán. Zhodnocení bude provedeno příště.
D/ 17.-18.08 Klubová jízda po hranici Jižní Moravy – akce se neuskutečnila
E/ 23.-25.08 Hlavní sraz H‑DCM Havlov – dříve přijatá rozhodnutí se doplňují o to, že hlavním bodem pátečního programu bude slavnostní ceremoniál přijetí nového full membera Rockera Pavla Gabriela, pouze za účasti full a candidate members. Výbor rozhodl, že z klubových peněz bude hrazeno pivo a limo.
F/ 04.-08.09 Faaker See – k dosavadním informacím se doplňuje: společný odjezd membrů je ve čtvrtek 5.9. ze Znojma do Ternbergu ve 13. hod. Randorf přijede do Ternbergu přímo. Tam sraz v hotelu u kostela v 17. hod., tam též pravidelná schůze klubu v 18. hod. V pátek přejezd Alpami na Faakersee.
G/ 28.-29.09 Poslední míle H‑DCM Boskovice – operativně byl upřesněn způsob zajišťování ubytování přes Dlouhána a to přednostně pro náš klub do 31.8.2013. Dlouhán podal průběžnou informaci, bod zůstává ve sledování.
H/ 08.-10.11 Prezidentský meeting 2013 Barcelona – zůstává ve sledování
I/ 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice –. na příští schůzi podají zprávy garanti: Dlouhán k ubytování, Zdenál k hudbě příp. dalšímu.
13.06.02 Členské příspěvky za rok 2013 – pokladník Stanley podal aktuální informaci k uhrazení členských příspěvků za rok 2013, bude intenzivně neplatiče kontaktovat a podá nové info na příští schůzi.
13.06.03 Výroční členská schůze – trvá, zůstává ve sledování
13.06.04 Klubová akce „Za Rudou do Poděbrad 2014” – ověření možnosti a podmínek uskutečnění akce ve Velkém Oseku – Diesel na příští schůzi, trvá.
13.06.05 První míle H‑DCM 2014 – nově byla formulována varianta 1.míli uspořádat operativně podle počasí bez předchozího stanovení a zveřejnění termínu jen v blízkém okolí a akci Italie (viz návrh minule) nerealizovat. Zůstává k diskuzi na dalších schůzích, využitá by měla být možnost diskuze na hlavním srazu v Havlově
13.06.06 5.-9.6.2014 Super Rally 2014 Tallinn– trvá, Ivoš bude v dalším informovat o doplňovaných informacích o SR a variantách naší cesty. Připomíná se, že pro zajištění ubytování (viz e-mail od Ivoše z 1.srpna 2013) bude třeba zaplatit zálohu do termínu poslední maile 28.-29.9.2013.

B. Nové úkoly a body
13.07.01 30.8.-1.9. Motosraz Liptov – nově zařazená akce, které se členové klubu v jistém počtu zúčastní. Organizačně zajišťuje, ubytování, časovou koordinaci ap. road captain Karlos. Další informace podá na hlavním srazu v Havlově.
13.07.02 příští schůze výboru-rozšířená bude ve čtvrtek 5.9.2013 v 18 hod. v Ternbergu u Steyeru.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout