Schůze výboru rozšířená č.06/16 2.6.2016 v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš, secretary Dlouhán, , Hombré, Diesel, Karlos, Pepino, Polda – Prospect, Randolf, Rocker, Stanley – Treasure, Sejček

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:
15.01.02 inventura J&D a Coca cola ve fondu H‑DCM klubu, průběžne kontroluje Pavel Rocker Gabriel.
– bude sledováno průběžně při pohybu na skladu, stav zásob sleduje Rocker a v případě potřeby doplní.
Stav k 2.6.2016: 5,00l JD, 0l Gentleman, Coca Cola 8l a Cola Zero 6l, x sud pivo, 1 x sud Limo, 2 x plyn bomba (velká) a 20l benzin Naturál (do centrály).
Zůstává ve sledování průběžně (2.6.2016)
15.01.03 klubovna
– Karlos navrhl prostory na klubovnu, v neděli 5.6.2016 v 10.00 prohlídka nemovitosti. Zpracována prezentace o nemovitosti a zaslána na všechny členy.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
15.05.01 – president navrhl udělat v době presidenstkého meeting v Brně 2016 akci pro presidenty ostatních klubů, den před PM (tedy ve čtvrtek)
– otázka zda dopravit prezidenty z Brna autobusem nebo aby dojeli po vlastní ose?
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
15.09.02 – Sbírka odznaků prezidenta
– jmenován Hombré jako hlavní „nástěnkář“, termín stanoven do 19.8.2016
– prezident navrhl udělat rámečky (kovové) 800 x 600 mm a rozdělit odznaky tématicky – Diesel připraví návrh rámečku
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
15.11.06 – viceprezident vyzval členy podnikatele aby zvážili možnost přispět něčím k 10ti letům klubu. Ivo přislíbyl trička, Dlouhán přislíbyl zapalovače.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.02.02 – Nový polep na dodávku
Vinař zajistí nový polep na dodávku – sponzorsky. Polep dodán a umístěn na vozidlo Mercedes Sprinter.
Splněno 2.6.2016
16.02.03 – Jarní Míle Otrokovice 7. – 8.5.2016
Akce vyhodnocena velmi kladně.
16.04.03 – 10 let založení klubu 26. – 28.8.2016
16.04.03.01 prezident podal návrh pozvat i členy FHDCE.
– Dlouhán připraví pozvánku na 10 let a Zdenál pošle na všechny prezidenty klubů F-HDCE. Zajištěno přes Ulfa.
– naformulovat dopis (pozvánku) pro H-D kluby z Evropy v Aj – Dlouhán – splněno
-Poslat pozvánku k 10ti letům na Ulfa, zajistí Dlouhán. Dlouhán přeposlal podklady prezidentovi.
Email odeslán na Ulfa, není potvrzeno přeposlání od Ulfa na členy FHDCE.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.02 připravit rally pack (tričko, zapalovače, tužky, odznak, nášivka.)
Proběžne se zpracovávají návrhy na trička, nášivky atd.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.03 Pásky (náramky ) jako vstupenky, barevně rozlišené podle ceny vstupného. Nabídky zajistí Vinař.
– inzerát do motorkářských novin – Vinaž udělá návrh jednotného letáčku, který bude základem pro inzerát, letáček formátu A6 a plakát – Vinař
Vinař nebyl přítomen na RSV dne 2.6.2016, nejsou podklady (nabídky).
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.04 inzerát v motorkářských novinách
– inzerát do motorkářských novin – Vinař udělá návrh jednotného letáčku, který bude základem pro inzerát, letáček formátu A6 a plakát – Vinař
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.05 Program doplnit o páteční a sobotní striptíz, v sobotu sexy saxy za cenu 2500,-, na pátek poptat striptíz – kdo a za kolik – Zdenál
– striptýz na pátek není zatím zajištěn – Zdenál
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.06 doplnit fotky lanového centra, bazénu na webové stránky – Dlouhán
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.07 upravit hlavní stránku H‑DCM, před odkaz k 10 výročí založení klubu vložit logo akce – Dlouhán – splněno
16.04.03.08 upravit hlavní stránku H‑DCM, za odkaz k 10 výročí založení klubu vložit vlaječky – Dlouhán – splněno
16.04.03.09 upravit hlavní stránku H‑DCM, vložit odkaz na Aj verzi 10th anniversary – Dlouhán – splněno
16.04.03.10 doplnit webové stránky k 10 výročí o vyjížďku v délce 54 km + fotka hradu Pernštejn – Dlouhán
Dlouhán požádá Vinaře o fotografii hradu Pernštejn a nechá ji vložit na webové stránky (5.5.2016). Vinař Dodal požadované fotografie.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.11 zajistit nabídky na tři velikosti nášivek (10,12 a 14 cm), posoudí se, která verze je ještě čitelná. Stávající orientační cena je 130,-/nášivka – Vinař
Oslovit pro nabídku nášivek pí Fuksovou – Vinař. Zvážit tvar nášivky jako se dělal ne první míle.
Z důvodu složitosti znaku k 10ti letům se odsouhlasila oválná nášivka s lebkou (jednoduší). Zdenál pošle návrh nášivky na Vinaře, který zajistí nabídky do 10.6.2016
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.12 zajištění nabídek a návrhů na odznaky jak graficky tak i obchodně – Vinař
Vybrána velikost 55 mm. Vinař poptá dodavatele na odznaky s rozměrem 55 mm v počtu 80 ks barevných a 200 pozinkovaných. Pokusí se domluvit s dodavatelem cena bez DPH.
Odznak poptat v novém tvaru odsouhlaseném 2.6.2016 (zkrácená orlice, doplněn popis Havlov). Zdenál přeposlal nový návrh na Vinaře.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.13 samolepky s novým logem (stejné logo jako odznal). Zajistí Vinař.
16.04.03.14 Ochranka – Karlos nabídl spolehlivého člověka za 80,-/hod./osoba. Navrhují se dva lidi do jednoho auta. Musí se rozhodnout na následující RSV dne 5.5.2016. Hlídat budou 8 hodin, předpoklad od 22.00 do 6.00 po oba dny.
Odsouhlaseno 5.5.2016 jednohlasně v počtu 10 x Ano, 0 Ne
16.04.03.15 naformulovat dopis (pozvánku) pro bývalé členy – Dlouhán – splněno
Poslat emailem.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.16 naformulovat dopis (pozvánku) pro H-D kluby CZ včetně HOQ – Dlouhán
Odesláno na Zdenála s adresama na HOQ. Doplnit adresy HOQ Plzeň, Bratislava)
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.17 DJ Rudy bude hrát na 10 výročí založení klubu, Sejček připraví fleshdisk s muzikou.
Sejček s kapacitních důvodů a nemůže připravit. Dlouhán Zavolá DJ Rudy aby se připravil. Ostatní kdo může připraví flesh disk s muzikou.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.18 upravit oslovení na webových stránkách 10 let výročí na Český jazyk – Dlouhán
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.19 poslat pozvánku na MC (Bohemia, Enola, Pitbuls, ) – Zdenál a WH Dlouhán
16.04.03.20 poslat osobní pozvánku na HDC Wroclaw a HDC Hellas – Zdenál
Poslat email a osobně zavolat, zajistí Dlouhán.
16.04.03.21 posouzení zpracovánní stávajícího letáku. Byl odsouhlasen stávající leták.
16.04.03.22 Tombola, odsouhlaseno jednohlasně. Každý do další schůze(5.5.2016) připraví seznam co může dát do tomboly. Fyzicky se věci na tombolu přivezou na schůzi v Srpnu. – Garantem Hombré
Hombré zajistí barevné listky na tombolu a požádá friendky o prodej lístků během akce.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.23 stánky, obvolat firmu Hardson+420776 555 633), fi Koudelková (+420 736 631 756) a stánek se šperkama. Cena za stánek jsou dary do tomboly – Dlouhán
p.Koudelka v požadovaném termínu není dostupný (má jinou akci). P.Havel už to nedělá.
16.04.03.24 zajistit úpravu plocha na stanování, bylo slíbeno Zdenálem
Horní plocha u hřiště není vhodná pro stanování a do naší akce nebude připravena. Navrhnuty další prostory. Stanování na hřišti je možné, ale není příjezdová cesta. Další prostoty jsou u lanového centra, vedle nedostavěného hotelu (místo plánovaného parkování a parkování posunout). Na trávě před hotele.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.04.03.25 Nocleh klubu na 10 let výročí
Původní návrh je, že holky budou mít jednu větší chatku a chlapi budou mít druhou vetší chatu.
Na červnové schůzi padl návrh aby klub spal na hale, kde si postaví palandy a rozdělí je skříněma, v tomto případě Zdenál přislíbil ubytování zadarmo. Ivo by spal na hale v HD pokoji.
16.04.03.26 Stan na bránu
Pepíno přislíbil, že se podívá zda má párty stan a kolik má uzavíratelných stran.
16.04.03.27 Vyjížďka na 10 let
Ivo naplánoval vyjížďku na Pernštějn v délce cca 54 km tam i zpět.
Vyjížďku povede Zdenál
16.04.03.28 VIP vstupenka
Pro příznivce a kamarády bude nabídnuta VIP vstupenka za dary do tomboly. VIP hosté si, ale také musí zarezervovat ubytování.
Ivo osloví – Peštu, Koknu, Milánka atd.
Dlouhán osloví Míru Hanče
16.04.05 – Elektronická verze článku z Poděbrad
– Diesel zajistí elektronickou verzi článku a fotek z Poděbrad. Diesel předal kontakt Dlouhánovi.
Dlouhán zajistí elektronickou verzi.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.05.01 – Euro Bike Fest Mušov 26. – 29.5.2016
Garantem stanu Polda. Náklady na pohonné hmoty zaplatil Pepíno v hodnotě 1000,- na RSV dne 5.5.2016. Odsouhlaseno: 5 x sud pivo, 3 x sud limo, 4l x J&D na pohoštění + 4l J&D k koupi, 12l Coca Cola
Inventůra:
Zbylo – 1 x sud piva, 1 x sud Limo, 8 l Coca Cola, 6 l Coca Cola Zero, 2 x plynová bomba, 3 x 1l J&D, 20 ol benzín Naturál
Akce honocena velmi kladně
16.05.02 – Členské příspěvky Goro
Goro navrhl úhradu členských příspěvků: 1000,-Kč v Květnu, 1000,-Kč v Červnu a 1000,-Kč v Červenci
16.05.03 – Fotbálek Zářecká Lhota 4.6.2016
Goro zve všechny členy na tradiční fotbálkový turnaj v Zářecké Lhotě
16.05.04 – Doklad na ubytování na 10 let
Nejsme schopni zajistit, nejsme výdělečná organizace
16.05.05 – Storno poplatky
Bude se řešit opertivně
16.05.06 – Semmering – Moravia Rally v Alpách 10. – 12.6.2016
Odsouhlasen odjezd z Brna v 9.00 hodin. Podrobnější informace o cestě a doplacení ceny bude zaslán emailem.
Jede doprovodné vozidlo. Ivo natankuje plnou nádrž v Brně a zbytek se rozpočítá mezi účastníky akce.
Odjezd z Brna v 9.00, všicni byli informováni.
16.06.01 – termín další schůze je 14.7.2016 v 18.00 na Havlově
16.06.02 – Miki nás zve na Ostravu v plamenech v termínu 6. – 7.8.2016. Plán akce: odjezd 4.8.2016 do Ostravy. Od pátka 5.8.2016 stanovat u Mikiho (možnost jít na Stodolní), v Sobotu 6.8.2016 Ostrava v plamenech v Dolní oblasti a v Neděli 7.8.2016 odjezd.
16.06.03 Expedice po stopách císaře Karla IV k 700.výročí narození 1. – 7.7.2016
Doprovodné vozidlo klubové (Mercedes Sprinter). Ivo natankuje za 6600,- Kč do doprovodného vozidla a zbytek se rozpočítá mezi účastníky.
Podklady k akci pošle Ivo emailem na všechny účastníky.
Zůstává ve sledování (2.6.2016)
16.06.04 2. – Santa Claus Party 10.12.2016
Změna termínu z 3.12.2016 na 10.12.2016. Místo konání HD Pub Otrokovice. Odsouhlaseno v počtu 11 x Ano, 1 x zdržel se hlasování.
Zajištěn J&D s Coca Colou za 50,-Kč, hudbu zajišťuje majitel Richard. Akce bude otevřená. Richard 605 966 669
Garantem akce – Zdenál

B. Klubové akce (červené)
26. – 28.8.2016 Hlavní sraz H‑DCM na Havlově – 10.výročí založení klubu
30.9. – 2.10.2016 Podzimní Míle H‑DCM
10.-11.12.2016 Santa Claus Party

C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
17. – 19.6.2016 H-D motomše Velehrad
5. – 8.8.2016 Motonálet Nikolčice
6. – 11.9.2016 Faaker See 2016
23. -26.9.2016 Poslední míle H-DC Praha
11. – 13.11.2016 President Meeting v Brně

D. Ostatní akce (bílé)
8. – 12.6.2016 Open Road Fest Balaton 2016
11. – 14.8.2016 Karpacz 2016 – Polish Bike Week
13. – 14.8.2016 500 mil BOHEMIA
19. – 21.8.2016 Rally Tatry Hotel FIS – Gulash Cup
2. – 4.9.2016 Motosraz Liptov
2. – 4.9.2016 Prague Harley Days Praha
7. – 9.10.2016 Poslední míle H-DC Brno
15.10.2016 MotorTechna BVV Brno

Zapsal: Dlouhán, secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout