Výborová schůze H-DC Moravia – 11.2.2012 – zápis

Zápis č.1/12 ze schůze výboru H-D Club Moravia 11.2.2012 v Jablonném nad Orlicí

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster&secretary Viktor Šorf, treasurer&road&expedition manager Ivoš Bruža.

Dále byli přítomni členové klubu: Karlos Š., Vlasťák H., Hombré N., Goro P., Pepa V., Ruda Z., Diesel Zdeněk R.

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

Ivoš. B. připravil a informoval ohledně možnosti vyrazit na motoakci „Mallorca cafe 2012”, kam jsme byli pořádajícím španělským klubem pozváni. Náklady na cestu a pobyt na 1os. činí cca 50.tis.Kč. Nikdo z členů neprojevil zájem se akce účastnit.

B. Nové úkoly a body

12.01.01 PM 2012 – výbor rozhodl, že se letošního Prezidentského setkání /PM/ v Belgii zúčastní pouze 3 členové výboru. Z důvodu hospodárné a efektivní prezentace klubu na PM.
Hlasování 3/0/0.

12.01.02 Super rally 2013 – byla podána informace o zrušeni SR 2013 v Irsku, z bezpečnostních důvodů v Irsku. Bylo vyhlášeno Ulfem /sekretář FH-DCE/ narychlo nové “výběrové řízení” kam se přihlásili 4 kluby /H-DC Sweden, H-DC Poland, H-DC Renegades, H-DC Moravia/.Výbor klubu po zvážení svoji nominaci stáhnul, s tím, že podpoříme H-DC Sweden. Ti, ale také odstoupili a rozhodovali se tedy pouze mezi H-DC Poland a H-DC Renegades. Poté proběhlo Ulfem vyhlášené internetové hlasování. Náš hlas był dán H-DC Renegades. V hlasování, ale nakonec vyhrálo H-DC Poland a Super rally 2013 se tedy bude konat v Polsku ve Wroclawi.

12.01.03 Příprava 1.míle 2012 – informaci podali Vlasťák H a Goro P., kteří 1.míli pořádají. V nejbližší době pošlou letáček akce + detailní informace webmasterovi, který dá info na web.stránky.

12.01.04 Velikonoční party Poděbrady – Romeo Ruda Š. přislíbil zajištění hudebního večera u něj v Bikers baru v Poděbradech dne 7.4.2012 při pořádání tradiční akce Praha-Poděbrady.

12.01.05 Klubová rally 2012 – proběhla diskuse nad organizací Klubové rally /příprava trasy, ubytování, atd./. Rally se letos uskuteční v Jeseníkách. Představa výboru je taková, že by mohla být rally každý rok v jiném kraji (části) republiky. Organizací trasy včetně možnosti ubytování byli pověřeni Zdenál Š. a Ivoš B. Předběžné informace budou sděleny na další výborové schůzi.

12.01.06 Použité barvy H‑DCM – diskuse co dál s vrácenými použitými barvami klubu. Jednomyslný výsledek diskuse je takový, že v případě kdy člen bude nuceně vyloučen /např. porušením stanov/ z klubu budou jeho barvy zlikvidovány. Při „dobrovolném” odchodu z klubu budou barvy ponechány u hospodáře klubu. V ostatnich, individuál. případech bude o každém jednotlivě hlasováno.
Hlasování 3/0/0.

12.01.07 Klubovna H‑DCM – prezident navrhl pořídit vlastní klubovnu, která by mohla být umístěna v Boskovicích u westernového městečka. Proběhla široká diskuse nad výstavbou klubovny. Další informace a názory k výstavbě klubovny były ponechány na k této problematice svolánou Mimořádnou členskou schůzi, info viz níže.

12.01.08 Nový friend H‑DCM – był podán návrh na přijetí frienda Miroslava Dlouhého /Dlouhán/ – výbor vyslechl doporučení garantů Hombrého N. a Pepy V. a schválil přijetí jmenovaného za frienda.

12.01.09 Faro 2012, Španělsko – setkání s Radkem K. /cca 14 denní dovolená/, prezident přečetl dopis od Radka K., kde nás všechny srdečně zdraví a zve nás na Faro, Ivoš B. podal základní informace ohledně nákladů na cestu a pobyt. Nezbytné náklady na 1 os. činí cca 43tis. Kč. Zatím neprojevil nikdo z členů na Faro 2012 cestovat. Možná diskuse na příští výborové schůzi.

12.01.10 Rally do Banátu 2012 – proběhla diskuse ohledně sjízdnosti cest v Banátu, Hombre N. přednesl informace získáné z webu www.motorkari.cz o špatné situaci na místních cestách. Výsledek diskuse: ani tato informace nikoho od cesty do Banátu neodradila a všichni se těšíme na rumunské dobrodružství.

12.01.11 Mimořádná členská schůze 2012 – MČS je svolána z důvodu řešení problematiky výstavby klubovny H‑DCM v Boskovicích. Po MČS bude následovat oslava 5.výročí založení klubu H-DC Moravia. MČS se koná dne 25.2.2012 od 18.00hod. /místo bude každému členovi upřesněno telefonicky/.

Zapsal: Viktor Šorf, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout