02.09. schůze výboru č.02/2021 – videokonfarence

Výborová schůze 9.2.2021 – videokonference

Zápis č.02/2021

 

Účastni: Dlouhán, Ivoš, Stanley, Sejček, Polda

 

Příští schůze: 15.2..2021, 18,00 hod., on-line.

 

  • body přecházející z předchozí schůze SV č.01/2021 a zůstávají ve sledování

 

-mimořádná členská schůze 20.2.2021 ve 13,00 hod.a výroční členská schůze 20.2.2021 ve 14 hod. –s ohledem na stávající pandemickou situaci a očekávaná opatření vlády  na konci týdne (11.2.2021) bude výbor na své videokonferenci 15.2.2021 jednat o dalším postupu. K tomu uskuteční telefonické „referendum“ a většinový názor zveřejní a bude určující pro další postup v této věci..

 

-symboly pro přijímané členy – závěr platí – přiveze Stanley

 

-texty pro sliby Members a Prospects – zůstává – zajistí vyhotovení a doručená Vinař

 

-klubové vlajky – zajistí zhotovení a doručí Vinař

 

-incident na Lenčiných narozeninách – závěr a rozhodnutí platí – president

 

  • klubová zabíjačka Zálší u Chocně 13.3.2021 v 9 hod., je domluvena možnost zrušit

z důvodu KOVI-19 tři dny před termínem. Stanoveno vtupné pro platící členy 200,- Kč,

ostatní hosté 400,- Kč. Pokud se nevybere dostatek, doplatí zbytek klub. Garant akce : Sejček.. Zůstává ve sledování a reakci podle aktuální situace

 

01.03 Výročí 15 let H‑DCM: přehodnoceno, výbor upřednostňuje osvědčený kemp

v Soběšíně. Bude předloženo na VČS ke konečnému rozhodnutí. Návrh na garanta Poníka zůstává.

 

  • Pod tímto bodem minulé schůze výboru a na požadavek Zdenála a jeho výkladu stanov odstoupil Míra Dlouhán Dlouhý do voleb z funkce presidenta klubu.

Na dnešní schůzi byl tento bod a rezignace presidenta projednán s tím, že výbor vzal na vědomí a ztotožnil se s vyjádřením presidenta, který je předložil výboru písemně jako revokaci požadavku (viz dále):

 

Revokace požadavku

Ahoj Ivoši, Stanley, Sejčku a Poldo,

oslovuji Vás jako výbor H-DC Moravia.

Jelikož jsem do dnešního dne neobdržel Vaše vyjádření k mé rezignaci na prezidenta, požadovanou členem klubu Zdenálem, na základě ukončení funkčního období, rád bych Vás informoval, že se jedná o neoprávněný požadavek dle zákona „Lex Covid“ Který zní:

Podle § 20 Lex Covid jsou stanovena zvláštní opatření ve vztahu k členům voleného orgánu právnických osob.  Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.

Na základě výše uvedeného žádám o revokaci mé rezignace, uvedené v zápise ze schůze výboru 12. a 13.1.2021 s tím, že i nadále až do nových voleb presidenta nebo do ukončení platnosti nouzového stavu a mimořádných opatření a z toho vyplývajícího prodloužení voleného orgánu (k dnešku platný termín 14.5.2021) vykonávám a budu vykonávat funkci presidenta H-D Clubu Moravia.

S pozdravem

Miroslav Dlouhý Dlouhán

Členové výboru se jednotlivě k věci vyjádřili s tím, že všichni jednomyslně s uvedeným výkladem souhlasí a Míra Dlouhán je i nadále presidentem klubu a to až do momentu a za podmínek, jak je uvedeno v „Revokaci požadavku“.

 

Zapsal: Ivoš

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout