06.24. schůze výboru č.07/2021 Havlov

                            Zápis ze schůze výboru č.07/2021 dne 24.6.2021

Přítomni: Zdenál – President, Ivoš – Vicepresident, Stanley – Treasurer, Poldy – Sergeant,

Mrož – Webmaster

 

 1. Informace ke klubu H-D East Way: Federace na základě stanovisek českých klubů žádost

tohoto klubu o vstup do Federace zamítla

 

 1. Ivoš rozeslal informaci o změně ve funkci presidenta všem klubům v ČR a SR a na Federaci,

Presidenti H-DC Brno a H-DCNo.1 SK reagovali blahopřáními.

 

 1. Naši žádost jako kandidáta na pořádání President meetingu 2024 pošle Ivoš do 30.6.2021.

 

 1. Dokončení kalendáře akcí 2021 + následující akce

.          .  02. – 03.7.   schůze členů + klubový den – Havlov                                                                                                                                            .         .  16. – 18.7.    Vinné sklepy Vrbice – garant Poník                                                                                             .         .  24. – 25.7.    1.míle HOG Ostrava – Staré Hamry                                                                                        .         .  06. – 07.8.   schůze členů + klubový den – Havlov                                                                                     .         .  13 .- 15.8.    vaření guláše s kamarády – Jéňa v Trhovém Štěpánově                                                    .          .  27. –29.8.    hlavní sraz – 15.výročí založení klubu – Soběšín                                                     .          .  03. – 04.9.    schůze členů + klubový den                                   .                                                                                                                               .          .  03. – 05.9.    Praque Harley’s  Days                                                                                                              .          .  07. –12.9.    Faaker See                                                                                                                                 .          .  16. – 19.9.    Euro Bike Fest Mušov – garant Brčál                                                                                      .          .  24. –26.9.    Podzimní míle H‑DCM – ???  – garant Izzi                                                                                       .          .  01. –03.10.  Poslední míle H-DC Brno  –  Vizovice                                                                                     .          .  08. –10.10.  Poslední míle H-DC Ostrava ???                                                                                             .          .  11. –12.12.  Santa CLaus Party – ??? – garant ???  (případně Mrož)

Vaření guláše není na přání organizátorů tentokrát zveřejňováno na klubovém webu.

.    Výbor stanovil garantem klubové účasti na Mušově Brčála.

Jsou vyzvání všichni členové, aby navrhli místo, program atd. pro uskutečnění letošní Santa Claus Party – návrhy konzultujte a směřujte k Mrožovi (prozatímnímu garantovi akce). Termín: do příští a přespříští schůze.

 1. Nášivky pro Pass Membera Randolfa zajistí a dá presidentovi k předání Stanley.

 

 1. Výbor projednal stav „naturálního“ fondu a základní princip jeho užívání. Na akci, které se zúčastníme bude ze zásob dáno v průměru 0,5 l J& Pro větší a zásadní akce (hlavní sraz, Mušov apod.) bude posouzeno a rozhodnuto samostatně. Správcem „naturálního“ fondu byl ustanoven (již minule) Hombré, který povede evidenci, bude provádět průběžné inventury a podávat k tomu na schůzi potřebné informace.

 

 1. Výbor rozhodl o svolání další mimořádné členské schůze na 2.7.2021 (před schůzí členů RSV) s jediným bodem programu a to schválení přijetí za Membera a Prospecta projednané kandidáty.

                                                                                                       Schváleno, hlasováno: 5/0/0

Stanley zajistí doručení barev.

Ivoš zajistí přes Dědka vyhotovení přísah kandidátů od Vinaře a doručení do MČS.

 

 1. Výbor projednal žádost o přijetí za hangarounda Jiřího „Jirku“ Přibyla. Bydliště: Dřínov u Kroměříže, 37 roků, HD Street Glide CVO. Garanta dělají Izzi a Ivoš.

Schváleno, hlasováno: 5/0/0

Stanley zajistí u kandidáta zaplacení alikvótního členského příspěvku.

 

 1. Hlavní sraz a 15.výročí založení klubu:

Pro klub se jedná o hlavní událost roku a s ohledem na čas, kterého z důvodů KOVID-19 i vnitřních zbývá nic moc, je třeba se tím zabývat velmi intenzivně. K tomu:

 • Výbor projednal a jednomyslně se shodl, že garantem akce je president klubu
 • K tomu již z dřívějška pracuje realizační tým a jeho náčelníkem je Poník
 • Je třeba rozhodnout o logu patnáctky, návazně na potisky dárkových aj. předmětů
 • Rally pack a jeho obsah
 • Možné sponzoringy
 • Vstupné a jeho diferenciace
 • Rozpočet akce
 • aj. aj.

 

 1. Ivoš a Stanley se omlouvají z účasti na příští schůzi i na MČS z důvodu pobytu v zahraničí.

 

 

 

Zapsal: Ivoš

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout