Schůze výboru-rozšířená 3.10.2013 v Havlově

Zápis č.09/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 3.10.2013
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: Gerry Fischer, Hombré Novák, Pepino Vavřička, Diesel Rohlíček, Randolf Záhora, Pavel Gabriel, Dlouhán Mira, Petr junior, Sejček

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
12.06.03 návrh na ceremoniál přijímání členů klubu – údaje o datech přijetí membrů- sekretář předal, prezident připraví na předání na VČS v lednu 2014.
13.05.02 červené světlo posledního jezdce v koloně – Hombré objedlal nějaké řešení na zkoušku, Petr H.jun. dokončí komunikaci s řeckým H-DC, prezident mu k tomu dá kontakty a dosavadní komunikaci. Další kolo řešeníé na příští schůzi.
13.05.07 samolepky H‑DCM – prezident předvedl hotový soubor nálepek a polepepů, sponzor z Plzně dodal klubu několik vyhotovení, další je třeba zaplatit. Výbor podmíněně schvaluje s tím, že je třeba znát cenu – řeší prezident.
13.05.08 polepy na doprovodné vozidlo – stejné viz předchozí bod.
13.06.01 akce na 2.pololetí 2013:
F/ 04.-08.09 Faaker See – zúčastnilo se 10 full membrů a čekatelů (prezident, viceprezident, treasurer, Gerry, Hombré, Čert, Randorf, Velkey Ivoš, Sejček, Dlouhán), hodnocení dobré, akce je každý rok větší – pro další rok viz nový bod
G/ 28.-29.09 Poslední míle H‑DCM Boskovice – zúčastnilo se 22 z klubové základny, z toho 15 M+P (prezident, viceprez., treasurer, Rocker, Miki, Hombré, Goro, Diesel, Čert, Karlos, Pepino, Randorf, Dlouhán, Petr H.jun., Sejček) a 7 friendů. Hodnocení : dobrá akce, připomínky k zajištění stolů a sezení pro naše lidi.
H/ 08.-10.11 Prezidentský meeting 2013 Barcelona – zůstává ve sledování
I/ 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice – ubytování 100,- Kč, Jack 30,- Kč, hudbu zajišťuje Diesel (ta, co hrála na 1.míli ve Velkém Oseku) za 1.500,- Kč + na cestu. Zůstává ve sledování, garanti Diesel a Dlouhán.
13.06.02 Členské příspěvky za rok 2013 – příspěvky za rok 2013 zaplatili všichni až na Dušan Drefko. Z toho důvodu rozhodl výbor o vyloučení Dušana Drefka z řad freiendů klubu z důvodu. …

13.06.03 Výroční členská schůze 11.-12.01.2014 – info o hotelu: Zdenál. Zůstává ve sledování.
13.06.04 Klubová akce „Za Rudou do Poděbrad 2014” – garant Diesel, podá informaci o Velkém Oseku. Zůstává ve sledování
13.06.05 První míle H‑DCM 2014 – zůstává ve sledování, návrhy jsou očekávány i nadále
13.06.06 5.-9.6.2014 Super Rally 2014 Tallinn – info Ivoš, ubytování v Tallinnu mají rezervaci jen 4 (Zdenál, Stanley, Toncek Selník a Ivoš), Bod trvá a zůstává ve sledování.

13.08.02 – svatba Stanleyho Richtera 14.9.2013 v Novém Dvoru, Veverská Bitýška u Brna. Zúčastnilo se 7 M+Č (Zdenál, Ivoš, Hombré, Pepino, Vlasťák, Sejček a Dlouhán). Na řádné zapití nás zve Stanley v rámci schůze 3.10.2013 na Havlově.

13.08.03 Párty ve Stodole v Houštce 27.9.2013 – Zúčastnili se: prezident + Rocker. Hodnoceno jako dobré.

13.08.04 „Vlajkonoš“ klubu – klubovou vlajku (podšitou) předal Randolf Pavlovi Rockerovi. Pravidla stanovena na minulé schůzi.

13.08.05 Fotografie na Facebooku – nebylo řešeno, každý musí mít vlastní odpovědnost ve vztahu ke zveřejňování akcí H‑DCM

13.08.06 morální delikty Ivoše Kadlece – Velkey Ivoš Kadlec vrátil klubové barvy. Rudi Randolf projedná s Ivošem, aby svůj záměr vystoupit z klubu (sdělený na našem webu v „Knize hostů“) poslal písemně. Dále bylo rozhodnuto vymazat komunikaci v této záležitosti na webu klubu, provede sekretář.

B. Nové úkoly a body

13.09.01 Faker See r.2014 – pro rok 2014 klub zajistí vlastní stan a zázemí pomocí auta a stanu prezidenta. Organizačně-technická opatření budou následně dohodnuta.

13.09.02 Valentinská párty 2014 – členové se shodli, aby byla uspořádaná jako letos v Jablonném předběžný termín 22.2.2014. Sekretář projedná s Renatou Peštovou, zejména z hlediska termínu.

13.09.03 příští schůze: ve čtvrtek 14.11.2013

Zapsal: Ivoš, secretary

Zapsal: Ivoš – secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout