Výborová schůze H-DC Moravia 2.10.2010 – zápis

Zápis č.9/10 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 2.10.2010
v Jablonném nad Orlicí

Přítomni: Zdenál Š., Viktor Š., Carlos Š., Ivoš B., omluven: Miki M.

10.09.01 kalendáře na rok 2011: Výbor se zabýval otázkou, zda pro rok 2011 realizovat tisk klubového kalendáře.. Výbor diskutoval záležitost z hlediska zaměření a rozsahu kalendáře, a po stránce finanční i technické. Nakonec bylo odsouhlaseno, že kalendář bude připraven a realizován, ale ve zjednodušeném a úsporném provedení jako jednolistový kalendář plakátového typu.
Přípravu a realizaci provedou Ivoš B. a Zdenál Š.

10.09.02 hlavní akce klubu v roce 2011: Výborem bylo přijato stanovisko v dalším období zúžit rozsah vlastních akcí a zaměřit se na hlavní stěžejní akce klubu a více se účastnit akcí spřátelených klubů doma i v zahraničí.
Výbor stanovil 3 hlavní akce klubu pro rok 2011 a jejich termíny takto:
-1.míle So 30.4. – Ne 1.5.2011
-hlavní sraz Pá 26.8. – Ne 28.8.2011, bude uskutečněn v rámci tradičního Wineland Rall v Dyjákovicích. Garantem je Zdenál Š. s tím, že pomoc a spolupráce bude záležitostí i ostatních memberů
-poslední míle So 24.9. – Ne 25.9.2011 ve Western parku v Boskovicích

K organizaci a převzetí garance za 1. a poslední míli jsou vyzývání členové, aby se tohoto ujali. K tomu sekretář pošle e-mail a sms všem memberům s výzvou, aby projevili aktivitu a přihlásili se k pořádání 1.míle, poslední míle a případně další akce mimo tyto hlavní – a to do 3 týdnů.
Mimo uvedené 3 hlavní akce klubu jsou jako významné klubové aktivity výborem dále uvedeny:
-Super Rally 2011 Litva, Klaipeda Čt 9.6. – Ne 12.6.2011, organizačně jako garant zajišťuje Ivoš B., který k tomu zašle všem memberům a pozvaným friendům info a pokyny – nyní kolem ubytování do 14 dnů
-Santa Claus party So 10.12. – Ne 11.12.2011 V Bikers Clubu v Poděbradech, garantem je Ruda Šoula
-výroční členská schůze H-DC Moravia 15.1.2011 v Brně, organizačně zajišťuje sekretář klubu a dá včas vědět další potřebné informace.

10.09.03 členské záležitosti – oprava technicko-organizační chyby:
– Jakoubek Gejza zůstává friendem H-DC Moravia, členské příspěvky za rok 2010 má uhrazeny
– příznivcem-friendem není Florusová Dáša, ale správně Zajíčková Zita, členské příspěvky za rok 2010 má řádně uhrazeny

Dodatek k zápisu:
k bodu 10.09.02 hlavní akce klubu v roce 2011: výbor v týdnu 18.-24.10.2010 projednal konferenčně telefonicky k tomuto bodu a usnesl následující:
– 1. míle se uskuteční v oblasti Brno – jižní Morava, garantem je Ivoš B., spolupráce Zdenál Š.,
jiná aktivita nebyla– jiný zájemce o organizaci této akce se neozval
– Evropská H.O.G. Rally Biograd 26.5. – 29.5.2011 v Chorvatsku: aktivně se k zorganizování přihlásil Ivoš Kadlec, klub akci pojme jako klubovou zahraniční Rally.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout