Schůze výboru rozšířená 4.4.2015 ve Velkém Oseku

Zápis č.03/15 ze schůze výboru rozšířené H-DC Moravia 4.4.2015 ve Velkém Oseku

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, Miroslav Dlouhý, prospect secretary Jiří Sejkora, prospect treasurer & historian Pavel Gabriel , Jan Goro Peřina, Milan Hombré Novák, Josef Pepíno Vavřička, Zdeněk Diesel Rohlíček, treasuer Stanley Richter, Karel Štarman Road capitan, Rudolf Záhora

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

15.01.02 inventura J&D a Coca cola ve fondu H‑DCM klubu, průběžne kontroluje Pavel Rocker Gabriel. Stav k 5.2.2015:
– bude sledováno průběžne při pohybu na skladu, stav zásob sleduje Rocker a v případě potřeby doplní.
Zůstává ve sledování 4.4.2015
15.01.03 klubovna , president H‑DCM klube se vrátil k návrhu klubovny od full membra Jana Gora Peřiny. Omluvil se za nepřiměřenou reakci, která vznikla nedáním možnosti se presidentovi H-DCm klubu k nadnesenému tématu vyjádřit a zároveň apeloval na nepřipravenost presentace o klubovně. Návrh na klubovnu s představením finanční analýzy bude klubu představen do schůze konané 2.4.2015.
-> členové prpojevili vůli získat (mít) vlastní klubovnu
Hlasování: 9 x Ano/ 2 x Ne / 1 x zdržel se hlasování
-> při sledování možných prostor musí být vždy zajištěno představení prostor (kde, místo, investice, stav budovi atd.)
-> vytvořena komise pro získání klubovny s minimálním počtem tří členů a jejich zástupu. Komise má za úkol vždy posoudit, případně navštívit nanrhovaný prostor a podat informaci členům klubu. Komise jmenována ve složení:
Zdenál / zástup libovolný
Rocker / zástup libovolný
Dlouhán / zástup Sejček
Hlasování pro složení komise: 12 x Ano (5.3.2015)
-> na výborové schůzi 7.5.2015 ve Velké Býtešce, se bude opět hlasovat zda klubovnu ANO/NE (4.4.2015)
15.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – byla jmenována revizní komise pro rok 2014 ve složení: Pavel Rocker Gabriel a Miroslav Dlouhán Dlouhý. Termín revizní zprávy je stanoven do 31.12.2015
-> zůstává ve sledování (5.3.2015)
-> zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.01.05 Candidate Petr Hudlík, odevzdá malé barvy k rukám vicepresidenta H‑DCM, po odevzdání barev může být nadále friendem H‑DCM (při splnění stanovených podmínek).
-> Dlouhán bude kontaktovat P.Hudlíka mladšího pro vrácení barev a zařídí předání barev Ivošovi do 31.5.2015.
15.01.06 přihlášky friend – sekretář H‑DCM zajistí tiskopisy přihlášek pro nové friendy .
-> na rozšířené výborové schůzi ve Velkém Oseku dne 4.4.2015 předal sekretáři klubu člen Goro přihlášku na frienda pro Petra Kaplana /Doktor)
15.01.07 – narozeniny presidenta Zdenála,místo konání Havlov, kapeli, Varani, Doga a jiné, termín stanoven na 09.-10.5.2015 – sraz cca v 14.00, pozvánka platí i pro partnerky
-> zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.01.08 – Dlouhán, Hombré a Goro stanoví termín oslavy narozenin
-> Dlouhán a Hombré stanovili termín na 14.8.2015
-> Goro zatím neuvedl termín
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.02.02 – aktualizace webových stránek, konkrétně složení výboru – zodpovídá viceprezident Ivoš
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.02.04 – 10 let výročí založení klubu, každý member si připraví návrh do 7.5.2015
-> prezident podal návrh pozvat i členy FHDCE
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.02.06 – navržen bod k zamyšlení na založení chapter na Slovensku
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.02.07 – stav příspěvku od friendu, 18 zaplatilo / 11 nezaplatilo
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
15.04.01 – přijat nový friend Petr Kaplan (Doktor), zápisné předal
15.04.02 – příští schůze navrhnuta ve Velké Býtešce od 18.00
15.04.03 – na výroční schůzi si každý člen připraví vizi jaký klub by jsme chtěli mít !!!

B. Klubové akce (červené)
2015.04.18.-19 Jarní míle H‑DCM – vína jižní Moravy. Garantem akce: Vinař
-> podklady předány od Vinaře
-> odsouhlasená cena kapely 6.500,- – 7000,-

2015.04.28.-05/05.Po stopách Mistra Jana – 600.výročí upálení – garantem akce Ivo, záloha zatím není vybírána. O účast projevili zájem čtyři motorky Ostarvského klubu (garanti, Zdenál, Hombré?,Dlouhán, Sejček). Ivo oslovil Švýcarský klub Patrioti o návrh projížďky Alpami za jejich doprovodu. Patrioti zašlou doporučení k ubytování a návrh trasy po Alpách. Podle doporučení vypracuje Ivo itirenář trasy a představí finanční stránku (cenu za ubytování atd..)
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
->Ivoš představil nove verze ubytování levnější ve vícelůžkových pokojích cca 4800,- nebo standartní pokoje za 5500,-. Všichni členové, kteří se chtějí zúčastnit se přihlásili pro dražší variantu.
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2014.06.05.-07.Semmering – garantem akce Ivo, zálohy vybírány do 11.1.2015. Informace o akci dodány.

Sraz 5.6.2015 v Brně, přesné místo v Brně a čas bude upřesněn
Zůstáva ve sledování (5.2.2015)
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.08.21.-23. Hlavní sraz, garantem akce Zdenál,místo konání Havlov, odsouhlaseny kapely Varani a Kredens, (ceny za kapely ????)
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
-> cena za kapelu Varani odsouhlasena 10.000,- a za Kredens 5000,-
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.09.18.-20.Moravia Rally – místo konání pevnost Hanička, garantem Goro .Dvě místa srazu Žamberk a Choceň . Cena za ubytování v Jablonném za 500 kč včetně snídaně – potvrdit. Cenu az JD s coca colou za 50,-
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
->Goro prověří cenu ubytování u Renči na hotelu za 500 kč/osoba/noc včetně snídaně
-.> Dlouhán zajistí elektronickou podobu presentace od Gora
-> jedná se o otevřený sraz
-> prohlídka pevnosti Hanička, maximální počet osob 80, cena 50 kč/osoba
-> upřesni časy (sraz, odjezd, obět atd..) (4.4.2015)

2015.10.03.-04 – Podzimní míle – místo konání Dalešice, garantem Sejček. Presentace akce včetně nákladů posunuta na následující schůzi 5.3.2015.
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
 Sejček informoval, že z důvodu malé kapacity ubytování nemůže být Podzimní mile v Dalešicích
 Sejček představil náhradní variantu, jedná se o střelnici v Lukové u Lanškrouna
 Sejček na další schůzi představí finanční stránku
Sejšek předložil novou variantu:
Sraz 3.10.2015 v 11.00 v motorestu Formanka U Hrdličků v obci Horní Libchavy 217, okres Ústí nad Orlicí, GPS 50.0181753N, 16.3752239E
V 12.00 – 12.15 odjezd na střelnici do Lukové u Lanškrouna
Od 13.00 – 17.00 zamluvená celá střelnice pro H‑DCM
Mezi 17.00 – 18.00 přejezd cca 26 km k ubytování a ubytování (49°56´16.926“N, 16°22´19.491“E)Kapela L-Camino od 20.00 do01.00. Cena za kapelu 5000,-
Jack s Colou za 50,-
Ceny ubytování 500,-/osoba/noc (včetně snídaně)

2015.12.05.-06.Santa Claus Party – místo konání restaurace Panský Dům Choceň, garantem Sejček,kapela Modrý Mauricius, odsouhlasená cena za kapelu 5000,-
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2015.05.21.-25. Super Rally 2015 Anglie – vzhledm k malému počtu zájemců president Zdenál projedná s Pražským klubem přeparvu stanů a stanování, předběžně telefonicky domluveno. Konečné informace budou potvrzeny na narozeninách presidenta Zdenála.
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
 Možnost přespání v Německu u kamaráda Pražského klubu, viz email od prezidenta Zdenála
 Účast potvrdil Randolf – samostatně
 Zdenál – možná a letadlem
Účast potvrdil jen Ruda Randolf Záhora. Pojede s někým autem
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.05.28.-31 Euro BikeFest Pasohlávky – je třeba organizačně, personálně a finančně projednat zabezpečení. Garantem Dlouhán.

Zůstává ve sledování (5.2.2015)
 Pití bude z narozeninového fondu, množství bude odsouhlaseno
 Pohonné hmoty zaplatí Dlouhán
 prezident Zdenál poskytne auto
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.07.31.-08.02. Motonálet Nikolčice – garantem Dlouhán – je třeba organizačně, personálně a finančně projednat zabezpečení.
Zůstává ve sledování (5.2.2015)
-> pohonné hmoty zaplatí Pepíno
-> zajistit členy pro stavění stanů – Dlouhán
Zůstává ve sledování,. (5.3.2015)
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.09.09.-13. European Week – Faaker See – padl návrh připojit se K Ostravskému HOG, garant není stanoven
-> garantem Ivoš
-> zapluven plac pro cca 10 stanů (stejné místo jako loňský rok, naproti Brněnskému klubu
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.11.13.-15. Prezidenstský meeting FH-DCE 2015Vianen – NL
Zůstává k dalšímu jednání a ve sledování.
 Podán návrh na účast celého 6ti členého výboru, prověří Dlouhán u sekretáře FEHDC
 Sekretář FHDCE prověří možnost rozšířené účasti
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

D. Ostatní akce (černé)
2015.03.28-28. – Odemykání Moravy a Slovenska
Nokdo se nezúčastnil
2015.06.19.-21. –Fotbalový turnaj Zářecká Lhota – doplnit termín na stránky
-> předložit prezidentovy návrh na dresy
-> rozšíření debaty v návznosti na dresy, udělat si tryčka. Blíže nespecifikováno
-> Goro dodatečně informoval o novém termínu 27. – 28.6.2015. Musí být projednáno na příští schůzi 7.5.2015
Zůstává ve sledování (4.4.2015)
2015.07.06.-12. – Zlaté písky (Slovensko) – garantem Hombré
Zůstává ve sledování (5.3.2015)
-> předložena cena za ubytování 350,-/osoba/noc
-> Hombré zajistí počty účastníků a zarezervuje uytování
Zůstává ve sledování (4.4.2015)

2015.09.25.-27. – Slovensko – Liptov

Zapsal: Dlouhán,&secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout