Schůze výboru rozšířená č.10/14 2.10.2014 v Havlově

Zápis č.10/14 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 2.10.2014
v Havlově

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&sekretář Ivoš Bruža,
treasurer&photographer&historian Stanley Richter
Účastni rovněž byli: Securita Vlasťák Hrdina, Road Captain Karlos Štarman, hospodář Pepino Vavřička, Mira Dlouhán Dlouhý, Miloš Miki Moskva, Milan Hombré Novák, Zdeněk Diesel Rohlíček, Jirka Sejček Sejkora

A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:

Kontrola úkolů
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – provedou určení Pavel Rocker a Mira Dlouhán po dohodě s viceprezidentem – zůstává ve sledování.
14.06.02 Miky – se dostavil na schůzi, potvrdil osobně svoje rozhodnutí ukončit činnost v klubu. Bez zvláštního vysvětlování prohlásil, že nastal čas a skončil. Připomněl, že mu s námi bylo dobře, a že věří, ža se jistě potkáme při některé příležitosti v rámci H-D komunity. Současně vrátil klubové barvy, předal svoji vestu s barvama prezidentovi, který ji umístí v klubové části na Havlově. Členství Mikiho v H‑DCM končí dnem 2.10.2014. V diskuzi členů bylo většinově vyjadřováno přesvědčení, že je to škoda, Miki patřil ke klíčovým a dlouholetým členům klubu. V rámci diskuze byl prezentován názor, že by v případě Mikiho mohlo být poprve v klubu uplatněno ustanovení Stanov klubu o jmenování čestného člena (honorable member). Průzkumným dotazem Miki prohlásil, že by mu ctí toto členství přijmout. Členové si každý tuto záležitost uváží a bude zařazena na program výroční členské schůze v lednu 2015 k rozhodnutí.
14.09.01 Výroční členská schůze 10.1.2015, sobota v 18,00 hod., hotel Bermuda Znojmo. Prezident informoval, že ubytování je zajištěno za stejných podmínek jako obvykle.
Program a obsahovou náplň připraví Ivoš do příští schůze, kdy k tomu proběhne „1.čtení” a diskuze k některým bodům. Jedním z bodů bude posouzení znění Stanov klubu, případně jejich změnu či doplnění. K tomu Ivoš pošle v předstihu všem stávající znění, první diskuze bude příští schůzi, znění pro VČS předloží navrhovatel v termínu do prosincové schůze.
Protože VČS bude tentokrát volební pro výbor mimo prezidenta, je třeba, aby každý zvážil své možnosti přispět a pomoci klubu, a aktivně se ucházel o práci a členství ve výboru. K tomu je třeba se odpovědně na příští schůzi jednotlivě vyjádřit a přijít s návrhy.

14.09.02 akce 2015 – prozatímní termíny – zatím bez dalších podrobností stanoveno:
hlavní sraz 21.-23.8.2015
Slovensko Liptov – 28.-30.8.2015 (pokud tak bude uspořádán).
Vicepresident Ivoš připraví do příští schůze první návrh programu akcí a činnosti pro r.2015.
Členové zváží předběžně vlastní návrhy a předloží na příští schůzi k operativnímu doplnění.
V dalším bude kalendář doplňován.

Nové úkoly a body
14.10.01 dopisy na Kypr a do Turecka – president Zdenál poslal dopisy H-D klubům, žádajícím o vstup do Fedrace, do Turecka a na Kypr.
14.10.02 stanovisko klubu k bodu programu na PM 2014 Warszawa – H-DC Brno podal žádost o přidělení pořadatelství Super Rally 2017 v Pasohlávkách. Členové rozmyslí svá stanoviska do příští schůze, s ohledem na aspekty, které vyjádřil president, a schůze musí rozhodnout o mandátu, který dá delegaci pro PM ve Varšavě.
14.10.03 narozeninový fond – vzhledem k diskuzi o druhu pití z narozeninového fondu si členové připraví stanoviska a na příští schůzi se rozhodne
14.10.04 klubová dovolená v Itálii – president informoval, že projednal s Katkou Hartlovou, že pomůže zajistit dovolenou pro členy a příznivce klubu v Itálii. Na příští schůzi je třeba související meritorní záležitosti, zejména je-li vůle akci realizovat, určit garanta a stanovit termín – i v souvislosti s tvorbou klubového kalendáře pro rok 2015.
14.10.05 klubová akce „PF 2015” 2.1.2015 – novoroční přípitek a „rodinné” posezení kamarádů a kamarádek z H‑DCM. Pouvažovat a na příští schůzi rozhodnout.
14.10.06 nový friend – Helena Bužíková, garanti Pepe Pepino vavřička a Milan Hombré Novák. Přijata za frienda Hlasování 3/0/0
B.Klubové akce (červené)

2014.09.-26.-28. H-DC Moravia Western Rally – zúčastnilo se celkem 33 účastníků, z toho 11 membrů, 8 friendů a 14 hostů, z nich 8 z H-DC Brno – což potěšilo.
Bohužel nepřijel nikdo z cizích, zahraničních klubů . Rovněž z účastníků pouze 9 jich bylo přítomno oba dny – otázku srazů pátek-neděle je třeba přehodnotit a realizovat spíše vyjímečně. K tomu směřovaly připomínky členů, nutno projednat. Vyjížďka se uskutečnila podle plánu na zámek v Rájci, účast 7 motorek.
2014.10.4.-5. Podzimní míle –Jaroměř a okolí, pevnost Josefov, garant Sejček. Cena kapely: 4.000,- Kč. Informace na webu, podrobnější poslal Dlouhán mailem, přihlášeno 31 účastníků.
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – Hoštka, Jack Daniel club STODOLA, potvrzeno ubytování 100,- Kč/osoba, kapela 4.000,- Kč. Bylo rozhodnuto, že vstupné jako příspěvek bude 200,- Kč pro membry a frendy a 400,- Kč

2014.11.07.-09. Presidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – účast členové výboru, nově doplňuje delegaci Dlouhán (rovněž na vlastní náklady). Organizaci cesty aj.- garant Ivoš. Zůstává ve sledování.

D. Ostatní akce (černé)
2014.09.18.-20. Mandelinky Grimma –akce v tradičním klubu bývalého NDR – 50 let trvání klubu, zúčastnil se Rudinek Randorf Tečka Záhora – bravo!
2014.09.19.-21. Poslední míle HOG Ostrava -akce 4th Open Harley Day Ostrava + poslední míle HOG Ostrava + Dny NATO. Velmi dobrá a zajímavá akce, velká účast. Z našeho klubu se zúčastnilo 5 membrů.
Příští schůze: čtvrtek 2.října 2014 v 18,00 hod. v Havlově

Zapsal: Ivoš, vicepresident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout