Schůze výboru rozšířená 4.12.2014 v Havlově

Zápis č.12/14 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 4.12.2014
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža,
treasurer&photographer&historian Stanley Richter
Účastni rovněž byli:
Members: hospodář Pepino Vavřička, Mira Dlouhán Dlouhý, Pavel Rocker Gabriel, Milan
Hombré Novák, Jirka Sejček Sejkora

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

Kontrola úkolů
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – provedli určení Pavel Rocker a Mira Dlouhán před výborovou schůzi. Informovali schůzi o nevýznamných nepřesnostech a zpracují k tomu revizní zprávu.
14.06.02 Miky – diskuze k ukončení členství Mikiho byla uzavřena s tím, že Miki je pozván a podle prezidenta se VČS zúčastní. Shodný názor přítomných členů vedl k tomu, že Mikimu bude nabídnuta pozice „past membera” (bývalý membr), kterou by měla VČS schválit jako doplnění Stanov klubu.
14.09.01 Výroční členská schůze 10.1.2015, sobota v 15,00 hod., hotel Bermuda Znojmo. Prezident informoval, že ubytování je zajištěno za stejných podmínek jako obvykle.
Program a obsahovou náplň připraví Ivoš.
Výbor klubu, který se sešel před rozšířenou schůzí se zabýval mj. počtem a strukturou výboru v dalším období a podal základní informaci k tomu. Projednání přísluší členské schůzi a bude mj. obsahem programu VČS.
V dalším byly diskutovány náměty na změny stanov. Vicepresident tyto návrhy, připomínky a poznámky ke Stanovám včetně otázky termínu případných změn připraví pro VČS.

14.10.02 stanovisko klubu k bodu programu na PM 2014 Warszawa – delegace při hlasování na PM podpořila kandidaturu H-DC Brno na pořádání SR v r.2017, nicméně pořadatelství získal H-DC Nizozemsko. Současně byla podána informace o průběhu a podstatných závěrech PM. Z klubu se kromě delegace ve složení president Zdenál, vicepresident Ivoš a treasurer Stanley zúčastnili též Mira Dlouhán a Pavel Rocker, Milan Hombré účast odřekl.
14.11.01 klubová rodinná dovolená v Itálii – Pavel Rocker zpracoval a předložil první informaci o podmínkách, hlavně cenových, této akce. Zájemci se do příští schůze ,tj. do výročky rozmyslí vč. termínu akce. Poté bude v kladném případě zařazena do klubového kalendáře.
14.11.02 Motosraz L.Mikuláš – Milan Hombré ověřil termín akce a to 28.-30.8.2015, vicepresident upřesní v kalendáři klubu.
14.11.04 akce pro rok 2015, garanti – členové podle kalendáře akcí H‑DCM na r.2015 posoudí své možnosti a přihlásí se k převzetí garancí za dosud nezajištěné akce, především klubové nebo s klubovou účastí (Faaker See, Moravia Rally, Martinská husa). Akci Santa Claus Party nabídl, že uspořádá v Chocni Sejček. Návrh přijat s tím, že Sejček připraví a předloží organizačně-finanční návrh akce.
14.11.05 zahraniční akce, závazné přihlášení a zálohy – zahrnuto do programu akcí 2015 vč.upřesnění. Akce Švýcarsko 3.-8.7.2015 pro nezájem bude vyjmuta z kalendáře.
14.11.06 kalendář akcí Federace H-DCE r.2015 – zatím nenahlášeno, je třeba nejdříve rozhodnout o místě, organizaci a garantovi akce „Moravia Rally”. Zůstáva ve sledování.

B.Klubové akce (červené) – r.2014
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – Hoštka, Jack Daniel club STODOLA, upřesněno, že nebude vybíráno vůbec vstupné, akce bude z důvodu malé předpokládáné účasti našich i cizích motorkářů otevřena veřejnosti. Naše skupina bude sedět ve vedlejším prostoru. Hudbu nebudeme platit.
Nové body a úkoly
14.12.01 klubové nášivky – výbor schválil nákup nášivek nových pozic v klubu. . Schváleno: 3/0/0 Vicepresident objedná u Fuseka.
14.12.02 dopis prospekta Petra Hudlíka jun. – členové dostali od prospekta Petra dopis, přijato, že ho vicepresident pozve, aby své připomínky a stanoviska řekl přímo všem členům na schůzi

C. Akce r.2015
V dalším bude podkladem a součástí tohoto bodu H‑DCM kalendář r.2015, je tedy třeba mít ho k dispozici. V aktualizované verzi budou přílohou zápisu. V zápisech budou uváděny akce, u kterých bude třeba upřesnění, rozvedení, zajištění garantem a další věci potřebné k zapsání a sledování. Tedy zejména akce klubu (na našem webu červené) nebo akce s naší účastí (modré).
20.-21.2.2015 Sekáč 2015 – ve Zbýšově u Brna, garant Hombré podal zprávu, že zajistil pokoje 3 x 3L (pro výboranty) a 4x4L, tj. pro 25-26 osob. Zůstává ve sledování a pod garancí Hombrého.
4.-5.4.2015 Za Rudou do Poděbrad – po jistém nedorozumění bylo potvrzeno, že následná akce proběhne stejně jako v předchozích letech ve Velkém Oseku, hudba „Líné vši” bude stát 6.700,- Kč (odsouhlaseno 3/0/0), garant Zdeněk Diesel.
18.-19.4.2015 Jarní míle H‑DCM – víno jižní Moravy – garant Milan Vinař Jeřábek, předloží návrh organizačně-finančního řešení.
28.4.-3.5.2015 Po stopách Mistra Jana – 600.výročí upálení – zůstává v přípravách, vicepresident předložil základní varianty, které dál rozpracuje a předloží na VČS. To bude též potřeba složit zálohu na ubytování
17.-25.5.2015 Super Rally Anglie-Lincoln – zvolena kompromisní varianta 9 dnů, vicepresident variantu rozpracuje k projednání na VČS. Z důvodu co nejvýhodnějšího ubytování je třeba toto co nejdříve rezervovat, a tedy závazně vč. zálohy se přihlásit.
5.-7.6. Semmering – akce zajištěna s obcí do 14.12.2014, do té doby musí zájemci složit 2.000,- Kč, pokud se s Ivošem nedomluví jinak.
21.-23.8.2014 hlavní sraz Havlov – projednáváno zajištění hudby, v pátek Varani a v sobotu Kredenc. Dojednání cen (10.000,- ? a 5.000,- ?) řešil president s cílem minimalizovat, výsledek podá na VČS.
Příští schůze výboru: čtvrtek 5.2.2015 v 18 hod. v Havlově.
Příloha: H‑DCM kalendář r.2015, verze 5.12.2014

Zapsal: Ivoš, secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout