Schůze výboru-rozšířená 4.7. v Kutné Hoře

Zápis č.06/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 4.7.2013
v Kutné Hoře

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš Bruža
Účastni rovněž byli: road captain Karlos Štarman, security Vlasťák Hrdina, Columbus Radek Kryštof, Hombré Milan Novák, Diesel Zdeněk Rohlíček, Čert Jarek Šlosek, Randorf Ruda Záhora . candidates: Dlouhán Mira Dlouhý, Rocker Pavel Gabriel, Sejček Jirka Sejkora

Následné číslování bodů bylo upraveno s ohledem na jejich návaznost a chronologii

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
12.06.03 návrh na ceremoniál přijímání členů klubu – zůstává prezidentovi, musí být definitivně projednáno a schváleno na příští schůzi
13.02.01 Akce do léta 2013 – od poslední schůze zůstaly aktuální tyto akce:
31.5.-2.6. Malaga Rally– akce se zúčastnil v barvách klubu Columbus Radek Kryštof, tuto hodnotil jako dobrou. Zajímavým poznatkem bylo, že ji klub H-DC Malaga pořádal k jubileu klubu zdarma a tím druhý den většina účastníků odjela na některou jinou akci, kterých v této době je ve Španělsku hafo.
10.-16.6. HOG Rally Řím-Ostia – zúčastnili se prezident Zdenál a Hombré (každý samostatně), hodnocení obou dobré, poznatek: z jiných H-D komunit z Česka byla účast výrazně vyšší. Oba byli vyzváni, aby poslali sekretářovi mailem pár vybraných fotek, aby je dal na klubový web.
21.-23.6. Hamburg Harleys Days – zúčastnili se Ivoš, Stanley, Randorf a Rocker Pavel (společně), hodnocení: dobré – foto v galerii na webu, poznatek: jednou navštívit a vidět dobré, a stačí.
28.-30.6. Kamínka u Kroměříže jubilejní sraz H-DC Brno k „50”. výročí založení klubu 29.-30.6. Strážnice-Lednice Harley party HOG Ostrava původně pojato jako dvojakce, ve finale se Strážnice-Lednice HOG Ostrava zúčastnil jen prezident Zdenál, hodnotil zejména Strážnické slavnosti jako hezké a zajímavé, hodné navštívit je znovu. Jubilejního srazu H-DC Brno se zúčastnilo 7 členů a kandidátů H‑DCM (Ivoš, Karlos, Pepino, Hombré, Rocker Pavel, Sejček, Dlouhán) a 9 friendů. Akce hodnocena jako velmi zdařilá a Klub Moravia byl mezi všemi zúčastněnými nejvýraznější a nejvíce slyšet. Vedení brněnského H-DC byl předán inprovizovaný dárek. Jeho nákup za 754,- Kč výbor s jednomyslným souhlasem přítomných členů ex post schválil. Foto z akce včetně prezentu je v galerii na webu.
05.-07.7. Karpacz Rally – z klubu se hodlá zúčastnit Diesel+1, Randorf a Rocker, info podají na příští schůzi.

13.05.02 červené světlo posledního jezdce v koloně – rozhodnout na této schůzi nelze, není dostatek relevantních informací. Potřebné technické a finanční informace zjistí do příští schůze Hombré.
13.05.04 dodržování pravidel klubu při jízdě v koloně Fugasem – vicepresident vysvětlí Fugasovi dodržování našich pravidel včetně pořadí – tzn. Members potom Candidates potom ostatní, úkol trvá.
13.05.06 lehká letní vesta nebo tričko s barvami klubu – na této schůzi se rozhodovat tento bod nebude. Má řadu možných řešení a řadu individuálních názorů a přístupů k tomu. Záležitost se nechá ještě dále krystalizovat a členové budou přicházet s možnými návrhy, vč. námětů z dalších H-D akcí, Faaker See apod., které budou v dalším průběžně komunikovat. Základem zůstává důvod, který tuto záležitost otevřel, a to, že členové mají povinnost nostit barvy v prostředí akcí H-D (např. i ve městě) i v případě vysokých venkovních teplot.
13.05.07 samolepky H‑DCM – na předchozí schůzi členové souhlasili s nákupem kvalitních samolepek H‑DCM za rozumnou cenu. Žádná cena nebyla předložena, stanovisko z minulé schůze se revokuje tak, že si tyto samolepky zaplatí každý sám. Prezident Zdenál předloží na příští schůzi návrh věcného řešení a ceny.
13.05.08 polepy na doprovodné vozidlo – na minulé schůzi schválen záměr pořízení polepu s logy a motivy H‑DCM a H-D, prezident Zdenál předloží finanční kalkulaci, bod zůstává ve sledování.

B. Nové úkoly a body
13.06.01 akce na 2.pololetí 2013-07-07
A/ 12.-14.07 Užgorod – Musik Bike Ukraine 2013 – Prezident Zdenál oznámil účast zástupců H-DC Moravia a to full membrů: prezident Zdenál, Čert Šlosek a Columbus Kryštof
B/ 02.-04.08 Nikolčice – na akci poskytne prezident doprovodné vozidlo, Sejček zaplatí naftu za cestu. Bylo rozhodnuto, zaplatit z peněz klubu 1 sud lima a 2 sudy piva. Postavení stanu zajišťuje a garantuje Vlasťák.
C/ 17.-18.08 500 mil BOHEMIA 2013 – akci z klubu pojedou: Ivoš, Hombré, Randorf, Sejček, Dlouhán. Je třeba samostatně poslat elektronickou přihlášku (na www.500mil.cz) a zaplatit účastnický poplatek 800,- Kč převodem (platební údaje na tomtéž www). Členové pojedou společně, oganizačně koordinaci nebo dotazy – Ivoš.
D/ 17.-18.08 Klubová jízda po hranici Jižní Moravy – akci z klubu pojedou: prezident Zdenál, Vlasťák Hrdina, Čert Šlosek a Miki Moskva. Akci organizuje a další náležitosti garantuje – prezident Zdenál.
E/ 23.-25.08 Hlavní sraz H‑DCM Havlov – bude v zásadě organizován jako loni, kdy byl hodnocen jako vydařený. Bylo rozhodnuto o uzavřené účasti na úrovni klubové základny, tj. full membři, kandidáti a friendi a jimi pozvaní partneři. Garantem vč. rezervace ubytování je prezident Zdenál, který na příští schůzi podá rekapitulační informaci o akci, v kalendáři akci na klubovém webu doplní plakátek o informační a kontaktní údaje. Oproti předchozímu roku bylo rozhodnuto o změně v tom, že živá kapela (Paroháči za stejných podmínek) bude v pátek, v sobotu pak jen repro.

F/ 04.-08.09 Faaker See – na stanovací místo v kempu Anderwald, který zajišťuje Velkey Ivoš, se z členů přihlásilo 5 stanů, sekretář mu to sdělí. O ubytování v hotelu má zájem jen prezident, který si ho zajistí sám. Na cestu přes Gerryho se přihlásila skupiny členů, ketré si zaregistroval prezident, ketrý záležitost probere s Gerrym a na příští schůzi se dohodne další.
G/ 28.-29.09 Poslední míle H‑DCM Boskovice – rovněž tato akce jako úspěšná z dřívějška bude probíhat v zásadě jako v loňském roce. Akce je pojata jako otevřená. Ubytování si zajistí každý sám, ve vlastním zájmu co nejdříve. Proto potřebné info hned zde: informace o druhu a cenách ubytování: www.westernové-mestecko.cz, tam též mail pro rezervaci: pr@westernove-mestecko.cz. Pouze vyjímečně rezervace ubytování na tel.č. 739 000 259 příp. 603 862 666. Sekretář doplní tyto údaje do kalendáře a k plakátku na webu – ale s jistým odstupem, aby si přednostně mohli rezervaci udělat naši členové.
H/ 08.-10.11 Prezidentský meeting 2013 Barcelona – zůstává ve sledování
I/ 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice – rozhodnuto pořádat jako otevřenou akci pro motorkáře. Dílčí rekapitulace: ubytování 100,- Kč ve dvou a třílůžkových pokojích, Jack 30,- Kč. Hlavní garant: prezident Zdenál. Ubytování přebírá: Dlouhán, ten si u provozovatelů potvrdí závaznost dohodnutého a zkoordinuje postup ubytování s provozovateli tak, abychom to měli pod kontrolou. Sekretář doplní údaje na webu o info k ubytování, posléze o další informace. Garanti na příští schůzi podají informace o dalších zajištěných náležitostech
13.06.02 Členské příspěvky za rok 2013 – sekretář podal průběžnou informaci o stavu klubové základny za 1.pololetí 2013 a výběru členských příspěvků k 1.7.2013: počet full membrů 16 (zaplatili všichni), kandidátů 4 (zaplatili všichni), friendi 29 (zaplatilo 13, nezaplatilo 16). Mezi friendy, kteří nezaplatili je několik, kteří se našich akcí účastní, ale zřejmě nebyli pokladníkem vyzvání k úhradě (a to přesto, že je to jejich základní členská – i friendská povinnost). Po návratu treasurera z dovolené bude tato záležitost projednána a na další schůzi podána informace.
13.06.03 Výroční členská schůze – rozhodnuto bylo o místě, datu a základním schematu konání schůze. VČS se bude konat v následně upřesněném čase v časovém rozmezí 10.-12.1.2014. Místem bude Havlov. Základní organizační schema spočívá v tom, že vedle potřebného a dostatečného času pro jednání VČS bude vytvořen časový prostor i na volnou zábavu, ke které jsou zvány i partnerky členů. Upřesňování organizace a vlastní obsahová příprava programu VČS bude probíhat na následujích schůzích klubu.
13.06.04 Klubová akce „Za Rudou do Poděbrad 2014” – předběžně projednáno uskutečnit tuto akci v podobném rámci jako v r.2013. K tomu výbor vyzývá Diesela Zdeňka, aby ověřil možnosti a podmínky realizovat akci ve Velkém Oseku, obdobně jako loni – mimo oběda pro membry a kandidáty. Tyto pozval Randorf na oběd na svíčkovou paní Kolombové pod zahradní párty stan a členové pozvání s díky i paní Kolombové, přijali. Tento oběd je tímto zapracován do závazného programového itineráře klubu pro rok 2014.

13.06.05 První míle H‑DCM 2014 – zůstává k diskuzi na dalších schůzích, zatím byly otevřeny náměty výjezdu do Itálie jednak do S.Lorenzo Al Mare na Ligurské pobřeží a jednak do Lignano Sabbiadoro na Jadranu. Budou diskutovány i další náměty na tuto klubovou akci a členové (nejlépe každý z nás) si promyslí a připraví své návrhy – a příště k tomu budou „vyslýcháni”.
13.06.06 Super Rally 2014 Tallinn 5.-9.6.2014 – s předstihem je třeba řešit ubytování, zejména pro ty, kteří nechtějí vézt přes ½ Evropy stan aj. S prezidentem H-DC Estonia bylo na PM domluveno, že nám pomůže zajistit blízké a snad i cenově přiměřené ubytování u SR. Musíme ale své požadavky specifikovat co nejdříve. Sekretář v 1.kole zašle mailem dostupné informace jednotlivým členům a potenciálním účastníkům SR, s požadavkem na brzkou reakci. Současně bude připravovat návrh programu zajet do Petrohradu a projet Kaliningradem, případně nějakou další zajímavost. Prezident Zdenál se dohodl s estonským prezidentem, že ten bude nápomocen, příp. že se mu/nám bude věnovat v privátním programu po skončení SR. I tuto možnost je třeba, aby každý vzal do úvahy při plánování příštího H-D jara. Stejně tak, jako předběžně inzerovaný PIT-STOP polskými H-D kamarády. Více informací zatím o SR není, tento bod bude trvale ve sledování a informace budou doplňovány.
13.06.07 příští schůze výboru-rozšířená bude v pátek 2.8.2013 v 17 hod. v Nikolčicích

Zapsal: Ivoš – secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout