Výborová schůze H-DC Moravia 15.1.2011 – zápis

Zápis č. 01/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 15.1.2011 v Brně

Přítomni: Zdenál Š., Viktor Š., Carlos Š., Miki M., Ivoš B.

Kontrola úkolů z předchozích jednání:

10.09.02 hlavní akce klubu v roce 2011: upřesněna a potvrzena data a garanti akcí:

1. míle So.30.4. – Ne 1.5. Brno – jižní Morava, garant Ivoš B.
hlavní sraz Pá 26.8.-Ne 28.8., garant Viktor Š.
poslední míle So 24.9.-Ne. 25.9., Boskovice,garant Zdenál Š.

10.10.03 1.míle: zůstává ve sledování, další info v lednu-únoru 2011, garant Ivoš B.

10.10.04 hlavní sraz: bude projednáváno na výroční členské schůzi, která následuje, garant Viktor Š.

10.10.05 čekatelství Leony Fialové: prezident informoval výbor, že záležitost za přítomnosti sekretáře Ivoše projednal s Leonou, která vyjádřila akceptaci s převodem do pozice frenda s tím, že statut v členské základně pro ni není podstatný neb chce především jezdit a účastnit se akcí a činnosti klubu.

Nové úkoly a body:

11.01.01 příprava výroční členské schůze: byla projednávána příprava a program výroční členské schůze, která po skončení výborové schůze bude následovat. V rámci přípravy podal pokladník základní informaci o výsledcích hospodaření klubu za roky 2009 a 2010 (ztrátě) s tím, že uzávěrka za rok 2009 nebyla samostatně projednávána, nebyla k ní provedena revize účtů z důvodu dlouhodobé nemoci revizorky Lei Fialové. Pokladník klubu k předloženým výsledkům hospodaření r.2009 a 2010 žádal, aby se výbor podrobně se stavem a příčinami seznámil, aby se každý člen výboru důkladně na všechny případné nejasnosti zeptal a pro jednání členské schůze byli všichni plně informovaní, profesionálně připraveni a názorově sjednoceni pro jednání výroční členské schůze– a to včetně návrhů na potřebná opatření ke snížení schodku v dalším období.. Členové výboru se touto závažnou záležitostí nehodlali na výboru zabývat a odložili vlastní projednání celého okruhu problémů bez přípravy a stanoviska výboru přímo na jednání členské schůze. Ke zvýšení účinnosti přípravy a k vytvoření potřebného časového prostoru pro statutárně odpovědné funkcionáře klubu, tj. prezidenta a viceprezidenta požádal pokladník tyto oba vrcholové funkcionáře klubu o samostatné hodinové jednání před zasedáním výboru pouze k problematice hospodaření; tato schůzka se uskutečnila, ale opět nebyla vůle se záležitostí zabývat potřebným způsobem.

11.01.02 kandidátství Rudy Záhory: výbor projednal kandidaturu Rudy Záhory na pozici čekatele
na členství klubu. Ručiteli jsou: Viktor Šorf a Ivoš Kadlec. Schváleno hlasováním 5:0:0.

11.01.03 příznivectví Pavla Gabriela: výbor projednal zájem Pavla Gabriela o pozici frienda/ příznivce klubu. Garanti Ruda Šoula a Zdeněk Rohlíček. Schváleno hlasováním 5:0:0.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout