Výborová schůze H-DC Moravia 12. 12. 2009

Datum: 12. prosince 2009
Místo: Poděbrady
Zapsal: Ivo Brůža a Radek Kryštof

Přítomni: Zdeněk Šoula – president, Viktor Šorf – vicepresident, Radek Kryštof – secretary, Ivo Brůža – treasurer, Miloš Moskva – Road Captain, Karel Štarman – Road Captain

1.VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2010:

Začátek schůze full members H‑DCM je stanoven na 17.00 v salonku hotelu VORONĚŽ; Moravská Chalupa 9.1.2010. V 19.00 následuje volná zábava a společenský večer, kam jsou zváni všichni friendi H‑DCM.

Hudbu zajišťuje a sponzorsky hradí vicepresident Viktor Šorf. Na vědomí všem to dá sekretář klubu Radek Kryštof. Info o akci, ubytování a hudbě na webu H‑DCM. Legislativní rada výboru klubu navrhne úpravu stanov klubu. V týdnu před VČS.

Každopádně se zúčastní prezident, viceprezident a pokladník, a dále kdo z výboru bude moci – termín bude všem oznámen – prezidentem. Výbor se následně sejde ve 14.00 v hotelu Voroněž před výroční schůzí, kde projedná program výroční členské schůze. Technicky (PC a tiskárna) zajistí pokladník klubu Ivoš Brůža.

Z dalších významných bodů programu VČS si připraví do výboru a následně pro VČS
– zprávu o činnosti r.2009 a záměry činnosti klubu v r.2010 – prezident
– pokladní zprávu (zprávu o hospodaření) za r.2009 – pokladník
– návrh rozpočtu na r.2010 – pokladník

Na VČS bude členům klubů předán odznak a nášivka Federace evropských H-D klubů, kam byl náš klub 14.11.2009 přijat. Pokud by chtěl někdo si koupit další budou ke koupi – odznak za 100,- Kč, nášivka za 70,- Kč. Tím se upřesňuje cenový údaj z HOT INFA na klubových stránkách z 25.10.2009.

2.PLÁN KLUBOVÝCH AKCÍ H‑DCM:

1. MÍLE H‑DCM: 1. – 2. 5. 2010 Ostrava a okolí (zajišťuje Miloš Moskva)

HLAVNÍ SRAZ H‑DCM: 25. – 27. 6. 2010; členové klubu podají návrhy na způsoby organizace a pořádání hlavního srazu a to do výroční členské schůze a na ni rozhodnout!

WINELAND RALLY: 27. – 29. 8. 2010

WESTERN BOSKOVICE: Září 2010

POSLEDNÍ MÍLE: 2. – 3. 10. 2010

3.SUPER RALLY 2010 PATRAS, ŘECKO:?

Dnes na Santa Claus Party budou vybrány peníze na trajekty, ty následně pokladník zajistí, kdo dne nezaplatí, nebude dál do organizovaného trajektu zahrnutý. Ubytovací hotelové vouchery v Patrasu jsou vystaveny a dnes je pokladník rozdá.
Cesta tam bude přímo účastníky dohodnuta následně – první možnost na VČS. Každý může podat návrh.

4. Výbor se zabýval vnitřní dělbou práce výboru a jeho jednotlivých členů se záměrem zvýšit zapojení jednotlivých členů výborů, optimalizovat využití potenciálu jednotlivců a vymezit a zvýšit konkretní odpovědnost každého za svůj úsek. Výbor seznámí členskou základnu s tímto řešením na VČS.

5. Výbor děkuje Rudovi Šoulovi za organizaci Santa Claus party. Dále děkuje kamarádům-sponzorům, kteří dali dárky do dárkových balíčků a to:
– knížku pro membery i friendy od Zdenála Šouly
– reflexní vesty pro membery i friendy od Ivoše Bruži
– pivní půllitry pro Šembery od Jendy Peřiny
– kalendář H‑DCM r.2010 pro membery i friendy je od našeho klubu

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout