Schůze výboru-rozšířená 5.12.2013 v Havlově

Zápis č.11/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 5.12.2013
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: Hombré Novák, Goro Peřina, Diesel Rohlíček, Karlos Štarman, Pepino Vavřička,
Randorf Záhora, Dlouhán Dlouhý, Sejček Sejkora

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
13.05.02 červené světlo posledního jezdce v koloně – Diesel namyslel a vyrobil vhodný držák, klub děkuje. Držák spolu s letkovou svítilnou bude mít v držení Hombré. Pokud nepojede a červené světlo bude potřeba, předá na tuto jízdu určenému poslednímu jezdci.
13.06.01/I 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice – kapelu domluvil přímo s šéfovou Dlouhán za 4.000,- Kč od 20,00 do 02,00 hod.
13.06.03 11.-12.01.2014 Výroční členská schůze Znojmo – v hotelu Bermuda Znojmo, Mariánské nám.10 ve 14,00 hod. Ostatní náležitosti v hotelu domluví prezident.
Klub zaplatí večeři, pivo a nealko
Program připraví sekretář a bude projednán výborem.
13.10.01 Akce r.2014
– 05.04. klubová akce „Za Rudou do Poděbrad“ – Diesel má rozjednanou hudbu za příznivou cenu, příště podá zprávu.
– 22.02. Valentinská párty – Dlouhán v předstihu ověří účast u membrů a informuje Renatu, zůstává ve sledování
– 05.-09.06. Super Rally 2014 Tallinn – zůstává ve sledování, předpokládá se širší diskuze na výroční členské schůzi, a na dalším setkání
– Jarní míle H‑DCM 2014 – zůstává, návrhy jsou od všech očekávány, diskuze na VČS
– 03.-07.09. Faaker See – písemné potvrzení od provozovatele kempu zatím v klubu (u Hombrého) není, Dlouhán se pokusí dořešit napřímo s Gerrrym.
– 17.05. „Za vínem do Hodonína”– zůstává ve sledování
– 02.-03.06. Pit Stop k Super Rally na Mušově – kdo nepojede dříve na SR, měl by se účastnit a prezentovat klub

– 15.-17.08. 500 mil BOHEMIA – k akci se vrátíme v aktuální době

– 29.-31.08. Main club meeeting – hlavní klubový sraz – bude schváleno na VČS v rámci bodu programu a plánu na rok 2014

– 19.-21.09. „Mandelinkový” sraz Grimma – vzato na vědomí, bude zahrnuto do kalendáře jako černý bod

– 27.-28.09. Western Rally Boskovice –Zdenál ověřil termín v Boskovicích a potvrzeuje platnost. Dostává úkol vyřešit a zajistit rezervaci stolů v přízemí pouze pro klub.
– Podzimní míle – zůstává k řešení včetně otázky volného či pevného termínu
– 06.-07.12. Santa Claus Party – termín stanoven pevně, zůstává k řešení místo
Výbor zpracuje pro VČS první znění kalendáře r.2014 a stanoví označení v souladu s principy.
Nedořešeno zůstalo, co dáme do kalendáře FH-DCE.
13.10.02 – barvy H‑DCM do klubovny na Havlově – prezident nechal barvy zasklít a zarámovat k jejich vyvěšení – hezké
13.10.03 S termínem 02.01.2014 – rozhodnuto, že nebude nic.

Příští schůze: 6.2.2014 v 18,00 hod. v Havlově.
Zapsal: Ivoš, secretary

.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout