Výborová schůze č.01/14, 6.1.2014 v Rosicích

Zápis č.01/14 ze schůze výboru H-DC Moravia 6.1.2014
v Rosicích

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident+sekretář Ivoš Bruža, treasurer Stanley Richter
A.Všeobecné záležitosti – kontrola a nové body a úkoly:
13.06.01/I 07.-08.12 Santa Claus Party Hoštka u Roudnice – vcelku zdařilá akce, zúčastnilo se 35 členů klubu a jeho příznivců
13.06.03 11.-12.01.2014 Výroční členská schůze Znojmo – v hotelu Bermuda Znojmo, Mariánské nám.10 ve 14,00 hod. Organizačně zajištěno prezidentem, programově připraveno sekretářem.
Klub zaplatí večeři, piva a nealko, kávu a ubytování za 500,- Kč/osobu.
Výbor projednal návrh programu VČS a jeho jednotlivé body. Akce v základním kalendáři roku 2014 a další záležitosti k projednání na VČS a spadající do roku 2014 jsou uvedeny v dalších samostatných bodech tohoto zápisu.
Výbor rozhodl podle čl.VIII. bod 2. Stanov, že VČS se zúčastní v celém jejím rozsahu kandidáti na členy, a to Mirek Dlouhán Dlouhý, Peťa Hydrophonic Hudlík a Jirka Sejček Sejkora, a to s hlasem poradním, tj. bez práva hlasování. Pokud bude navrhovaný kandidát na VČS přijat, bude mít právo hlasovat od bodu následujícím po přijetí, tj. od bodu č.7.
Výbor potvrdil svůj předchozí záměr a jednomyslně rozhodl navrhnout VČS přijmout 11.1.2014 za člena (full membra) Sejčka Sejkoru. Kandidát je friendem klubu od 1.12.2011 (garanti Vlasťák+Goro) a prospektem (kandidátem) od 7.12.2012 (garanti Vlasťák+ Goro). Prezident informoval, že kandidáta vyzval, aby si zajistil u členů klubu 100% ní podporu, a podle zpětné informace ji Sejček má.
14.01.01 fota do galerie na H‑DCM webu – sekretář opraví stav galerie z PM v Barceloně, obsahující mnoho set fotografií, často se opakujících. V dalším bude kromě Zdenála a Ivoše dávat fota na web Stanley. Rozsah a úroveň jednotlivých fotodokumentací z akce musí být uměřený a cca do 50 záběrů. Garantem a případně „optimalizátorem” bude viceprezident Ivoš.
14.01.02 akce do H-D kalendáře na H‑DCM webu – byla diskutována otázka kategorizace akcí v H-D kalendáři klubu, jejich označování a zveřejňování. V dalším bude důsledně dodržován princip označování akcí (červené, modré, bez barevného označení-černé), víceméně zcela se omezí zveřejňování zahraničních akcí, u kterých není předpoklad účasti kohokoliv z klubu, mj. proto, aby se kalendář zpřehlednil. Pokud člen klubu, či skupina členů, bude mít záměr realizovat nějakou akci, vyjížďku apod., se žádoucí účastí dalších členů či příznivců klubu, sdělí tento záměr sekretáři klubu, případně (je-li časový prostor) infromuje klub na nejbližší schůzi, a na základě akceptace předchozího sekretář zařadí akci do kaledndáře s příslušnou symbolikou. Takto definované akce budou mj. zahrnuty do statistiky, kterou v této souvislosti povede sekretář. Garantem vkládání údajů na web stránky klubu je viceprezident Ivoš.
14.01.03 kalendář akcí federace H-DCE – výbor rozhodl, že do celoevrobského kalendáře akci H-D klubů budou z naší strany zařazeny akce
– Pit Stop k Super Rally Tallinn na Mušově 2. – 3.6.2014
– H-DC Moravia Western Rally Boskovice
Potřebné podklady dodá do Evropské Federace H-DC viceprezident Ivoš.
14.01.04 kontrola uzávěrky (revize účtů) – výbor považuje za potřebné provést kontrolu hospodaření a uzávěrky klubu. V této souvislosli (zejména prezident klubu), posoudí, navrhne a následně osloví vhodného kandidáta/kandidáty na provedení této záležitosti, výbor rozhodne.
14.01.05 nový friend – výbor projednal a souhlasil s přijetím za frienda Jiřího Gajdoše, nick Gajda, garanti Ruda Randorf Záhora a Ivoš Bruža.
B. Klubové akce (červené)
Výbor prodiskutoval stávající rozsah akcí klubu a ostatních H-D aktivit s tím, že budou prezentovány na VČS a následně budou Ivošem uvedeny na web stránkách klubu.
(akce jsou přeskupeny a přečíslovány v aktuální chronologii)

2014.01.11-12. Výroční členská schůze – organizačně zajišťuje prezident, programově viceprezident – viz předchozí body
2014.01.25.-26. „70” Ivoše – oslava narozenin viceprezidenta na Havlově – individuální organizační garance
2014.02.15.-16. Narozky prezidenta – oslava narozenin „59” na Havlově – individuální organizační garance
2014.02.22.-23. Valentýnská párty H‑DCM 2014 Jablonné/n.Orlicí – organizačně plně zajišťuje hotel (Renata Rodová Peštová)
2014.04.05.-06. Za Rudou do Poděbrad – garant Diesel (věnec, ubytování, program aj.), za oběd pro membry Randorf – zůstává, zpráva od Diesela příště
2014.05.07.-11. Sedm kulí jako v Sarajevu – klubové Rally do Srarajeva a na Balkán, projednáváno jako nový návrh, rozpracuje Ivoš a podá info následně
2014.05.17.-18. Za vínem do Hodonína – garant Milan Jeřábek, na další schůzi podá konkrétnější informace, zůstává ve sledování
2014.06.02.-03. Pit stop k Super Rally Tallinn 2014 v Pasohlávkách – garant prezident, očekávaná účast členů a příznivců, kteří nepojedou na SR 2014 dříve, zůstává ve sledování.
2014.06.21.-22. Svatba člena klubu Sejčka – Havlov, pro zvané, indivuduální oraganizační garance
2014.08.29.-31. Hlavní klubový sraz – satnoven termín, další bude schváleno v následných schůzích
2014.09.-27.-28. H-DC Moravia Western Rally – oragnizačně zajišťuje Westernové městečko, ubytování jako garant zajistí ve spolupráci s westernovou ubytovatelkou Dloudán
2014.12.06.-07. Santa Claus Party – satnoven pevně termín, místo bude následně řešeno podle vznesených návrhů. Dílčí návrh předkládá Sejček kamsi k Jaroměři, nutno více! Předloží v dalším.
Jarní míle H‑DCM – dosud časově a místopisně neurčeno – návrhy jsou očekávány od členské základny.
Jednou s možností (podle počasí) může být akce „Příprava na Ferdinanda” , 2-3 denní akce (např.30.4.-2.5.2014), výjezd z jižní Moravy (např. Znojma) do Artstetten (zámku velkovévody Ferdinanda de Este), ze Znojma 150 km (a řada dalších zajímavostí) a možno se lacině ubytovat zpět v ČR.
Podzimní míle – zůstává k řešení, včetně otázky určení k tomu pevného nebo volného termínu (např. podle počasí), a samozřejmě místa a programu.
C. Akce s účastí klubu H-DC Moravia (modré)
2014.05.29.-06.01 Euro BikeFest Pasohlávky – je třeba organizačně, personálně a finančně projednat zabezpečení. Garantem je prezident Zdenál. Zůstává ve sledování.
2014.06.05.-09. Super Rally 2014 Tallinn Estonsko – vzhledm ke kolizi původního časového programu jízdy na SR s nově vytvořenou situací s PIT STOPem v Pasohlávkách, je třeba od základu projednat s účastníky a s potenciálními úřastníky SR v Tallinnu konkretní itinerář cesty i s ohledem na proponované vzdálené destinace Kaliningrad, Petrohrad, příp.Helsinky a Stockholm. Řešení z různých variant musí projednat a najít viceprezident Ivoš. V základní variantě zůstává v platnosti nabídka prezidenta dát k dispozici doprovodné vozidlo

2014.07.31.-08.03. Motonálet Nikolčice – zatím neprojednáváno, zůstává ve sledování,.
2014.09.03.-07. European Week – Faaker See –Gerry potvrdil, že má potvrzení od provozovatele kempu Anderwald k umístění našich 20 stanů + 2 velké stany + auta. V diskuzi zvítězil názor, že nejlepší místo je u vjezdu a to Gerry tedy zajistí.
Garantem akce je Milan Hombré spolu s Gerrym, který se zúčastní stavby naší základny od počátku, tj. od středy 3.9.2014.

2014.11.07.-09. Prezidenstský meeting FH-DCE 2014 Warszawa – vzhledem k nevelké vzdálenosti by se mohlo zúčastnit členů klubu více než obvykle. Zůstává k dalšímu jednání a ve sledování.

D. Ostatní akce (černé)
Ostatní akce nejsou v této době aktuálně k řešení, v průběhu času budou podle potřeby zahrnuty do projednávání a řešení.

Zapsal: Ivoš, viceprezident&secretary

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout