Výborová schůze H-DC Moravia 1.12.2011 – zápis

Zápis ze schůze výboru č.9/11 H-DC Moravia 1.12.2011 v Brně

Přítomni: prezident Zdenál Š., viceprezident&webmaster Viktor Š., roadcaptain Carlos Š.,pokladník&sekretář Ivoš B.
Dále byli přítomni členové klubu: Vlasťák H., Hombré N., Goro P.

A.Kontrola úkolů:

11.04.08 presidentský meeting Edinburg – obšírnou informaci podal president, doplnil viceprezident
Základní informaci vloží na stránky webmaster Viktor, T:8.12.2011

11.02.03 pravidla pro financování akcí klubu od r.2012- protože k tomu Velkey Ivoš nedodal výboru žádný návrh, tak jak bylo projednáno na předchozí VS, výbor rozhodl, že pro rok 2012 se pravidla a zásady, uplatněné v úsporném režimu roku 2011 nemění s tím, že v jednotlivých případech může výbor rozhodnout aktuálně jinak.

11.06.04 sondážní cesta do Španělska – president podal informaci avyřídil pozdravy od člena radka Kryštofa. K případné cestě klubu do Španělska a současně na Faro Rally 2012 připraví Ivoš B. základní organizačně-technickou a finanční informaci.
T: na VČS 14.1.2012

11.06.05 5.narozeniny H-DC Moravia listopad 2011 – po široké diskuzi se zapojením přítomných membrů bylo rozhodnuto, že samostatná akce se konat nebude a klub si toto výročí připomene případně oslaví samostatně v rámci výborové schůze klubu za účasti všech ostatních full membrů 25.2.2012 v lokalitě Brno.
Organizačně-technicky připraví president
Výbor v předcházejícím konferenčním hlasování schválil výrobu samolepek s motivem 5.výročí založení H‑DCM, které byly částečně uplatněny na prezidentském meetingu a budou rozdány členům (členské základně) H‑DCM na Santa Claus party. Výdaj činí 2.544,- Kč.

11.06.06 Santa Claus Party – 10.-11.12.2011 v Bikers club v Poděbradech – platí stanovená pravidla.
Bod zůstává, garant: Ruda Š.

11.06.07 odezva na materiál prezidenta H‑DCM “Zpráva o stavu klubu a jeho další cestě” –
– žádné odezvy nepřišly, vyřazuje se ze sledování.

11.06.08 volební výroční členská schůze (VVČS) – viz samostatný material
– podle samostatně připraveného materiálu byla projednána obsahová stránka VVČS, byla schválena včetně uvedených odpovědností za přípravu, zpracování a předložení jednotlivých bodů program
– po technicko-organizační stránce bylo rozhodnuto uskutečnit VVČS v sobotu 14.1.2012 od 16 hod.v Brně v jeho severní části, klub uhradí večeři
Vše potřebné zajistí: Ivoš B.

11.06.09 Super Rally 2012 Německo-Ballenstedt – k tomu byla zpracována a rozeslána členům klubu a některým osvědčeným riderům z řad friendů obšírná informace včetně cenových relací na ubytování a ke vstupenkám. Výbor upozorňuje, že ubytování i slevněné vstupenky musí být uhrazeny nejpozději na Santa Claus Party v poděbradech 10.12.2011.

11.06.10 Super Rally 2013 v Irsku – zůstává ve sledování.
Garant a odpovídá: Ivoš B.

11.06.11 plán hlavních akcí klubu 2012– k dořešení zůstávají:
– 1. mile: 21.-22.4.2012. v Chocni, výbor stanovuje odpovědným garantem Gora P. Další informace na příští VS
Odpovídá: Goro, T: 10.12.2012
-hlavní sraz 24.-26.8., nebylo uzavřeno, nutno pokračovat v hledání řešení, mimo jiné byla vedena úvaha případně hlavní sraz v r.2012 nedělat, případně nahradit klubovou akcí spojenou s výjezdem po republice nebo do nejbližšího zahraničního okolí. Každopádně zůstává termín, aby mohl zůstat zaplánován v časovém rozvrhu každého člena pro letní období. Členové klubu se budou osobně i v rámci jednání výboru záležitostí opětně zabývat.
Výbor na příští VS, T: 10.12.2012

11.08.01 akce “H‑DCM Rally za Čechy do Banátu“ – byl zpracován a rozeslán členům klubu a některým osvědčeným riderům z řad friendů rozpracovaný itinerář a plán jarní klubové Rally “Za Čechy do Banátu” ve dnech 4. – 8. 5.2012, včetně předpokládaných finančních nákladů.
Na akci dá prezident k dispozici vlastní doprovodné vozidlo, výbor k tomu odsouhlasil uhrazení PHM a ubytování řidiče.
Dále prezident informoval, že akce se zúčastní známý cestovatel Kolbaba a cestu bude dokumentovat a následně zveřejňovat a popularizovat.
Zálohy k zajištění ubytování v rozsahu zaslaného programu a finanční bilance musí být uhrazeny nejpozději na akci Santa v Poděbradech 10.12.2011 a tím bude akce účastnicky uzavřena.

11.08.02 rozlišování akcí klubu a ostatních – webmaster spolu s prezidentem záležitost řešili a s ohledem na technické parametry a možnosti programu bylo přijato opatření v tom, že použití červeného označení pro klubové akce lze použít jen po souhlasu výboru klubu

Nové body a úkoly

11.09.01 čekatel Ruda Záhora – výbor po řádném projednání a s ohledem na předchozí aktivitu čekatele doporučuje volební výroční členské schůzi přijmout jmenovaného za člena (full membera) klubu
4 / 0 / 0

11.09.02 návrh na frienda Jiřího Sejkoru – výbor vyslechl doporučení garantů Vlasťáka a Gora a schválil přijetí jmenovaného za frienda
4 / 0 / 0

11.09.03 řešení neaktivních členů – výbor se zabýval některými kokrétními členy klubu, kteří
Podle názoru členů výboru nevykazují dostatečnou aktivitu a bude třeba posoudit, zda tato jejich činnost/nečinnost nejeví znaky porušování stanov. V tomto smyslu je nejbližším adeptem na takovéto posouzení a kvalifikování s vyústěním k vyloučení z řad členů klubu “Langusta” Petr Langer. Protože tyto záležitosti patří kompetenčně na půdu výroční členské schůze s rozhodováním všech členů, mají všichni členové za úkol tuto záležitost důkladně promyslet a zvažovat, abychom na příští VS 110.12.v Poděbradech mohli zaujmout odpovědné a závazné stanovisko, které bude předloženo VVČS. Úvahy musí členové vest I o dalších konkrétních neaktivních membrech, o způsobu jejich řešení též z hlediska kategorie v členské základně a podobně. Na příští VS musí všichni členové jednotlivě dát svá vyjádření a stanoviska ke každému z těchto členů jednotlivě.

11.09.04. příští schůze výboru – se uskuteční v sobotu 10.12.2011 před akcí Santa Claus party od 18 hod. v Bikers baru u Rudy v Poděbradech opět za účasti ostatních členů. Účastnit by se měli prakticky všichni aktivní a do budoucna perspektivní členové.

Konferenčním způsobem:

11.09.05 příspěvek klubu na akci Santa 10.12.2012 v Poděbradech – výbor klubu odsouhlasil výdaj v částce 3.000,- Kč na kulturní vystoupení (STRiP) na Santa Claus Party.
4 / 0 / 0

11.09.06 zimní akce “Valentýn” 11.2.2012 v Jablonném n./O. – výbor projednal nově tuto akci, která umožní setkání membrů I friendů klubu I v době “zimního spánku”, kdy se nejezdí.
Bude zahrnuto do klubového kalendáře na rok 2012 jako červená (klubová) akce.
4 / 0 / 0

Zapsal: Ivoš B., sekretář
Schválil: Zdenál Š., prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout