Výborová schůze H-DC Moravia 26.6.2010 – zápis

Zápis č.6/10 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 26.6.2010
v Milovy

Přítomni: Zdenál Š., Viktor Š., Carlos Š., Miky M., Ivoš B.,

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání

09.12.01 1.míle (30.4.-2.5.): akce byla uzavřena vyúčtováním, předloženým pokladníkovi klubu, se ztrátou cca 6 tis. Kč, kterou pokryli z osobních prostředků organizátoři Miki a Stanley. Ztráta vznikla především menší účastí z důvodu špatného počasí. Přesto se akce vydařila a účastníkům se líbila.Výbor děkuje oběma organizátorům za zajištění akce i za osobní sponzoring každého a´ 3 tis.Kč.

09.12.02 Hlavní sraz (25.-27.6.): sraz probíhá, garant Carlos zašle pokladníkovi vyúčtování,zhodnocení akce provede výbor na příští schůzi.

09.12.03 Wineland Rally (27.-29.8.): zůstává – garant Zdenál Š. Ten zadá do web stránek základní údaje o programu. Další informace včas zveřejní později v souvislosti s řešením technických problému v proponované dislokaci.

09.12.04 Poslední míle (2.-3.10): zůstává – garant Carlos Š.

10.02.02 Jarní slavnost M. Krumlov (7.5.): uskutečněno, za klub se zúčastnilo 5 členů a
příznivců (4 motorky), doplněno o vyjíždˇku v lokalitě jižní Moravy a Brněnské
přehrady.

10.02.04 Euro Bike Fest Mušov (27.5.-30.5.): klub se zúčastnil, včetně klubového stanu,
v průběhu 4 dnů bylo střídavě účastno cca 40 membrů a friendů H‑DCM a řada
dalších přátel a kamarádů.

10.02.05 PM 2010 Londýn: zůstává – garant Ivoš B.

10.02.06 Santa Claus Party (11.-12.12.): schváleno uskutečnit v Poděbradech, Ivoš B.
projedná s Rudou Š. finační, cenové aj. podmínky, termín do Wineland Rally.

10.02.08 H-DC Hellas pobyt v ČR (předběžně 21.-29.8.): Ivoš B. se spojí s jejich výborem
a ověří jejich konečný zájem, případně počet osob, upřesnění termínu atd.

10.03.02 Zhotovení klubové členské karty: trvá a fotografování se překládá na Wineland
Rally. Upřesňují se odpovědnosti: pozadí místo Carlose zajistí prezident, Carlos
„za to“ zodpovídá za realizace celé akce jako garant.

10.03.05 Činnost kronikáře: zůstává, znovu bude Stanley vyzván.

10.03.06 Členské příspěvky r.2010: neplatiči byli znovu pokladníkem vyzváni k zaplacení
max. na hlavním srazu. Počet dlužníků se aktuálně ke dni konání srazu a výborové schůze snížil o 5 a dnešní počet je 13. Výbor rozhodl, že pokladník pošle jednotlivě
všem sms (poslána 29.6.) s tím, že posledním termínem je 10.7. a poté bude výbor rozhodovat o jejich vyloučení podle stanov.

Dlužníky ke dni výborové schůze jsou (všichni pouze friendi) a sms 29.6. dostali:
Burger Franta (psal, že je na dovolené a zaplatí po návratu, zaplatil 26.7. bankou)
Čiko Jaroslav
Florusová Dáša (psala sms 29.6. „zaplatíme“ ??)
Furch František (reagoval 29.6. sms: „díky za upozornění,ale končím“)
Gregor Josef Edvard
Gromnica Rostislav
Haštava Jaroslav (reagoval 29.6. sms: „to je OK, nechci pokračovat“)
Jakoubek Gejša
Jandová Simona (napsala, že už to zařídila, zatím to na účtě není)
Podkonický Milan (reagoval 29.6. sms: „Dík za info.Provedu.“, zatím na účtě nic)
Popela Zdeněk
Pospíšilová Renata
Zajíčková Zita (zaplatila 7.7. bankou)

10.03.07 Návrh na přijetí Gora za člena: výbor projednal a doporučí dnešní členské schůzi,
aby byl Peřina Jan – Goro přijat za člena H‑DCM, garantem jsou Štarman Karel Carlos a Hrdina Vlastik Vlasťák. Hlasování 5/0.

10.05.01 Mimořádná členská schůze H‑DCM: výbor projednal obsahové a organizační
zabezpečení mimořádné členské schůze a rozhodl, že navrhne
– program takto: 1.aktuální informace o činnosti klubu + různé – podá Ivoš B.
2. projednání a hlasování o návrhu na přijetí nového člena
Jana Peřinu Gora – představí a uvede prezident Zdenál Š.
3. promluva prezidenta k zásadním otázkám činnosti a
fungování klubu a výzva k zahájení celoklubové širší diskuze
pro další období – Zdenál Š.
– za řídícího schůze a zapisovatele Ivoše B.
– za skrutátora a ověřovatele mandátu – Radka Kryštofa

B.Nové body a úkoly

10.06.01 Kalendáře na rok 2011: výbor vedl vstupní diskuzi k této záležitosti, členové
výboru si promyslí otázky zaměření kalendáře, jeho obsahu, konkretizaci nosných
fotografií v měsících, počtu aj. Projednání ve výboru při Wineland Rally.

10.06.02 Pravidla klubového označování: výbor projednal tato pravidla a rozhodl je detailně
probrat na mimořádné členské schůzi, dále zveřejnit na web klubových stránkách a v
dalším trvat důsledněji na jejich dodržování:
1.malé barvy mohou být používány jen ve schváleném provedení (schválení od
Federace H-DCE) – nikoliv původní „trojúhelníková“ verze.
2.nášivky na levé straně jsou: – malé barvy
– označení „member“, „candidate“ nebo „friend“
– případně funkce či zařazení v klubu (např.„security“)
3.nášivky na pravé straně jsou:-znak (nášivka) Federace (FH-DCE)
-jméno nebo nick (přezdívka)
4.velké barvy se našívají na záda a mohou je nosit po slavnostním přijetí a obdržení
barev od klubu jen členové klubu (full member). Ti nosí též označení uvedená v
předchozích bodech (1.-3.) při dodržení v nich uvedených zásad.
5.malé barvy a ostatní označení a domovenky nosí kandidáti (čekatelé) a příznivci
(friendi) v rozsahu podle charakteru jejich působení v klubu
6.Veškerá označení (nášivky) mají schválená případně registrovaná provedení
a mohou být používána a nošena pouze takto zhotovena. Proto jejich obstarání
a výrobu zajištˇuje výhradně klub prostřednictvím sekretáře klubu podle poptávky
a požadavků členů, obvykle skupinově.

10.06.03 Archa-poskytovatel web stránek: Viktor Š. informoval o předběžném požadavku
providera na zvýšení ceny za službu – zatím v obecné poloze. Viktor zjistí v jednání s nimi jejich konkrétní návrh, následně projedná výbor – předpoklad při Wineland Rally.

10.06.04 Prezident podal informaci o tom, že friend Spáčil Josef sdělil, že končí členství
v klubu jako příznivec. Výbor to vzal na vědomí.

10.06.05 Návrh na čekatele Maziho: Prezident předložil návrh na přijetí Mazače Pavla –
Maziho za čekatele. Kandidáte všichni znají, účasní se akcí klubu ve velké míře a
dosud je friendem. garanti jsou Zdenál Š. a Viktor Š. Návrh schválen, hlasování 5/0.

10.06.06 Noví Friendi – Drefko Dušan – staronový člen, návrh schválen, hlasování 5/0
– Polan Marek – vlastní V-Roda, jezdí, garanti Zdeněk Šoula junior
a Ivoš B.. návrh schválen, hlasování 5/0.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout