Schůze výboru rozšířená 6.11.2014 v Havlově

Zápis č.11/14 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 6.11.2014
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža,
treasurer&photographer&historian Stanley Richter
Účastni rovněž byli:
Members: Security Vlasťák Hrdina, Road Captain Karlos Štarman, hospodář Pepino
Vavřička, Pavel Rocker Gabriel, Milan Hombré Novák, Jenda Goro Peřina,
Zdeněk Diesel Rohlíček, Jirka Sejček Sejkora, Ruda Randorf Tečka Záhora
Candidate: Milan Vinař Jeřábek

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

Kontrola úkolů
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – provedou určení Pavel Rocker a Mira Dlouhán po dohodě s viceprezidentem – zůstává ve sledování.
14.06.02 Miky – diskuze k ukončení členství Mikiho byla vedena v souvislosti s úvahou o případné možnosti jmenovat Mikiho Čestným členem klubu. Ve vyjadřovaných názorech bylo zdůrazněna vyjímečnost udělení této pozice a to zejména jeho prvnímu nositeli. Jako kompromis mezi ukončením členství u Mikiho jinak než se děje v ostatních případech a váhou udělení prvního čestného členství navrhl Stanley označení „Past member”, tak jak u HOG je označován bývalý direktor. Členové pouvažují o těchto a případně jiných variantách do příští schůze, kdy by bylo potřeba jako na posledním výboru před výročkou rozhodnout .
14.09.01 Výroční členská schůze 10.1.2015, sobota v 18,00 hod., hotel Bermuda Znojmo. Prezident informoval, že ubytování je zajištěno za stejných podmínek jako obvykle.
Program a obsahovou náplň připraví Ivoš.
V diskuzi k předpokládanému bodu programu členové konkrétně uváděli návrhy změn stanov k projednání na VČS. Vicepresiden tyto návrhy, připomínky a poznámky ke Stanovám podchytil a připraví jejich přehled a posouzení..
Protože VČS bude tentokrát volební pro výbor mimo prezidenta, vyjádřili se jednotlivě všichni přítomní a přednesli návrhy členů do příštího výboru včetně své vlastní osoby. O členství ve výboru se v této chvíli ucházejí: Dlouhán, Ivoš, Rocker, Sejček, Stanley. Výbor v dalším navrhne počet členů příštího výboru a způsob jeho volby.

14.09.02 akce 2015 – návrh 1.verze kalendáře akcí a činnoti klubu viceprezident zpracoval a zaslal všem členům. Proběhla zevrubná debata, odsouhlasování, doplňování a upřesňování. Z toho Ivoš zpracuje další verzi a kalendář bude nadále doplňován a upřesňován. Jasné body dá viceprezident na web stránky.
V dalším budou postupně akce kalendáře roku 2015 jednotlivě uváděny a sledovány v rámci příslušných bloků zápisu.

14.10.02 stanovisko klubu k bodu programu na PM 2014 Warszawa – členové klubu hlasováním schválili stanovisko podpořit na PM ve Varšavě klub H-DC Brno na pořádání SR 2017 v Pasohlávkách. Současně dali delegaci klubu mandát tento souhlas na místě znovu operativně zvážit v případě, že by se objevily, v této chvíli neznámé, nové skutečnosti. . Hlasování všech přítomných (vč.zmocnění): 8/3/0
14.10.03 narozeninový fond – rozhodnuto, že z narozeninového fondu se bude pořizovat standardní (hranatý) Jack Daniels Hlasování všech přítomných (vč.zmocnění): 9/0/2
14.10.04 klubová dovolená v Itálii – hlasováním rozhodnuto, že klub má organizovat klubovou rodinnou dovolenou v Itálii Hlasování všech přítomných (vč.zmocnění): 9/0/2
14.10.05 klubová akce „PF 2015” 2.1.2015 – pro malý zájem upuštěno od záměru.
Nové úkoly a body:
14.11.01 klubová rodinná dovolená v Itálii – Pavel Rocker se spojí s Katkou Hartlovou, která přislíbila pomoc, a zpracuje pro klub základní návrh akce – termín, místo, cenu aj., do příští schůze.
14.11.02 Motosraz L.Mikuláš – Milan Hombré upřesní brz zbytečného odkladu u Miro Turzy termín Motosrazu v L.Mikuláši, a sdělí viceprezidentovi, aby mohl být termín závazně vložen do kalendáře na webu H‑DCM.
14.11.03 hlavní sraz Havlov (21.-23.8.2015) – v předstihu je třeba zajistit dobrou kapelu na pátek 21.8.2015, odpovědnost převzal Pavel Rocker. Současně zajistí repro muziku na sobotu.
14.11.04 akce pro rok 2015, garanti – členové podle kalendáře akcí H‑DCM na r.2015 posoudí své možnosti a přihlásí se v prvním kole do příští schůze k převzetí garancí za dosud nezajištěné akce, především klubové nebo s klubovou účastí (Faaker See, Moravia Rally, Martinská husa, Santa Claus Party)
14.11.05 zahraniční akce, závazné přihlášení a zálohy – vzhledem k problémům s ubytováním v námi vybraných exponovaných termínech a v atraktivních místech našich akcí v zahraničí, je třeba bezodkladně ubytování zajistit zaplacením nebo garanci karet, Proto do příští schůze 4.prosince 2014 je třeba
1.závazně se přihlásit a
2. zaplatit zálohy na ubytování, které na jednotlivé akce známé v této době činí (pro jednu osobu):

28.04.- 03.05.2015 (5 ½ dne) Po stopách Mistra Jana 4.500,- Kč (5 noci)
17.05.-25.05.2015 (9 dnů) Super Rally Anglie *4.000,- Kč (5 nocí) + trajekty 1.600,- Kč
05.06.- 07.06.2015 (3dny) Semmering 2.000,-Kč (2 noci s polopenzí)
03.07.-08.07.2015 (6 dnů) Švýcarsko 5.000,- Kč (5 nocí)
* cena ubytování mimo Super Rally, kde se předpokládá stan, pokud
bez stanu, ubytování +3.000,- Kč (3 noci)

Rezervace a záloha k ní jsou v hodnotách cca, v případě nevelkých odchylek bude záloha o skutečný rozdíl doplacena (viz Sarajevo) nebo dílče vrácena (viz Řecko), nebo to vyjde (viz Banát a Ukrajina) – člověk nikdy neví přesně, kam se to pohne.
Pro případ nenadále události (nemoc, něco v rodině apod.) bude garance v nějakém předstihu (cca 1 měsíc) stornovatelná bez ztráty kytičky.
Zálohy bude vybírat pokladník klubu Stanley na schůzi ve čtvrtek 4.12.2014 nebo na Santa Clausovi 6.-7.12.2014 v hotovosti nebo do téhož termínu (7.12.2014) je třeba uhradit zálohy na účet klubu č.213424376/0300.
Pro tyto akce platí klubová pravidla, že účastnit se mohou platící členové (tj,membři, candidáti a friendi, a každý člen klubu (jen full member) si může vzít s sebou 1 ridera mimo klub,za kterého ručí.K této akci oprávněný rider (tj full member, candidate, friend nebo membrem garantovaný host) může si vzít svého spolujezdce, za kterého odpovídá a ručí.
Organizace zahraničních cest není jednoduchá a zejména na západ (kam v tomto roce především směřujeme) je třeba včasnost, přesnost a spolehlivost.

14.11.06 kalendář akcí Federace H-DCE r.2015 – rozhodnuto, že do tohoto kalendáře bude z našeho programu klubu zapsána akce „Moravia Rally 2015” s uvedením termínu a s místem „Southern Moravian” – zajistí a zašle vicepresident Ivoš
Pozn.: akce budou v dalších zápisech pro rok 2015 označením (číslováním) transformovány podle systému jednotlivých akcí v jednotlivých skupinách (podle barev) – viz r.2014 a dříve.

B.Klubové akce (červené) – r.2014
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – Hoštka, Jack Daniel club STODOLA, potvrzeno ubytování 100,- Kč/osoba, kapela 4.000,- Kč. Bylo rozhodnuto, že vstupné jako příspěvek bude 200,- Kč pro membry a frendy, a 400,- Kč pro ostatní.

C. Akce s účastí klubu H‑DCM – r.2014
2014.11.07.-09. Presidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – jako delegace jsou členové výboru, dále se zúčastní Míra Dlouhán. Na dnešní schůzi byla prezentována možnost pro účast dalších dvou membrů za významně malé náklady, přihlásili se k účasti Milan Hombré a Pavel Rocker. Organizace cesty aj.- garant Ivoš.

Příští schůze: čtvrtek 4.prosince 2014 v 18,00 hod. v Havlově

Přílohy: – H‑DCM kalendář r.2015, verze k 9.11.2014
– schůze výboru H‑DCM v r.2015
Zapsal: Ivoš, vicepresident
11.11.2014

.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout