Schůze výboru rozšířená 3.9.2015 v Havlově

Schůze výboru rozšířená 3.9.2015 na Havlově
Zápis č.08/15 ze schůze výboru rozšířené H-DC Moravia 3.9.2015 na Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, secretary Miroslav Dlouhý, prospect secretary Jirka Sejček Sejkora , treasuer Stanley Richter, Karel Karlos Štarman, vicepresidenr Ivo Ivoš Brůža,, Josef Pepíno Vavřička, Jan Goro Peřina

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

15.01.02 inventura J&D a Coca cola ve fondu H‑DCM klubu, průběžne kontroluje Pavel Rocker Gabriel. Stav k 5.2.2015:
– bude sledováno průběžne při pohybu na skladu, stav zásob sleduje Rocker a v případě potřeby doplní.
Stav k 3.9.2015 0l JD, 0l Gentleman, Coca Cola 0l a Cola Zero 0l
Zůstává ve sledování průběžně (3.9.2015)
15.01.03 klubovna
– zůstáva ve sledování, podrobnější informace v předchozím zápise (3.9.2015)
15.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – byla jmenována revizní komise pro rok 2014 ve složení: Pavel Rocker Gabriel a Miroslav Dlouhán Dlouhý. Termín revizní zprávy je stanoven do 31.12.2015
-> zůstává ve sledování (3.9.2015)
15.02.04 – 10 let výročí založení klubu 26.-28.8.2016
-> prezident podal návrh pozvat i členy FHDCE
Zůstává ve sledování (3.9.2015)
– návrh místa konání Havlov v termínu 10.-12.6.2016 – změna termínu na 26.-28.8.2016
– Dlouhá a Ivoš připraví seznam všech členů (friendů) od založení klubu do 30.10.2015
– 10 let výročí bude spojeno s Hlavním srazem klubu v termínu 26.-28.8.2016 (termín odsouhlasen jednoznačně v počtu 8 hlasů)
– prezident Zdenál nabídl zorganizovat 10 let výročí za příspěvku klubu 20.000,-Kč (návrh musí projít hlasováním)
– prezident Zdenál připraví rozpočet na tuto akci pořádanou na Havlově do 1.10.2015
15.02.07 – stav příspěvku od friendu,
Zůstává ve sledování (3.9.2015)
15.04.03 – na výroční schůzi si každý člen připraví vizi jaký klub by jsme chtěli mít !!!
15.05.01 – president navrhl udělat v době presidenstkého meeting v Brně 2016 akci pro presidenty ostatních klubů, den před PM (tedy ve čtvrtek)
Zůstává ve sledování (3.9.2015)
15.05.02 – příprava (aktualizace stanov o nové statusy)
– status ambasador (člen v zahraničí), status prospect secretary, prospect treasure, status pass member, status strážce barev
– aktualizovat staus čestného člena
– Odstoupení garanta od garance – pokud se garant rozhodne odstoupit od garance, může to být dostačující důvod k odstoupení frienda
Zůstává ve sledování ( 3.9..2015)
15.06.02 – Druhé barvy bývalého člena Čerta, vrácení zajistí sekretář Dlouhán. První barvy si bere Hombré, dá hospodáři Pepínovi 500,- Kč.
– Dlouhán dal pokladníkoni Stanley 500,-Kč za druhé barvy Čerta, Stanley předá barvy Dlouhánovi
15.08.03. – Nový Friend Polda
– na rozšířené schůzi výboru dne 3.9.2015 byl přijat nový Friend Polda a to jednohlasně v počtu 8 hlasů
– Dlouhán zajití zaplacení členských příspěvků ve výši 400,- Kč
15.08.04. Podpora Švýcarského klubu Patriots do vstupu k FH-DCE
– Zjistit precensi o vstupu klubu do FH-DCE – Dlouhán do 5.11.2015
15.08.05 – Příprava kalendáře na rok 2016
-> při přípravě kalendáře na rok 2016 se současně vypracuje návrh na rozpočet
– každý člen připraví návrh akcí na rok 2016, který představí na schůzi 1.10.2015
15.08.07 – Stávající neplatící Friendi (Fugas, Tony Lačňák a Hudlikovi)
-> sekretář Dlouhán pošle email a zaplacení příspěvků k dnešnímu datumu, pokud chtějí ukončit status Frienda tak řádně písemnou formou
– Dlouhán obeslal neplatící Friendy a dal termín do 10.9.2015 pro odstoupení nebo zaplacení příspěvků
15.08.10 – Vyloučení Frienda Germána
-> zajistí garant Sejšek
– Sejček pozve Germána na nějakou akci, pokud friend neukáže patřičné chování bude vyloučen
15.09.01 –Schůze se bude konat 1.10.2015 v 18.00 na Havlově
– odsouhlasu je se do odvolání: 1l JD (placeno z narozeninového fondu) dále 2l Coca Cola, 2l Cola Zero, pivo a nealkoholické pivo(bude placeno z klubových peněz)
15.09.02 – Sbírka odznaků prezidenta
– Vlasťák připraví odznaky prezidenta a vyhotoví tablo s těmito odznaky
– ostatní člení mohou přispět do sbírky svými odznaky nebo si nějaké vyměnit
15.09.03 – Barvy od Langusty
– Vlasťák zajistí barvy od Langusty
15.09.04 – Biskupice
– samostatný sraz v termínu 24.-26.6.2016 (odhlasováno jednohlasně v počtu 8 členů)
15.09.05 – Návrh na navýšení členského příspěvku (jednorázové) o 1.000,-Kč pro sezonu 2016
– navýšení bude použito na 10 let založení klubu
– musí se odsouhlasit na co budou peníze použity (dle rozpočtu Zdenála na oslavu 10 let založení klubu)
– návrh na navýšení odsouhlasen v počtu 7 členů pro a 1 člen se zdržel hlasování
– o navýšení bude hlasováno na výroční členské schůzi
15.09.06 – Finanční rozbor pro rok 2016
– Treasurer Stanley připrav rozbor nákladů na sezonu 2016
15.09.07 – Narozeninový fond
– bude použit pouze pro placení JD a to následovně:
1) JD bude použit na předem odsouhlasené akce
2) 1l JD bude použit (placen) na schůzi
3) dle odsouhlaseného far plánu na následující schůzi 1.10.2015

B. Klubové akce (červené)

2015.08.21.-23. Hlavní sraz, garantem akce Zdenál,místo konání Havlov, odsouhlaseny kapely Varani a Kredens, (ceny za kapely ????)
Závěr akce: HS je hodnocen jako povedená akce, připojení oslavy narozenin den před HS se jeví jako dobrá

2015.09.19.-20.Moravia Rally – místo konání pevnost Hanička, garantem Goro .Dvě místa srazu Žamberk a Choceň . Cena za ubytování v Jablonném za 500 kč včetně snídaně – potvrdit. Cenu az JD s coca colou za 50,-
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
-> jedná se o otevřený sraz
-> prohlídka pevnosti Hanička, maximální počet osob 80, cena 50 kč/osoba
-> jsou stanoveny dvě místa srazu, první místo je v 10:00 an náměstí v Chocni Odjezd v 10:15 do Žamberka, druhé místo srazu jev 11:00 na náměstí v Žamberku před penzionem Imrvére. Mezi 11:00 a 12:00 oběd, v 12:15 odjezd na pevnost Hanička. Po prohlídce odjezd na hotel Filipinum.
-> kapela zrušena, k dispozici je JukeBox
Zůstává ve sledování (3.9.2015)

2015.10.03.-04 – Podzimní míle – místo konání změněno z Dalešic na Luková u Lanškrouna, garantem Sejček.
Sejšek předložil novou variantu:
Sraz 3.10.2015 v 11.00 v motorestu Formanka U Hrdličků v obci Horní Libchavy 217, okres Ústí nad Orlicí, GPS 50.0181753N, 16.3752239E
V 12.00 – 12.15 odjezd na střelnici do Lukové u Lanškrouna
Od 13.00 – 17.00 zamluvená celá střelnice pro H‑DCM
Mezi 17.00 – 18.00 přejezd cca 26 km k ubytování a ubytování (49°56´16.926“N, 16°22´19.491“E)
Kapela L-Camino zrušena, hrát bude DJ Dědek Rudy
Jack s Colou za 50,-
Ceny ubytování 500,-/osoba/noc (včetně snídaně)
 Odsouhlasena náhradní verze se střelnicí
Zůstává ve sledování (3.9.2015)

2015.12.05.-06.Santa Claus Party – místo konání restaurace Panský Dům Choceň, garantem Sejček,kapela Modrý Mauricius, odsouhlasená cena za kapelu 5000,-
Zůstává ve sledování (6.8.2015)

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2015.09.09.-13. European Week – Faaker See – padl návrh připojit se K Ostravskému HOG, garant není stanoven
-> garantem Ivoš
-> zamluven plac pro cca 10 stanů (stejné místo jako loňský rok, naproti Brněnskému klubu
-> Předběžně se přihlásili k účasti Stanley, Randolf a Izzi
-> Ivoš Kadlec požádal o prostor pro jeho katering v prostorách zamluvených pro stany H‑DCM v kempu Anderwold. Klub souhlasil s poskytnutím místa, ale Ivoš Kadlec musí nechat (držet) místo pro stany členů H‑DCM
-> Leoš Košař obdržel emailovou korespodenci k rezervaci prostoru pro stany, ohraničí místo páskou
Zůstává ve sledování 3.9.2015

2015.11.13.-15. Prezidenstský meeting FH-DCE 2015Vianen – NL
 Podán návrh na účast celého 6ti členého výboru, prověří Dlouhán u sekretáře FEHDC – hotovo
 Sekretář FHDCE prověří možnost rozšířené účasti – hotovo (potvrzeno FH-DCE
 Zaregistrovat počty osob nejpozději do 1.8.2015 -hotovo
 Po vygenerování platebních podmínek se musí zaplatit nejpozději do 15.8.2015 – hotovo
 Cena za sobotní večeři se vstupným je 50€ – hotovo
 Cena za tričko je 17,50€ – hotovo
Secretary Dlouhán zajistí ubytování pro členy meetingu společně se vstupem na presidentský meeting do 31.7.2015 – hotovo
 na PM se připraví leporelo s upoutávkou na HS a oslavu 10 let založení H‑DCM
 připraví se jednoduché samolepky se znakem klubu
 odznaky klubu se použijí pro presentaci na PM
 z uvedeným propagačních materiálu se připraví baliček pro účastníky PM a dále se tento balíček bude rozesílat na kluby jako pozvánka HS a oslavu 10 let založení klubu
 Návrhy na leporelo:
Zdenál: společná fotka klubu s klubovou motorkou, kalendář
Ivo: připravit balíček s leporelem, odznakem a samolepkou

Z důvodu kurzu Eura musí na účet klubu Dlouhán a Sejček doplatit rozdíly ve výši: Dlouhán 139,18 Kč a Sejček 269,44 Kč
Rocker musí zaplatit celý PM a to ve výši ….,.. Kč
Zůstává ve sledování (3.9.2015)

D. Ostatní akce (černé)

Zapsal: Dlouhán,&secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout