Schůze výboru-rozšířená 6.4. v Poděbradech

Zápis č.03/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 6.4.2013
v Poděbradech

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, secretary Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter

Přítomni rovněž byli: hospodář Pepa Vavřička, road captain Carlos Štarman, security Vlasťák
Hrdina,Velkey Ivoš Kadlec, Hombré Novák, Goro Peřina, Diesel Rohlíček,
Čert Šlosek, Randorf Záhora, Dlouhám Dlouhy, Rocker Pavel Gabriel,
Sejček Sejkora

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

12.06.03 návrhy na ceremoniál přijímání kandidátů a členů klubu
b) všichni dostali od sekretáře text stávajícího slibu kandidáta, přišlo 6 návrhů, vesměs zdařilých, z kterých je možno vybrat nebo provést kompilaci. Převzal prezident, který předloží příští schůzi návrhy na rezultát.
c) návrh na přijímací ceremoniál – zůstává

12.08.01 Jarní Rally H‑DCM Ukrajina 8.-12.5.2013 – bod trvá, zůstává ve sledování.
Ivoš podal informaci o aktuálním stavu silnic na Ukrajině – Zakarpatí, zejména po poslední zimě. Kromě jedné páteřní mezinárodní silnice jsou prakticky všechny silně rozbité, plné výtluků a některé pro motorky – mimo krosky – nesjízdné a do termínu naší expedice není reálná jejich oprava. Proto původní itinerář je změněn a zkrácen, do některých proponovaných míst se nepojede. I tak, pokud budeme chtít navštívit alespoň kultovní Koločavu, budeme muset absolvovat úsek silnice rozbité a výmolové asi obdobně jako loni v úseku u Železných vrat při Dunaji na cestě do Banátu – ale v násobně delším rozsahu – cca 15 km tam a 15 km zpět. Tento úsek pojedou spolujezdci v doprovodném vozidle. Všichni vyjádřili odhodlání překážky zvládnout a tuto cestu jet.
Aktuální informace bude podána na 1.míli – viz dále bod 13.03.01

12.08.02 Super Rally 2013 Wroclaw 16.-20.5.2013 (naše většinová účast 17.-19.5) – bod trvá, sekretář podá v předstihu potřebné informace.

12.08.03. Evropská Rally HOG Řím-Ostia 13.-16.6.2013 – zůstává jako informace, secretary doplní informace o možnosti ubytování

12.10.04 Žádosti o přijetí za čekatele/kandidáty na členství v H‑DCM –
– Miroslav Hanč, za frienda přijat 25.2.2012, garanty jsou a přijetí doporučují Milan Novák-Hombré a Karel Štarman-Carlos. Slavnostní akt přijetí se uskuteční při nejbližší vhodné příležitosti – zůstává ve sledování.
– Na dnešní schůzi a akci se Mira Hanč předem omluvil

13.01.02 „Za Rudou do Poděbrad“ 6.4.2013 – Diesel informoval o rozsahu a ceně za jídlo a ubytování v Motelu u Jezera a o hudebním programu. Zajistí místnost na schůzi klubu.

13.01.03 Program akcí klubu na rok 2013 – zůstává ve sledování a bude průběžně aktualizováno, nerozhodnuto zůstává místo pro akci Santa Claus Party. Na příští schůzi si připraví návrhy na organizaci Santa Claus party zvláště ti členové, kteří hlasovali na výroční členské schůzi v Litoměřicích pro jiné místo než bylo v předchozím roce.

13.01.05 Narozeninový fond – zůstává jako bod k průběžnému informování o stavu fondu od pokladníka. Rozhodnuto, že tato informace bude vždy prvním bodem programu schůze. Dále bylo rozhodnuto, že narozeninový fond se do dalšího kalendářního roku nepřevádí a „zlikviduje se“ na Santa Claus Party.

13.02.01 Akce H-D do léta 2013 – sekretář poslal všem mailovou informaci k jednotlivým akcím včetně údajů o nákladech, hlavně na ubytování. Vytypované akce byly projednány s těmito závěry:

26.-28.4. Slovensko-česká 1.míle – bylo rozhodnuto v tomto termínu uspořádat vlastní klubovou
1.míli – viz dále bod 13.03.01

23.-26.5. Euro Bike Fest Mušov – zúčastní se prakticky všichni členové a kandidáti klubu, ubytování
si zajistí každý sám, na webu Autokempu ATC Merkur Pasohlávky jsou možnosti.
Prezident dá k dispozici „základnu“ (auto,stan, stoly, lavice, sudy a pípy na pivo a limo)
od čtvrtka 23.5. do nedělě 26.5. Odpovědnost a starost za vnesené hodnoty do
„Základny“, dále za vyúčtování příjmů a výdajů nápojů příp.dalšího převzal Sejček Sejkora
a to po celé 4 dny. Pivo, víno přip.Jacky a Cola budou financováno z narozeninového
fondu. Velká diskuze se vedla o tom, komu dávat pivo aj. zdarma?, od koho brát
peníze? a kolik?, a dále: už za první nebo až za druhé či jak? A jak našim partnerkám – to si
zaplatí nebo mi za ně? A ještě jsou tady naši friendi, jak k nim v tomto přistoupit?
Otázky se nedořešili ani v dlouhých diskuzích po schůzi, musí se ukončit na 1.míli, pokud
nebude široká shoda, rozhodne výbor sám.

10.-16.6. HOG Rally Řím-Ostia – přihlásil se prezident a složil zálohu na ubytování na pokoj na 3
noci

21.-23.6. Hamburg Harley Days – přihlásili se Ivoš B., Stanley a Randorf, rezervovaný a v mailu
sdělený hotel na 3 dny nemá vlastní zabezpečené parkoviště pro motorky. Dohodnuto
účastníky, že bude hledáno řešení hotelem s vlastním zajištěným parkovištěm raději v dražší
úrovni a jen na 2 dny – třetí noc by byla před Hamburgem před dojetím. Ivoš bude řešit
samostatně, zaplatí a dostane peníze na 1.míli

28.-30.6. Jubilejní sraz H-DC Brno k „50“.výročí u Kroměříže
29.-30.6. Harley Party HOG Ostrava ve Strážnici – pojato jako dvoj akce s tím že v pátek do soboty
budeme na „50“ Brna a v sobotu se odjede do Strážnice. Přihlásili se: ve dvou Diesel,
Pepino, Hombré, Ivoš a sám Dlouhán, Carlos chce zajistit ubytování jen ve Strážnici (pro 2)
– secretary zajistí ubytování v obou místech, platit bude každý sám až na místě, cena pro
„50“ je 132 Kč (nutný vlastní spacák), pro Strážnici sdělí Ivoš příště (cca 250-350 Kč/osoba)

05.-07.7. Karpacz Rally – trvá, přihlásit se a dát peníze na 1.míli (850,.- Kč/os/noc se snídaní)

B. Nové úkoly a body

13.03.01 První míle H‑DCM 26.-28.4.2013 – rozhodnuto uspořádat vlastní klubovou 1.míli v Havlově, který prezident nabídl. Bude uskutečněno v podmínkách, jako se realizoval GM H‑DCM v srpnu 2012, finanční příspěvek na hudbu rovněž dle loňska a stanovených zásad příspěvků na akce Účast: membři, prospekti a friendi a jejich pozvaní partneři. Organizačně a obvolání členské základny zajistí prezident, sobotní odpolední vyjížďku Ivoš. Případná potřebná operativní opatření a rozhodnutí provede výbor.

13.03.02 Přístup do neveřejné části webu klubu – bylo přijato stanovisko, že přístup budou mít vedle fullmembrů i kandidáti
Hlasování výboru: 3/0/0
K tomu předal sekretář některým fullmembrům a dále i prospektům přístupové kódy.

13.03.03 Malaga Rally 31.5.-2.6.2013 – akce s možností návštěvy a součinnosti membra Radka Kryštofa. Prezident přes Radka zjistí podmínky půjčení motorek, Stanley zjistí možnosti a podmínky letecké dopravy osob. Další na 1.míli.

13.03.04 BOHEMIA 500 mil 17.-18.8.2013 zajímavá akce jiného typu (tak nějak jako tradiční 500 mil Švýcarskem), měli bychom se, kdo nebude na dovolené, zúčastnit jako klub. Startovné 800,- Kč, ostatní podrobně na web. Zůstane ve sledování.

13.03.05 Prezidentský meeting Barcelona 8.-10.11.2013 – jelikož se letošní PM koná v atraktivním místě, je dána možnost členům a prospektům, aby se i případně s partnerkami zúčastnili. Účast je na vlastní náklady, tak jak si je hradí delegáti, kterými jsou členové výboru – prezident, secretary a treasurer. Náklady na letenky, ubytování Čt-Ne (3 noci) a účast na akcích PM jsou cca 15 tis. Kč na osobu. Všichni si záležitost promyslí, vč. případného sponzorského řešení, a účast je třeba uzavřít na 1.míli (do 1.5. je třeba nahlásit předběžně účastníky, do 30.6.2013 zaplatit).

13.03.06. Příští rozšířená schůze výboru bude v době 1.míle (předběžně v sobotu 27.4. po vyjížďce)
a to jako posunutá květnová (2.5.).

Zapsal: Ivoš Bruža – secretary

C. Dodatek zapisu provedený výborem s rozšířenou účastí dne 27.4.2013 v Havlově
======================================================================

K bodu 13.01.03 akce SANTA CLAUS – byla projednán návrh, který předložil prezident na základě svých osobních zkušeností z návštěvy potenciálního místa. Jedná se o Jack Daniel’s Club STODOLA
v Hoštce u Roudnice v Čechách. Místo bylo výborem, za souhlasu členů, schváleno a prezident zajistí bezodkladně s předstihem závazně rezervaci objektu. Na další schůzi bude projednáno organizačně-technické zajištění a garance.

K bodu 13.03.06 – Příští rozšířená schůze výboru – Bod se mění a zní takto: bude v pravidelný první čtvrtek v měsíci, a to: 2.5.2013 v 18 hod. v Havlově

Zapsal: Ivoš-secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout