Schůze výboru-rozšířená 3.4.2014 v Havlově

Zápis č.04/14 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 3.4.2014
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: Road Captain Karel Karlos Štarman, hospodář Josef Pepino Vavřička, Pavel Rocker Gabriel, Milan Hombré Novák, Jan Goro Peřina, Jirka Sejček Sejkora,
candidat: Mira Dlouhán Dlouhý

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:
Kontrola úkolů
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – provedou určení Pavel Rocker a Mira Dlouhán po dohodě s viceprezidentem – zůstává ve sledování.
14.02.01 „Párty manager” –rezervační tabulky přislíbil Milan Jeřábek – zůstává v dalším ve sledování

14.02.05 nohejbalový turnaj H-D komunity – některé nové informace sděluje prezident: v úvahu přichází termín 8.-10.8.2014 nebo 9.-10.8.2014, prezident uvažuje o pozvání i jiných motorkářů než z H-D klubů. Je to otázka a v první řadě by měly být pozváni H-D kluby, pak HOG a pokud tyto se někteří nezúčastní, tak nabídnout na doplnění potřebného počtu mužstev do turnaje i jiným moto komunitám. Prezident formuloval představu, že by se hrálo o pohár prezidenta H-DC Moravia. Zůstává ve sledování, další informace od ostatních klubů a potenciálních účastníků příští schůzi – garanti: prezident+Goro
.
14.02.06 „60” Karlose –Karlos upřesnil, že to oslaví po dohodě s prezidentem na Havlově při příležitosti hlavního srazu klubu, který má termín konání 29.-31.8.2014. Organizačně a finančně dojedná záležitost Karlos s prezidentem a s pokladníkem.

Nové body a úkoly
14.03.01 výběr členských příspěvků – Stanley – aktuální stav, neplatičů je následující: Simona Jandová, Jan Čuro Novák, Radim Pes Novák, Milan Podkonický, Roman Prokop, Olda Sova. Jednoznačný nezájem budˇvlastním vyjádřením nebo ignorací pokladníkových upomínek projevili: Simona Jandová, Radim Pes Novák a Roman Prokop – výbor tyto friendy pro neplnění základní povinnosti zaplatit členský příspěvek vyřazuje z pozice frienda H‑DCM k dnešnímu dni (3.4.2014) hlasování: 3/0/0
Ostatní stávající neplatiči slíbili zaplatit, pokladník ještě dá šanci a vlastní iniciativu. ( Milánek Podkonický zaplatil 25.4.2014)

14.03.02 Interrally 2014 Wroclaw zamek Ksiaz – členové projevili zájem o tuto akci podle dobrých zkušeností z předchozí doby, pořádá H-DC Wroclaw v obci Walbrzych. Akce byla po projednání ve schůzi klubu dána podle zásad přijatých začátkem tohoto roku na kalendář webu klubu jako ostatní (černá).
Až bude aktuální čas, budou koordinováni případní zájemci o výjezd a účast.

14.04.01 Velikonoce v Kutné Hoře – Pavel Rocker nabídl komorní klubovou akci na Velikonoce u něho v MikroPrivate H-D baru. Kdo nebude v tyto svátky mimo, je od Pavla vítán. Organizačně domluví se zájemci Rocker přímo.

14.04.02. Fotbal v Zářecké Lhotě 14.6.2014 – pořádají členové klubu z „Polabí”! a zvou všechny k účasti a k podpoře. Operativně pře termínem Goro připomene a upřesní poslení info.

14.04.03 vedlejší klubové barvy a znaky – prezident připomenul, že jako doplňové je možno používat vedlejší klubové barvy a znaky např. původní (Federací neschválené) trojúhelníkové barvy,nášivku H‑DCM s lebkou, všechny barvy jen jednobarevné. – Bod je jednorázové info.

14.04.04. náměty na další typy členství – prezident vyslovil návrh, že by se mohly zavést další formy členství v klubu, konkrétně
– „66” pro ty, kteří dosáhnou věku 66 let, měli by charakter četného člena, neplatili by a ??? další věci nejsou promyšleny. Tuto záležitost může řešit je výroční členská schůze a to změnou stanov a její přeregistrací u MV. Členové budou ¾ roku přemýšlet a optimalizovat tento prezidentův nápad k případnému předložení VČS.
– „First member” – další návrh prezidenta je zavést další typ členství a to „first member”. Platí v plném rozsahu to samé, co u předchozího návrhu.

Klubové akce (červené)

2014.04.05.-06. Za Rudou do Poděbrad – zůstávají garanti:
– Diesel (věnec, ubytování), pokladník vyrovná věnec – k tomu Dlouhán v přiměřeném předstihu zjistí a Dieselovi sdělí účast, jaký je stav ???
připomíná se, že akce je otevřená a je třeba oslovit všechny členy i příznivce klubové základny. Diesel – ceny ubytování vč.snídaně ???
– Randorf oběd (svíčková u pí.Colombové) pro membry
– Pavel Rocker kapela – zajištěna za 3.000,- + 1.000,- Kč cestovné, pokladník vybaví
– Randorf – mikrobus podle počasí a v případě, že nepojedeme na motorkách – operativní zajištění
Připomíná se již dříve stanovené: sraz v sobotu 5.4. ve 13,00 hod. před vchodem do hřbitova

2014.05.07.-11. Sedm kulí jako v Sarajevu –V této chvíli jede 18 motorek s 21 účastníky + doprovodné vozidlo – PHM doprovodného vozidla sponzoruje Ivoš.
Hombré uplatní koncové světlo a bude kolonu. uzavírat.
Vzhledem k tomu, že 5. schůze výboru – rozšířená byla přesunuta z teoretického termínu 1.5. na 6.5. na Havlov, bude většinový odjezd na Sarajevo z Havlova ve středu 7.5. v 8 hod. Další Treffpunkt, pro ty kteří nepojedou na Havlov) je v 9 hod. na OMV pumpě na 1.km D 2
směrem na Bratislavu u nákupního centra Shoping Park (TESCO).
Poslední aktuální informace podá Ivoš na schůzi 6.5. večer na Havlově.

2014.05.17.-18. Za vínem do Hodonína – akce minule odsouhlasena současně se rozhodlo o navržených variantách. Sekretář to vše sdělil Milanovi.
Pro Milana zůstává otázka ceny a úhrady hudby – cimbálu, kterou sdělí do termínu příští schůze. Výbor k tomu stanový diferencovaný účastnický poplatek.
2014.06.02.-03. Pit stop k Super Rally Tallinn 2014 v Pasohlávkách – garant prezident, v další schůzi je třeba definitivně sdělit, kdo se Pit Stopu zúčastní a kdo z důvodu odjezdu na SR nikoliv, zůstává ve sledování.
2014.06.21.-22. Svatba člena klubu Sejčka – Sejček ve správnou chvíli sdělí další – zůstává ve sledování.
2014.08.29.-31. Hlavní klubový sraz – stanoven termín, místo Havlov, další bude projednáno a schváleno v následujících schůzích.
2014.09.-27.-28. H-DC Moravia Western Rally – zůstává jen v evidenci a sledování, podstatné stanoveno minule
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – stanoven pevně termín, prezident projednal uspořádání v Houštce – viz loni, členy akceptováno. Zůstává ve sledování.
Jarní míle H‑DCM – dosud časově a místopisně neurčeno – mj. padl návrh na výjezd na zámek Artstetten v Rakousku v návaznostio na akci Sarajevo. Zůstává k operativnímu řešení. Nutno na této schůzi dořešit. !!!!!
Na této schůzi nedořešeno, zrušeno.

Podzimní míle – zůstává k řešení, včetně otázky určení pevného nebo volného termínu. Padl návrh od Sejčka, s termínem 4.-5.10.2014 . Místo a ostatní předloží Sejček následně.
Zůstává ve sledování.

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2014.05.29.-06.01 Euro BikeFest Pasohlávky – Garantem je prezident Zdenál, dá k dispozici stanovou základnu. Ostatní organizační, technické a finanční záležitosti budou následně řešeny a také musí být schvalovány. Zůstává ve sledování.
2014.06.05.-09. Super Rally 2014 Tallinn Estonsko – akce se zkomlikovala vytvořením PIT STOP na Mušově, a účastníkům cesty na SR se tím vytvořil osobní konflikt, zda jet podle plánu již v neděli na SR vč. Kaliningradu a Petrohradu či zůstat na PIT STOP Moravia v očekávání významné účasti zahraničních H-D Riderů (???) . Toto není ještě účastníky rozhodnuto a musí se kvůli ubytování a vizům rozhodnout nejpozději na příští schůzi 6.5.2014.
S tím souvisí další zásadní informace a jistý problém, kterým je skutečnost, že v PIT STOP v Polsku v Rajgrodě není ubytování, pouze možnost postavit stany – což komplikuje těm, kteří si na dlouhou cestu na SR až do Tallinnu nevezou stany, spacáky atd.
Dále vůbec není dořešeno financování doprovodného vozidla a vůbec jeho význam při případně roztroušené jízdě jednotlivých členů.

Proto se celá akce musí na schůzi 6.5.2014 komplexně dořešit a rozhodnout. Ivoš připraví varianty .
Na SR podle dosavadního stavu jedou:
– prezident Zdenál +, Ivoš, Stanley, Hudlík jun., Hudlík sen., Selnik, Hanč – tito mají
zajištěné hotelové ubytování v Tallinnu.
– Rohlíčci, Záhora, Hombré (s ?) – tito nemají nocleh a jedou s vlastním spaním

2014.07.31.-08.03. Motonálet Nikolčice – zatím neprojednáváno, zůstává ve sledování,.

2014.09.03.-07. European Week – Faaker See – garanti Hombré, Karlos a Gery.
Pro doprovodné vozidlo chybí sponzoring PHM – důrazně se připomíná, ať záležitost nedopadne jako se SR.
Zůstává ve sledování.

2014.11.07.-09. Prezidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – jsou očekávány další informace z Federace, zůstává ve sledování.

D. Ostatní akce (černé)
Z aktuálních ostatních akcí v únoru a v březnu 2014:
– 6.-9.3. Motosalon 2014 BVV Brno – účastnilo se 8 memberů (Zdenál, Stanley, Hombré, Karlos., Diesel, Čert, Randolf, Rocker)
– 22.-23.3. Ples H-DCO Landek – zúčastnili se Zdenál a Miki
– 29.3. Odemykání Moravy a Slovenska (H-DCB + H-DNo1.sk) – po pomezí Moravy a Slovenska, akci jeli Ivoš, Petr Hudlík sen, a Milan Jeřábek
– 25.-27.4. První míle H-DC Praha – Kunžak – zůstává , zatím se nikdo nehlásí
26.-27.4. První míle HOG Ostrava – Baldovec – účast potvrdili, prezident Zdenál, Hombré + 1 a Karlos + 1 – účast je žádoucí a rozsahem našich možností přiměřená.
Z aktuálních ostatních (černých) akcí na II.čtvrteletí 2014:
– 12.-15.6. Croatia Harleys Days 2014 Biograd na moru
– 20.-22.6. Czech Rally 2014, RS Kletečná u Humpolce
Zatím nepotvrzený zájem, zůstanou jako černé na webu.

Příští schůze: v úterý 6.5.2014 v Havlově v 18,00 hod.
Zapsal: Ivoš, viceprezident&secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout