Schůze výboru rozšířená 6.5.2014 v Havlově

Zápis č.05/14 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 6.5.2014
v Havlově

Přítomni (14): prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža,
treasurer Stanley Richter

Účastni rovněž byli: Security Vlasťák Hrdina, Road Captain Karlos Štarman, hospodář Pepino Vavřička, Gery Fischer, Pavel Rocker Gabriel, Miloš Miki Moskva, Milan Hombré Novák, Jan Goro Peřina, Zdeněk Diesel Rohlíček, Jirka Sejček Sejkora, Prospekt: Mira Dlouhán Dlouhý

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:
Kontrola úkolů
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – provedou určení Pavel Rocker a Mira Dlouhán po dohodě s viceprezidentem – zůstává ve sledování.
14.02.01 „Párty manager” –rezervační tabulky přislíbil Milan Jeřábek – zůstává v dalším ve sledování

14.02.05 nohejbalový turnaj H-D komunity – pro letošní rok se záměr ruší

14.02.06 „60” Karlose – zůstává při příležitosti hlavního srazu v termínu 29.-31.8.2014 v Havlově. Organizačně a finančně dojedná záležitost Karlos s prezidentem a s pokladníkem.

14.03.01 výběr členských příspěvků – Stanley – zůstávají s nezaplaceným příspěvkem Jan Čuro Novák a Olda Sova. Oba se hlásí, že zaplatí, výbor ještě ponechává možnost příspěvky vyrovnat.
14.03.02 Interrally 2014 Wroclaw zamek Ksiaz – zůstává v evidenci, podle zájmu
budou koordinováni případní zájemci o výjezd a účast.

14.04.01 Velikonoce v Kutné Hoře – Velikonoční setkání u Pavla Rockera v jeho MikroPrivate H-D baru v Kutné hoře se uskutečnilo 19.-20.4.2014 za účast 5 memberů + 4 partnerky. Hodnoceno jako vydařená akce.

14.04.02. Fotbal v Zářecké Lhotě 14.6.2014 – pořádají členové klubu z „Polabí” a zvou všechny k účasti a k podpoře. Konkrétní informace – viz plakátek.

14.04.04. náměty na další typy členství – zůstává k úvahám a k diskuzi, pokud bude něco k realizaci, musí rozhodnout až výroční členská schůze.

B.Klubové akce (červené)

2014.04.05.-06. Za Rudou do Poděbrad – vzpomínka na hřbitově proběhla důstojně, položen květinový koš, účast i řady H-D riderů mimo klub.
Svíčková pro membery u paní Záhorové (odhalené Colombové) skvělá, děkujeme. Přejezd a zastávka u památníku bitvy u Lipan, vhodné zpestření.
Večerní párty ve Velkém Oseku u jezera dobré.
Celkem účastno 12 membrů+prospektů, 7 friendů a 12 hostů – mimo dalších,kteří se zúčastnili pouze uctění památky na hřbitově.
Problém v organizaci večeře způsoben tím, že domluvu s restaurací dělali dva organizátoři – každý jinak. K tomu bylo přijato opatření jako úkol:
14.05.01 – systém organizace a odpovědnosti za akce klubu nebo akce s klubovou účastí
– za každou akci bude rozhodovat a odpovídat vždy pouze jeden výborem stanovený garant
– tento v potřebném předstihu informace o organizačním zajištění, podmínky ubytování,
stravování, doprovodného programu a vše ostatní, zejména finanční stránku akce, zpracuje a
písemně v potřebném předstihu pošle viceprezidentovi k následnému předložení a
projednání na schůzi. Důsledné vyžadování tohoto postupu zajistí a bude kontrolovat
viceprezident.

2014.05.07.-11. Sedm kulí jako v Sarajevu – akce připravena k rannímu odstartování, poslední infromace podány Ivošem, účastno 12 membrů, 7 friendů, 17 motorek + doprovodné vozidlo. Hodnocení proběhne na příští schůzi.
2014.05.17.-18. Za vínem do Hodonína – akce odsouhlasena a současně se rozhodlo o navržených variantách.
Pro Milana zůstává otázka ceny a úhrady hudby – cimbálu a dalších výdajů akce. V tom bude s ním spolupracovat pokladník Stanley, který též vybere účastnický poplatek. Výbor stanovil diferencovaný účastnický poplatek: všichni uhradí 100,- Kč za exkurzi v Templářských sklepích včetně ochutnávky a klubové příspěvky neplatící účastníci ještě k tomu 200,- Kč.
2014.06.02.-03. Pit stop k Super Rally Tallinn 2014 v Pasohlávkách – akce má přímou návaznost na Euro Bike Fest z hlediska stanu a jeho provozu včetně finančního limitu na občerstvení. Garant prezident, asistence Dlouhán, který si zajistí potřebné členy na stavění stanu a jeho provoz. V dalším bude operativně podle situace upřesněno, kdo se Pit Stopu zúčastní. Zůstává ve sledování.
2014.06.21.-22. Svatba člena klubu Sejčka – Sejček ve správnou chvíli sdělí další – zůstává ve sledování.
2014.08.29.-31. Hlavní klubový sraz – stanoven termín, místo Havlov, další bude projednáno a schváleno v následujících schůzích.
2014.09.-27.-28. H-DC Moravia Western Rally – zůstává jen v evidenci a sledování, podstatné stanoveno minule
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – stanoven pevně termín, prezident projednal uspořádání v Houštce – viz loni, členy akceptováno. Zůstává ve sledování.
2014.10.4.-5. Podzimní míle – rozhodnuto datum, místo: Jaroměř a okolí, garant: Sejček. Návrh organizačně-technického, programového a finančního řešení zašle garant viceprezidentovi tak, aby mohl být návrh projednán na příští schůzi – viz „Nový Zákon” č.14.05.01

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2014.05.29.-06.01 Euro BikeFest Pasohlávky – Garantem je prezident Zdenál, dá k dispozici stanovou základnu, asistence Dlouhán – viz PIT STOP k SR v Pasohlávkách se společným řešením. Výbor schválil na obě návazující akce limit na pivo, limonády a Jacky ve úhrnné výši 15.000,- Kč. Zůstává ve sledování.
2014.06.05.-09. Super Rally 2014 Tallinn Estonsko – průběh akce a účastníci jsou pořád ještě ve fázi ujasňování, původní okruh účastníků se výrazně zmenšil. Bude dořešeno operativně mezi vlastními účastníky.
S tím souvisí další zásadní informace a jistý problém, kterým je skutečnost, že v PIT STOP v

2014.07.31.-08.03. Motonálet Nikolčice – zatím neprojednáváno, zůstává ve sledování,.

2014.09.03.-07. European Week – Faaker See – garanti Hombré, Karlos a Gery.
Pro doprovodné vozidlo chybí sponzoring PHM – důrazně se připomíná, ať záležitost nedopadne jako se SR.
Zůstává ve sledování.

2014.11.07.-09. Prezidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – jsou očekávány další informace z Federace, zůstává ve sledování.

D. Ostatní akce (černé)
Z aktuálních ostatních (černých) akcí na II.čtvrteletí 2014:
– 12.-15.6. Croatia Harleys Days 2014 Biograd na moru
– 20.-22.6. Czech Rally 2014, RS Kletečná u Humpolce
Zatím nepotvrzený zájem, zůstanou jako černé na webu.

Příští schůze: v sobotu 31.5.2014 ve 14 hod. na EuroBikeFest ve 14 hod.
Zapsal: Ivoš, viceprezident&secretary

.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout