Schůze výboru-rozšířená5.9.2013 v Ternbergu

Zápis č.08/13 z rozšířené schůze výboru H-DC Moravia 5.9.2013
v Ternbergu

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
Účastni rovněž byli: Gerry Fischer, Milan Hombré Novák, Jarek Čert Šlosek, Rocker Pavel Gabriel, Ruda Randorf Záhora, candidátes: Jirka Sejček Sýkora, Mira Dlouhán Dlouhý

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:
12.06.03 návrh na ceremoniál přijímání členů klubu – splněno. Zůstává úkol pro sekretáře dohledat a připravit údaje o datech přijetí jednotlivých členů tak, aby mohli na VČS převzít dokument o členství H‑DCM.
13.05.02 červené světlo posledního jezdce v koloně – zjištění potřebných technických a finančních informací –zůstává Hombré. + ostatní
13.05.04 dodržování pravidel klubu při jízdě v koloně Fugasem – vicepresident vysvětlil na hlavním srazu v Havlově Fugasovi dodržování našich pravidel včetně pořadí
13.05.07 samolepky H‑DCM – splněno, prezident zajistil výrobu bez výdajů klubu, děkujeme příznivci z Plzně. Bude rozdáno na Santa Clausovi
13.05.08 polepy na doprovodné vozidlo – platí to samé jako u bodu 13.05.07.
13.06.01 akce na 2.pololetí 2013:
B/ 02.-04.08 Nikolčice – akci zhodnotil prezident jako zdařilou, zúčastnilo se 14 membrů+kandidátů.
C/ 17.-18.08 500 mil BOHEMIA 2013 – akce z klubu jeli: Ivoš, Hombré, Randorf, Dlouhán, všichni naši dojeli. Akci zhodnotil Hombré jako hodně náročnou, ale zajímavou
E/ 23.-25.08 Hlavní sraz H‑DCM Havlov – akce se zúčastnilo: 19 full membrů + prospektů a 11 friendů. Vyjížďka se uskutečnila do Westernového městačka do Boskovic, kde se riders a jejich Harleye zapojili do natočení záběrů pro Českou televizi.
F/ 04.-08.09 Faaker See – právě probíhá, zhodnocení příště
G/ 28.-29.09 Poslední míle H‑DCM Boskovice – operativní informaci k účasti dle ubytování podal Dlouhán. Předpokládaný příjezd – v 16 hod.
H/ 08.-10.11 Prezidentský meeting 2013 Barcelona – zůstává ve sledování
I/ 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice – ubytování 100,- Kč, Jack 30,- Kč, hudbu zajišťuje Diesel (ta, co hrála na 1.míli ve Velkém Oseku) za 1.500,- Kč. Zůstává ve sledování, garanti Diesel a Dlouhán.
13.06.02 Členské příspěvky za rok 2013 – aktuální stav, informoval pokladník Stanley. Na příští schůzi se tento bod uzavře podle stanov.
13.06.03 Výroční členská schůze 11.-12.01.2014 – upřesňuje se: jako nejdůležitější klubová schůze jen membři a kandidáti, jen sobota-neděle, místo: hotel Znojmo. Hotel prověří prezident, ceny ubytování a další možnosti vč. schůzové místnosti. Zůstává ve sledování.
13.06.04 Klubová akce „Za Rudou do Poděbrad 2014” – garant Diesel, informace k možnosti a podmínkám uskutečnění akce ve Velkém Oseku podá příště, zůstává ve sledování
13.06.05 První míle H‑DCM 2014 – zůstává ve sledování, návrhy jsou očekávány i nadále
13.06.06 5.-9.6.2014 Super Rally 2014 Tallinn – připomíná se, že pro zajištění ubytování (viz e-mail od Ivoše z 1.srpna 2013) bude třeba zaplatit zálohu do termínu poslední maile 28.-29.9.2013, bod trvá a zůstává ve sledování.
13.07.01 30.8.-1.9. Motosraz Liptov – zúčastnilo se 5 + 2 (Karlos + 1, Mira Hanč + 1, Ivoš B., Milan Hombré a Pavel Rocker). Hodnoceno jako výborné, skvělý program

B. Nové úkoly a body
13.08.01 – přijetí nového frienda – Milan Jeřábek, garanti: prezident Zdenál a viceprezident Ivoš.
Hlasování: 3/0/0

13.08.02 – svatba Stanleyho Richtera 14.9.2013 v Novém Dvoru, Veverská Bitýška u Brna. Stanley pozval všechny membry a čekatele + jejich partnerky, půjde o společenskou odpolední akci s obědem.
Na řádné zapití nás zve Stanley v rámci schůze 3.10.2013 na Havlově.

13.08.03 Párty ve Stodole v Houštce 27.9.2013 – jsme jako klub zváni, jedná se o místo, kde se uskuteční klubová Santa Claus Party 2013.

13.08.04 „Vlajkonoš“ klubu – výbor rozhodl, že vlajkonošem je „nejmladší“ (tj. posledně přijatý) full metr. Ten vozí klubovou vlajku na výjezdy a akce klubu a stará se o ni. Pokud vlajkonoš nebude na některé akci či výjezdu přítomen, musí si domluvit s jiným členem,aby tuto „funkci“ za něho převzal.

13.08.05 Fotografie na Facebooku – byla otevřena otázka publikování fotografií z akcí klubu na Facebooku, po krátké diskuzi bylo odloženo k projednání na příští schůzi.

13.08.06 morální delikty Ivoše Kadlece – výbor za aktivní účasti přítomných členů a kandidátů projednal a se vší vážnosti diskutoval nepřijatelný verbální atak Ivoše, jehož byli někteří svědky, vůči 14-ti leté dceři prezidenta Zorce na hlavním srazu v Havlově. K tomu členové uvedli další případy obdobného charakteru z dřívějška (Stanley citoval věty Ivoše vůči Stanleyho partnerce Lence, prezident popsal chování Ivoše vůči Libě Rohlíčkové). Tyto situace nastaly vždy tehdy, když měl Ivoš nadměrně vypito alkoholu. Z toho také vyšel návrh na opatření a jeho postih. Z diskuze vyplynul všeobecný názor, že není situace taková, aby se jednalo o jeho vyloučení, ale o postih, který by mj. mu měl pomoci.
Výbor klubu jednomyslně rozhodl, že Ivoš Kadlec nesmí na akcích klubu (červené a modré v kalendáři akcí) pít alkohol a to po dobu jednoho roku od 9.9.2013 (tedy po Fakeru). Přesto, že toto rozhodnutí je podle stanov klubu v kompetenci výboru (čl.IX., bod 9. Stanov), výbor nechal o tomto návrhu hlasovat též přítomné membry s výsledkem: všichni pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel s doplněním, že Gerry z jazykových důvodu nehlasoval.
Výbor sdělí výsledek jednání a uvedené závěry Ivošovi následující den na Fakeru.

13.08.07 – příští schůze: ve čtvrtek 3.9.2013 v 18,00 hod. v Havlově

Zapsal: Ivoš – secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout