Výborová schůze H-DC Moravia 24.9.2011 – zápis

Zápis č.7/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia 24.9.2011v Boskovicích, rozšířené o přítomné členy klubu.

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster Viktor Šorf, roadcaptain Carlos Štarman, security Miky Moskva, sekretář &pokladník Ivoš Bruža.

Dále byli přítomni členové klubu, kteří byli účastni poslední mile v Boskovicích:
Hrdina Vlasťák, Novák “Hombré” Milan, Peřina “Goro” Jan, Rohlíček “Diesel”Zdeněk, Šoula “Romeo” Ruda, Vavřička “Pepino” Josef

A. Kontrola úkolů:

Z předchozích výborových schůzí:

11.06.02 Randiak “Sumec” – viceprezident Viktor Š. projednal neplnění členských povinností, zejména nezaplacení členských příspěvků za rok 2011, s dotyčným, který má přerušeno členství a je v pozici frienda, a tlumočil jeho stanovisko, že z klubu i z pozice příznivce vystupuje. Barvy “Sumec” odevzdal Viktorovi, který je spolu s vyúčtováním akce hlavního srazu klubu a prodeje propagačních předmětů předá pokladníkovi při nejbližší vhodné příležitosti.
Výbor vzal ukončení členství Randiaka Milana v klubu na vědomí.
Hlasování:5/0/0

11.04.08 presidentský meeting Edinburg – zůstává,
organizačně zajišťuje sekretář Ivoš B.

11.02.03 pravidla pro financování akcí klubu od r.2012-jako jeden z podkladových materiálů pro výroční členskou schůzi v rámci komplexní přípravy obsahu a programu volební členské schůze posoudit a případně upravit návrhy skupiny revizorů, které vytvořili při revizi účetnictví za rok 2009 a 2010 z února t.r.
– za spolupráce členů skupiny (hlavně Ivoše Kadlece)
odpovídá viceprezident Viktor Š.
-v rámci komplexní přípravy volební výroční členské schůze vrcholově
odpovídá prezident Zdenál Š.
Termín: do příští výborové schůze předložit první pracovní návrh k diskuzi

Z mimořádné členské schůze 27.8.2011 v Táboře

11.06.03 Akce Box Rondo – president informoval, že utkání a tím celá akce byla prozatím zrušena, vypuštěno za sledování

11.06.04 sondážní cesta do Španělska – president informoval, že akce se odkládá vzhledem k akutnímu očekávání přírůstku u Kryštofů, v příštím roce bude záležitost případně znovu otevřena,vypuštěno ze sledování

11.06.05 5.narozeniny H-DC Moravia listopad 2011 – president předložil návrh uskutečnit oslavu 5.výročí založení klubu až v příštím roce v termínu cca únor 2012 spojenou (termínově) současně s konáním volební výroční členské schůze – jen pro členy klubu ( full membry). Dále navrhl pozvat na oslavu významné hosty z jiných H-D klubů.
K návrhu se rozvinula krátká diskuze bez přijatého rozhodnutí. V diskuzi byla m.j. zmiňována problematičnost únorového termínu jako doby školních prázdnin a lyžování na horách. Rovněž spojení volební výroční členské schůze (s obsažným a zásadním programem) s oslavnou akcí k 5.výročí klubu je diskutabilní, stejně tak jako skladba předpokládaných účastníků navrhovaného spojení akcí.
Prezident zpřesní návrh termínu, obě akce budou znovu ve všech svých aspektech projednány na příští schůzi výboru.
Návrh termínu: prezident do 31.10.2011

11.06.06 Santa Claus Party – 10.-11.12.2011 v Bikers club v Poděbradech – platí stanovená pravidla
Garant: Ruda Š.

11.06.07 odezva na materiál prezidenta H‑DCM “Zpráva o stavu klubu a jeho další cestě”
– odloženo k projednání na příští schůzi výboru
Odpovídá: president Zdenál Š. v termínu příští VS

11.06.08 volební výroční členská schůze – s ohledem na navazující návrh prezidenta na akci k jubileu založení klubu nebyl návrh předložený sekretářem projednáván a rozhodnutí k tomu bude učiněno na příští výborové schůzi (viz bod 11.08.04). Byla ale připomenuta potřeba včasné a komplexní přípravy programu a obsahu volební výroční členské schůze a jejích jednotlivých bodů.
Odpovídá: president Zdenál Š.

11.06.09 Super Rally 2012 Německo-Ballenstedt – účast klubu, ubytování, uhrazení hotelu do 31.10.2011, ostatní organizační záležitosti
Garant a odpovídá: sekretář Ivoš B.
Termín: průběžně ve sledování

11.06.10 Super Rally 2013 v Irsku – příprava a potřebné organizační zajišťění zahájí klub hned počátkem příštího roku, k tomu bude ověřen zájem členů klubu na účasti
Garant a odpovídá: sekretář Ivoš B.
Termín: leden-únor 2012

11.06.11 plán hlavních akcí klubu 2012– byly schváleny termíny hlavních akcí klubu v r.2012

– 1. mile 5.-6.5. předběžný zájem o organizování: Goro Peřina v Chocni, Stanley Richter v ?, Ivoš B.+Hudlík P. na jižní Moravě.
-hlavní sraz 24.-26.8. návrhy podat do příští VS
-poslední mile 22.-23.9. jako v r.2011 Western park Boskovice
-Santa Claus 8.-9.12. tradičně v Bikers Club Ruda Šoula v Poděbradech
Členové do příští výborové schůze (VS) podají návrhy na místo a způsob realizace hlavního srazu.
Příští výbor se bude tímto zabývat, záležitost hlavního srazu uzavře a rozhodne o něm a o 1.míli.
Schváleno: aklamací
Odpovídá: celý výbor
Termín příští VS
Termíny hlavních akcí H-DC Moravia budou sděleny ostatním klubům a chapterům v ČR a na Slovensku.
Odpovídá: sekretář Ivoš
Termín: bez odkladu

11.06.12 termín zaplacení členského příspěvku – v souladu s přijatým názorem členů klubu bude na volební výroční členské schůzi (VVČS) počátkem roku 2012 zahrnuto do přijatých usnesení, že členské příspěvky jsou členové, kandidáti a příznivci povinni uhradit nejpozději v termínu pořádání 1.míle klubu. Za přípravu podkladu pro VVČS
Odpovídá: sekretář Ivoš
Termín: k termínu konání VVČS

B. Nové body a úkoly

11.07.01 Vypořádání hlavního srazu v Táboře – finanční zprávu a vyúčtování prodeje propagačních předmětů klubu provede viceprezident Viktor přímo s pokladníkem Ivošem při nejbližší vhodné příležitosti. Zejména zúčtování propagačních předmětů je potřeba udělat včas tak, aby mohla být pokladníkem Ivošem provedena příprava na inventuru a návazné předání těchto předmětů a související agendy.
Odpovídá: viceprezident Viktor
Termín: při nejbližší vhodné příležitosti

11.07.02 poslední mile H-DC Ostrava 8.-9.10.2011 – upřesňuje se informace z MČS v Táboře a v následném zápisu v tom, že akce je pořádána v Beskydech v Horní Bečvě, hotel Valaška (nikoliv na Slovensku).l

11.07.03 posezení s přáteli H-D v Bikers baru v Poděbradech 22.10.2011 – byla podána informace o této akci s ambicí zahraniční H-D účastí.
Garant: Ruda Š.

11.07.04 příští schůze výboru H-DC Moravia – se koná dne 22.10.2011 od 15.00hod, v Bikers baru v Poděbradech, organizačně zajišťuje sekretář Ivoš .
Sekretář dá informaci o schůzi ostatním členům klubu (mimo členů výboru).

Zapsal: Ivoš Bruža,sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout